08:12 - 26/11/2017

Xuất khẩu tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Năm nay, dự kiến XK của Việt Nam sẽ đạt mức cao nhất từ năm 2011 trở lại đây. Bứt phá trong XK đem về kết quả xuất siêu, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng cũng như sự ổn định của nền kinh tế.

Thủy sản cũng là mặt hàng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kim ngạch XK

Theo Bộ Công Thương, XK hàng hóa 10 tháng đầu năm ước đạt 173,7 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, kim ngạch XK của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 48,2 tỷ USD, tăng 17,2%; khối DN FDI ước đạt 125,5 tỷ USD (tính cả dầu thô XK), tăng 22,1% so với cùng kỳ.

Về NK, 10 tháng đầu năm, tổng giá trị NK ước đạt 172,5 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khối DN trong nước ước đạt 64,6 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ, khối DN FDI đạt 107,9 tỷ USD, tăng 29,2%. Như vậy, tính chung 10 tháng qua, Việt Nam xuất siêu khoảng 1,23 tỷ USD.

Với mức tăng trưởng lên tới 20,7%, tốc độ tăng trưởng XK hàng hóa của Việt Nam sau 10 tháng đầu năm đã cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 6 – 7% trong năm 2017 và cũng cao hơn 10 tháng năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại, kim ngạch XK hàng hóa đã hoàn thành 92,4% mục tiêu XK 188 tỷ USD trong năm 2017.

10 tháng qua, máy tính, linh kiện điện tử và điện thoại, linh kiện điện thoại là hai mặt hàng có đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng kim ngạch XK (tăng khoảng 14 tỷ USD so với 10 tháng năm 2016). Ngoài ra, nông, thủy sản cũng là mặt hàng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kim ngạch XK thời gian qua. Cụ thể, XK nông, thủy sản 10 tháng đầu năm ước đạt 21,3 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng kim ngạch XK, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá về tình hình xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay, PGS. TS Phạm Tất Thắng, Nghiên cứu viên cao cấp Viện Nghiên cứu thương mại (Bộ Công Thương) cho rằng: XK từ trước tới nay luôn là điểm sáng của các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Thông thường, tốc độ tăng trưởng XK gấp 2, có năm gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng chung. Năm nay, dự kiến tăng trưởng kinh tế đạt 6,7% nhưng XK phải tăng trên 20%. Từ đầu năm đến nay, XNK đều tăng, đặc biệt là XK tăng mạnh, có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế để đạt con số 6,7%.

Công Trí

Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông