21:02 - 21/10/2017

Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

Chúng tôi, các Bộ trưởng Tài chính của các nền kinh tế của khu vực Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương tổ chức Hội nghị lần thứ 24 tại Hội An, Quảng Nam, Việt Nam vào ngày 21/10/2017 dưới sự chủ trì của Ngài Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn tham dự FMM 2017.

Kế hoạch hành động Cebu

Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của các nền kinh tế thành viên trong việc đăng ký và triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Cebu (CAP). Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế thành viên, trên nguyên tắc tự nguyện và không ràng buộc, tiếp tục gửi đăng ký các hoạt động và sáng kiến tương ứng với CAP để triển khai phù hợp với hoàn cảnh trong nước.

Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia tích cực của các tổ chức quốc tế và các diễn đàn phù hợp trong APEC, và khuyến khích các tổ chức này tiếp tục cung cấp hỗ trợ để giúp các nền kinh tế thành viên đạt được các mục tiêu của CAP. Chúng tôi hoan nghênh những đóng góp của Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC và Diễn đàn Tài chính châu Á – Thái Bình Dương vào việc triển khai CAP, bao gồm cả những khuyến nghị về cơ sở hạ tầng thị trường tài chính và tài chính vi mô. Chúng tôi khuyến khích các đối tác quan tâm tiếp tục phối hợp để thúc đẩy các sáng kiến này trong CAP.

Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng

Chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của việc huy động các nguồn đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, và của cơ sở hạ tầng chất lượng tốt đối với tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực và kết quả hợp tác về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng trong năm APEC 2017, thực hiện định hướng theo Trụ cột 4 của CAP. Trên cơ sở đó, chúng tôi thông qua Tuyên bố chính sách về Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân cho đầu tư cơ sở hạ tầng tại các nền kinh tế thành viên APEC và khuyến khích các nền kinh tế cân nhắc các kiến nghị nhằm cải thiện nguồn đầu tư dài hạn cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục tăng cường hợp tác khu vực, tìm kiếm và phát triển các giải pháp tài chính hiệu quả cho đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, Ngân hàng thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Trung tâm Cơ sở hạ tầng Toàn cầu và các tổ chức quốc tế khác tiếp tục phối hợp với các nền kinh tế APEC xây dựng các bài học kinh nghiệm tốt, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực cho các nền kinh tế về đầu tư cơ sở hạ tầng.

Xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận

Chúng tôi nhận thức tác động quan trọng của các vấn đề xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) đến các nền kinh tế thành viên APEC và sự cần thiết tăng cường hợp tác trong khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cách tiếp cận và các thông lệ tốt nhất trong việc xây dựng chính sách, pháp luật và quản lý thuế, nhằm giải quyết những thách thức về BEPS trong khu vực, đồng thời nâng cao tính chắc chắn, minh bạch và công bằng của hệ thống thuế.

Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của các nền kinh tế APEC trong việc xây dựng chương trình hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm về triển khai thực hiện các tiêu chuẩn tối thiểu BEPS và các hành động BEPS có liên quan khác, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác thực hiện dự án BEPS trong khu vực APEC, được khởi xướng trong năm Chủ tịch của Việt Nam 2017. Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực này trong năm Chủ tịch của Papua New Guine 2018. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, Ngân hàng thế giới và khuyến khích các tổ chức này tiếp tục các chương trình hỗ trợ cho các nền kinh tế APEC.

Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai

Chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính về bảo hiểm rủi ro thiên tai trước những tác động ngày càng tăng của thiên tai và những nghĩa vụ dự phòng của các nền kinh tế trong khu vực. Các chiến lược tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai hiệu quả, bao gồm cả giải pháp quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công, sẽ giảm thiểu và chuyển giao rủi ro, qua đó hỗ trợ tốt hơn và kịp thời cho công tác phục hồi và tái thiết khi xảy ra thiên tai.

Trong bối cảnh các thách thức về thông tin và dữ liệu rủi ro ở nhiều nền kinh tế APEC trong việc đánh giá các nghĩa vụ dự phòng tài chính liên quan đến thiên tai và các tác động đối với tài sản công, chúng tôi hoan nghênh các kết quả hợp tác về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai trong năm 2017.

Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục thảo luận đưa ra các khuyến nghị trong năm 2018. Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục cải thiện hệ thống thông tin rủi ro phù hợp với hoàn cảnh của từng nền kinh tế. Nhận thức vai trò quan trọng của khu vực tư nhân trong việc cung cấp các công cụ chuyển đổi rủi ro trên thị trường, chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế phát triển quan hệ đối tác với khu vực tư nhân để tìm kiếm các giải pháp tiềm năng.

Chúng tôi hoan nghênh các hoạt động của Nhóm Công tác về Tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai của APEC, với sự hỗ trợ của Ngân hàng thế giới với vai trò điều phối chính, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế và các tổ chức quốc tế khác, và mong đợi việc tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động cho năm 2018. Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế tiếp tục tham gia vào Nhóm Công tác để tăng cường hợp tác khu vực và chia sẻ kiến thức về chương trình này. Chúng tôi hoan nghênh cổng thông tin kiến thức về tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai của APEC do Ngân hàng thế giới xây dựng, là tài liệu tham khảo tốt về các chính sách, thông lệ và bài học kinh nghiệm tốt, giúp các nền kinh tế APEC xây dựng các chương trình hiệu quả về tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai. Chúng tôi nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và trao đổi kiến thức về tài chính ứng phó rủi ro thiên tai, đặc biệt là quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công.

Tài chính bao trùm

Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của tài chính bao trùm và đánh giá cao những nỗ lực phối hợp của các nền kinh tế thành viên và các đối tác quốc tế đối với sự phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm của dịch vụ tài chính trong khu vực. Theo đó, chúng tôi hoan nghênh báo cáo tiến độ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế và Mạng lưới quốc tế về Giáo dục tài chính về nâng cao nhận thức về tài chính và bảo vệ người tiêu dùng trong các nền kinh tế APEC và mong sớm hoàn thành bản báo cáo cuối cùng.

Chúng tôi nhận thức tài chính nông nghiệp là một trong những nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững khu vực nông nghiệp nông thôn, góp phần thu hẹp chệnh lệch thu nhập thông qua việc nâng cao năng lực cho người dân, hỗ trợ kinh doanh hộ gia đình, các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các chuỗi giá trị, hoạt động sản xuất nông nghiệp dựa trên ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Về phương diện này, chúng tôi đánh giá cao các khuyến nghị của các đối tác phát triển quốc tế, đặc biệt là  Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC, Tổ chức Hợp tác phát triển và Liên minh không dùng tiền mặt nhằm cải thiện và thúc đẩy hơn nữa việc triển khai tài chính bao trùm, ứng dụng thanh toán số phục vụ mục tiêu an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững tại các nền kinh tế thành viên. Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế thành viên, trên nguyên tắc tự nguyện và không ràng buộc, cân nhắc những khuyến nghị này để có thể góp phần thực hiện thành công quá trình tái cơ cấu và phát triển một nền nông nghiệp có chất lượng, bền vững.

Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính, đặc biệt là hệ thống thông tin tín dụng, giao dịch đảm bảo và hệ thống quy định về phá sản cũng như tài chính hỗ trợ thương mại và chuỗi cung ứng. Chúng tôi cũng đề nghị Ngân hàng thế giới, Công ty Tài chính Quốc tế, Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC và các đối tác phát triển quốc tế khác tiếp tục hỗ trợ các nền kinh tế APEC triển khai các sáng kiến nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả cơ sở hạ tầng tài chính trong khu vực và thúc đẩy hợp tác về thông tin tín dụng nhằm hỗ trợ đầu tư và thương mại xuyên biên giới.

Các vấn đề khác

Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế thành viên đã tham gia điều chỉnh các chính sách trong nước phù hợp, nhằm triển khai có hiệu quả sáng kiến ARFP, đồng thời khuyến khích các nền kinh tế còn lại tham gia sáng kiến nhằm mục tiêu thúc đẩy hội nhập tài chính khu vực APEC.

Chúng tôi khuyến khích việc xây dựng Chương trình nghị sự Thúc đẩy bao trùm về Kinh tế, Tài chính và Xã hội. Chúng tôi đề nghị các quan chức tài chính cao cấp hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các quan chức cao cấp kinh tế để hoàn thiện Chương trình này.

Chúng tôi hoan nghênh Kế hoạch hành động chung giữa các quan chức tài chính và quan chức Ủy ban kinh tế APEC trong năm nay và mong đợi tiếp tục phối hợp hơn nữa nhằm triển khai xây dựng Báo cáo Chính sách Kinh tế APEC 2018 về Cải cách cơ cấu và cơ sở hạ tầng. Chúng tôi khuyến khích các quan chức tài chính tiếp tục phối hợp với Ủy ban kinh tế APEC triển khai các hoạt động chung trong năm 2018.

Chúng tôi hoan nghênh các cuộc đối thoại giữa các quan chức tài chính của Diễn đàn Sáng kiến Khoa học Đời sống và Nhóm Công tác Y tế APEC để đánh giá các tác động về kinh tế và tài khóa do vấn đề bệnh dịch và già hóa trong các nền kinh tế APEC. Chúng tôi khuyến khích các nền kinh tế có quan tâm tiếp tục thảo luận để trao đổi về các thông lệ tốt và các giải pháp sáng tạo bền vững để tài trợ cho y tế.

Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ từ Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, Ngân hàng thế giới và Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính trong năm nay.

Chúng tôi cảm ơn Việt Nam đã đăng cai tổ chức Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào Hội nghị Bộ trưởng Tài chính lần thứ 25 tại Papua New Guine vào tháng 10/2018.

H.V
Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Sự kiện, Thời sự trong nướcDanh mục
Tin cập nhật
Sự kiện
 • Trao cơ chế chính sách đặc thù để 4 tỉnh, thành phát triển bứt phá

  Các nghị quyết về cơ chế đặc thù nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An và Thừa Thiên Huế, đưa các địa phương này trở thành đầu tàu kéo các tỉnh xung quanh. Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ […]

 • Sử dụng công nghệ số giúp nông dân tiêu thụ nông sản tốt hơn

  Đó là ý kiến của ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam trong buổi làm việc với Đoàn của Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) do ông Nguyễn Kiên Cường – Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn vào sáng ngày 22.10.2021, tại […]

 • Đường Hồ Chí Minh trên biển không chỉ là huyền thoại

  Có lẽ cho đến thời điểm này, không một hải trình nào, không một lịch sử hàng hải nào trên thế giới có thể làm nên một con đường đi biển huyền thoại như những gì mà những thủy thủ của những “Chuyến tàu không số” làm nên trong lịch sử bảo vệ đất nước […]

Tam nông
 • TP. Bạc Liêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới

  Sau bao nỗ lực, đồng sức, đồng lòng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, toàn quân và toàn dân, chiều 24/10/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng công nhận TP. Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm […]

 • Doanh nghiệp nông nghiệp cần “tồn tại” trước khi tính chuyện phục hồi

  Sau hơn một năm chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, nhóm doanh nghiệp nhỏ, vừa và các mô hình kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn tại các tỉnh phía Nam đang rất khó khăn. Cảnh hàng hóa bán đổ bán tháo để “cầm hơi”, thua lỗ, […]

 • Xã Trí Lực: Tiên phong đạt chuẩn và tiếp tục nâng cao các tiêu chí

  Là quê hương cây vú sữa miền Nam nổi tiếng, xã Trí Lực (huyện Thới Bình, Cà Mau) đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đảng bộ và nhân dân xã đã quyết tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 phải duy trì nâng cao chất lượng từng tiêu chí, để tiến tới đạt xã NTM nâng […]