14:20 - 31/05/2020

“Thực đơn” ngon – bổ – đủ dinh dưỡng cho cây hồ tiêu

Trong nhiều năm qua, h tiêu được mệnh danh là “cây triệu phú”, là “vàng đen” ở vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Cây vốn mọc lên từ đất. Để cây bền khoẻ, cho tiền bạc đều đều hàng năm, người trồng phải chăm sóc từ gốc rễ, chọn phân bón tốt, đầy đủ chất dinh dưỡng đa, trung, vi lượng cho cây “ăn” dần...

Hồ tiêu Tây Nguyên rất cần được phân bón đủ chất dinh dưỡng đa, trung, vi lượng. Ảnh minh hoạ. (Nguồn TTXVN).

Theo dẫn giải của kỹ sư Nguyễn Xuân Thự – nguyên cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình, một chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân bón, đ thu được 4 tn ht tiêu khô trên mỗi hecta, cây ly đi các loi dưỡng cht như sau: 225kg N, 60kg P2O5; 200kg K2O; 80kg CaO; 60kg MgO, 25kg SiO2, 10kg S, 2,5kg B, 1,5kg Zn, 0,8kg Mn. Phân tích lá khe mnh cho thy thành phn cht khô: 2,5% N, 1,8% K2O; 0,25%P; 1,8% CaO; 0,5% MgO. Như vy cây tiêu đã ly đi mt lượng dinh dưỡng trung lượng: (CaO, MgO, SiO2 và S) cùng vi lượng B, Zn, Mn rt đáng k.

Cần hiểu rõ “thực đơn” của hồ tiêu

Bên cạnh 3 loại dinh dưỡng cây tiêu cần nhiều là đạm (N); lân (P2O5); kali (K2O); cây tiêu rất cần các chất dinh dưỡng trung lượng như: Canxi (CaO) hay còn gọi là vôi, magie (MgO); silic (SiO2) và lưu huỳnh (S) cùng các chất vi lượng: Bo (B); kẽm (Zn); mangan (Mn)

Nhu cu dinh dưỡng canxi

H tiêu hút canxi nhiu nht thi k kinh doanh (cho ht), canxi giúp cho s phân chia tếbào khi phân hóa mm hoa, điu hòa môi trường dch cây, trung hòa các axit hu cơ, tăng khnăng đồng hóa N trong cây, canxi kh chua đất vùng r cây (r cây tiêu phát trin tt nht là pH đất = 5,0 – 5,5). Canxi cũng to môi trường tt cho r cây phát trin.

Canxi tiêu dit nm bnh trong đất, cây h tiêu cũng đồng hóa canxi to thành các hp cht canxi hu cơ có trong ht, đây cũng là dưỡng cht cung cp cho con người khi s dng ht. Khi cây thiếu canxi thì sinh trưởng, phát trin yếu, trái bé, ht lép nhiu, d bnh, năng sut thp, cht lượng gim.

Nhu cu dinh dưỡng magie  

H tiêu đặc bit cn magie, do quang hp cn năng lượng để tng hp cht, cây tiêu hút nhiu magie nht là thi k kinh doanh (lá ph kín trđỡ). Magie là thành phn chính ca dip lc. Cây hút magie liên tc nht là mùa mưa, cu to b lá dày, bn, khe mnh, quang hp ánh sáng tt tng hp nhiu cht khô cho năng sut cao. Nếu thiếu magie, cây cn cc, lá bé, mng, tui th kém lá không quang hp tt, dinh dưỡng thiếu nuôi trái, làm cho cây rng trái nhiu. Thiếu magie, cây thường sn dùi v thân, cành, lâu lin so, khi ct ta cành cũng như sau thu trái.

Nhu cu dinh dưỡng silic

H tiêu cần dinh dưỡng silic không nhiu, nhưng nhng vườn đồi thường khó tưới nước thì cây rt cn silic. Silic được cây hp th to thành lp cutin dưới mt lá, chng bc thoát hơi nước giúp cho cây chu hn tt hơn. Cht silic cũng trc tiếp làm tơi xp vùng thân ngm để r tơ phát trin thun li.

Nhu cu dinh dưỡng lưu hunh

H tiêu hp th lưu hunh nhiu nht vào giai đon mang trái, lưu hunh trung hòa môi trường dch cây, s vn chuyn dch cây tt ln, lưu hunh cùng vi Bo và km tng hp to mùi thơm đặc trưng ca ht h tiêu.

Nhu cu dinh dưỡng ca cht vi lượng

Phân ĐYT NPK 5.10.3 chuyên dùng bón sau thu hoạch hồ tiêu. Ảnh tư liệu.

Các loi cht vi lượng Bo (Bo); Km (Zn); Mangan (Mn) được cây tiêu hút khá ít nhưng chúng li cc k quan trng đối vi đời sng ca cây h tiêu trong đó hai cht chính là bo và km, khi phân tách ht, lá, người ta đều tìm thy thành phn bo và km trong sn phm. Các loi mùi thơm, các vitamin, cht cay, nóng ca ht h tiêu đều có thành phn ca bo, km, mangan vàcoban. Nếu thiếu các thành phn này, cht lượng ht gim sút như: Ít mùi thơm cay nóng, gim cht lượng gia v ca ht.

Bón Văn Điển cho hồ tiêu: Thuận tiện, kinh tế nhất

Cây tiêu được trng trên các loi đất: Bazan, đất xám và đất đỏ vàng (feralit) kết cu ri rc, nghèo đến rt nghèo các cht dinh dưỡng trung lượng như: canxi (vôi), lượng canxi đo dược trong đất bình quân < 5ldl/100g đất, độ pH thp dưới 4, hàm lượng magie, còn thp hơn rt nhiu đặc bit các loi đất xám min Đông Nam B, hàm lượng lưu hunh hu hết các loi đất đều chỉ đạt mức trung bình, riêng đất đỏ vàng thp hơn. Hàm lượng silic hu hết đều thp đất bazan và đỏ vàng, đất xám có hàm lượng silic khá hơn, các loi vi lượng bo, km, manganthì các loi đất đều thiếu dinh dưỡng mt cách báo động.

Để khắc phục, người ta thường cung cp dinh dưỡng trung, vi lượng qua phân bón như bón phân hữu cơ, phân đơn hoá học, hoặc phân NPK, tuy nhiên hầu hết các phân NPK trên thị trường đều không có hoặc rất ít dinh dưỡng trung, vi lượng.

Phân bón Văn Đin có tên gi là phân đa yếu t (ĐYT) dinh dưỡng. Đặc đim khác bit nht so vi các loi phân khác là: Trong phân lân nung chy Văn Đin, bên cnh cht lân d tiêu (P2O5) = 16%) còn có các cht trung lượng vôi (canxi) =30%; magie (MgO) = 15%; silic (SiO2) =24% cùng 6 loi vi lượng Bo (B) = 0,4%; Km = 0,2%; Mangan =0,02%; st  = 0,2%; đồng = 0,01%… Bón lân Văn Đin cho cây h tiêu cung cp lân cùng các cht trung lượng, vi lượng.

Khi hóa hp lân Văn Đin vi đạm, kali cho ra đời các dòng sn phm phân đa yếu t (ĐYT) NPK đủ 13 yếu t dinh dưỡng gm N, P, K cân đối, 4 loi cht trung lượng CaO, MgO, SiO2, S và 6 loi vi lượng B, Zn, Mn, Fe, Cu, Co. Các dòng sn phm đa yếu t cho h tiêu gm:

Phân ĐYT NPK 5.10.3 chuyên dùng bón sau thu hoch trái có thành phn dinh dưỡng N = 5%; P = 10%; K = 3%; các cht trung lượng; CaO = 15%; MgO = 9%; SiO2 = 14%; S = 2%; cùng vi lượng B, Zn, Mn, Fe, Cu Tng dinh dưỡng 58%.

Phân ĐYT NPK 12.8.12, chuyên dùng bón thúc cho hồ tiêu, có thành phn dinh dưỡng N = 12%; P = 8%; K = 12%; các cht trung lượng:CaO = 8%; MgO = 6%; SiO2 = 9%; S = 6%,cùng các chất vi lượng: B, Zn, Mn, Fe, CuTng dinh dưỡng 61%.

Phân ĐYT NPK 12.12.17 chuyên dùng bón thúc cho hồ tiêu, có thành phn dinh dưỡng N = 12%; P = 12%; K = 17%; các cht trung lượng: CaO = 0,2%; MgO = 5%; SiO2 = 4%; S = 7%,cùng vi lượng B, Zn, Mn, Fe, Cu Tng dinh dưỡng 57,2%.

Phân ĐYT NPK 12.12.17 chuyên dùng bón thúc cho hồ tiêu. Ảnh tư liệu.

K thut bón phân Văn Đin cho cây hồ tiêu

Bạn đọc có thể tham khảo công thức bón phân Văn Điển cho tiêu kinh doanh của kỹỹ sư Nguyễn Xuân Thự như sau:

Đợt 1: Bón sau thu trái (phc hi cây): Sau thu trái, dn v sinh vườn tiến hành bón các loi phân sau: Phân chung hoai mc 15 – 20kg/ tr+ 1,5 – 2,0 kg lân Văn Đin + 0,3 – 0,5 kg ĐYT NPK 5.10.3, ri đều phân xung quanh hình chiếu tán cây, ly đất ngoài bn ph kín phân tưới nước.

Đợt 2: Bón phân khi cây tiêu ra bông (nhú nbông): S dng phân ĐYT NPK 12.8.12, lượng bón 0,2 – 0,4kg cng thêm 1,0 – 2,0kg lân Văn Đin cho mi tr, ri phân trc tiếp vào đất quanh hình chiếu tán lá sau đó tưới nước, hoc bón sau khi mưa đất còn m.

Đợt 3: Bón phân sau đậu trái: Bng loi phân ĐYT NPK 12.8.12, lượng bón 0,2 – 0,4kg/tr, ri phân trc tiếp vào đất quanh hình chiếu tán cây sau đó tưới nước, nếu đất ngoài bn còn thì vét đất ph kín phân.

Đợt 4: Bón phân cho trái ln, s dng loi phân ĐYT NPK 12.12.17, lượng bón 0,2 – 0,4kg/tr, ri phân trc tiếp vào đất quanh hình chiếu tán cây, tưới nước, tùy tình hình đất đai, sc khe ca cây để b sung thêm lượng bón thúc.

Đợt 5: Trước thu trái 40 – 50 kg ngày. Loại phân và lượng bón tương tự như đợt 4. Điu đặc bit chú ý, tuyt đối không xi xáo đất tránh đứt r tơ ca cây, s dng phân bón cho cây h tiêu. Bón nhiu ln, mi ln cho cây “ăn” một ít, tuyt đối không nên dùng các loi phân đậm đặc.

Phân bón Văn Đin cân đối toàn din các loi dinh dưỡng đặc bit các dưỡng cht trung lượng, vi lượng, cây tiêu khe mnh, lá vàng xanh sáng bóng dày, thân cành da v nhãn, trái đều, không rng trái, chín tp trung, nhân my, mùi thơm ngy, cay đặc trưng, ít sâu bnh cho năng sut cao hơn các loi phân bón khác” – Kỹ sư Nguyễn Xuân Thự đánh giá.

Vit Hà – Nam Phong

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: TTCS Nông Nghiệp
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Tăng thu nhập từ nghề ươm cây giống

    Từ chỗ mạnh ai nấy làm, ông Hồ Văn Tiềm đã vận động thành lập Tổ hợp tác Sản xuất cây giống. Tổ hợp tác đã giúp đỡ hàng chục hộ nông dân tăng thu nhập từ nghề ươm cây giống. Hiệu quả từ mô hình tổ hợp tác Năm 2007, gia đình ông Hồ […]

  • Nông nghiệp, nông thôn chỗ dựa cho dòng người hồi hương giữa đại dịch

    Những dòng người lao động từ các thành phố, khu công nghiệp về quê, chỗ dựa giúp người lao động có thể ổn định cuộc sống và tâm lý vượt qua đại dịch chính là sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp phát huy vai trò trụ đỡ Đại dịch Covid-19 ngành nông nghiệp lại được […]

  • Thành tỷ phú từ “thú vui” nuôi chim bồ câu

    Ban đầu chỉ với vài cặp bồ câu lai Pháp về cho vợ nuôi làm thú vui và để tẩm bổ, không ngờ từ thú vui ấy đã giúp cho gia đình anh Trần Công Chiến (xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) trở thành tỷ phú từ con vật nuôi này. Từ […]