15:52 - 16/10/2017

Xuất khẩu gần 31 tỷ USD sang Hoa Kỳ

Tính đến hết tháng 9/2017, cán cân thương mại Việt Nam thặng dư 24,1 tỷ USD trong thương mại hàng hóa với Hoa Kỳ, tương đương 78% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang thị trường này.

Dệt may là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Hoa Kỳ. Ảnh: T.Bình.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2017, tổng kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ đạt 3,62 tỷ USD, nâng kim ngạch xuất khẩu hết tháng 9 tháng lên gần 31 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất và thị trường xuất siêu lớn nhất của Việt Nam.

Tính hết tháng 9, Việt Nam đã có 8 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trên 1 tỷ USD. Dẫn đầu là dệt may với kim ngạch xuất khẩu sang trong tháng 9 đạt 1,1 tỷ USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng lên 9,25 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 30% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng là thị trường lớn nhất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam. Trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Hoa Kỳ đạt 11,45 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm 2015, chiếm tỉ trọng 48% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Đứng thứ hai là giầy dép các loại, trong tháng 9 nhóm hàng này đạt trị giá kim ngạch là 406 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng lên 3,76 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 12% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu hàng Hoa Kỳ.

Điện thoại các loại và linh kiện đứng thứ ba với kim ngạch đạt 341 triệu USD trong tháng 9, nâng trị giá xuất khẩu 9 tháng lên 2,89 tỷ USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đạt 38,45 tỷ USD, tăng 14,9% so với năm 2015 và chiếm 21,8% trong tổng trị giá hàng xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, con số này còn rất khiêm tốn so với tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD), năm 2016, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ từ các nước và vùng lãnh thổ là  2.450 tỷ USD. Như vậy, trị giá nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chưa đầy 2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ.

Thái Bình
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông