15:07 - 07/07/2017

Tạm dừng hoạt động Nhà máy luyện kim màu Lào Cai

Ngày 4/7/2017, UBND tỉnh Lào Cai đã có công văn khẩn số 3126/UBND -TNMT gửi UBND huyện Mường Khương và một số ngành hữu quan của tỉnh Lào Cai về việc tạm dừng hoạt động Nhà máy luyện kim màu Lào Cai của Công ty cổ phần Tứ Đỉnh ở khu vực Km15 xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai ).

Nhà máy luyện kim màu Lào Cai của Công ty cổ phần Tứ Đỉnh tại km 15, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vừa bị UBND tỉnh Lào Cai quyết định tạm dừng hoạt động.

Nội dung chính công văn trên nêu rõ: Xét đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai tại văn bản số 141/BC – STNMT ngày 29/6/2017 về kết quả quan trắc, giám sát việc vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải bằng sữa vôi lò quay hỏa luyện đồng Sten của nhà máy luyện kim màu Lào Cai và kết quả rà soát thống kê diện tích cây cối hoa màu và dứa của các hộ dân bị ảnh hưởng tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương ( tỉnh Lào Cai), văn bản số 46/CV-TĐ ngày 27/6/2017 của Công ty cổ phần Tứ Đỉnh về báo cáo vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý môi trường và đề nghị được hoạt động sản xuất ổn định trở lại, về việc này Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo như sau: 

 Yêu cầu Công ty cổ phần Tứ Đỉnh tạm dừng hoạt động sản xuất của Nhà máy luyện kim màu Lào Cai (2 dây truyền lò quay, lò đứng hỏa luyện đồng Sten….) để đánh giá cụ thể khách quan hoạt động thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải bằng sữa vôi lò quay hỏa luyện đồng Sten của Nhà máy và khắc phục các tồn tại về lĩnh vực môi trường, khoa học công nghệ, đầu tư, xây dựng và an toàn lao động…. lắp đặt hệ thống đo quan trắc khí thải online để giám sát.

Bổ sung, hoàn thiện lại báo cáo về kết quả hoạt động thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải bằng sữa vôi lò quay hỏa luyện đồng Sten và kết quả khắc phục những tồn tại trên các lĩnh vực của Nhà máy luyện kim màu Lào Cai gửi Sở Tài nguyên Môi trường trước ngày 15/7/2017 để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, đánh giá.

Khẩn trương bố trí kinh phí, chủ động phối hợp với UBND huyện Mường Khương và UBND xã Bản Lầu thực hiện chi trả tiền giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại của dự án để đầu tư xây dựng ngay hạng mục sản xuất a xít sun fua ric ( nếu xác định ở lại), xây hàng rào ranh giới đất.

Công ty cổ phần Tứ Đỉnh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thống kê số lượng cây cao su của hộ ông Hàng Seo Dùng bị ảnh hưởng 50% và chết hẳn. hoàn thành chi trả kinh phí cho hộ ông Dùng trước ngày 8/7/2017.

Cử cán bộ có trách nhiệm giám sát việc khảo sát, lấy mẫu, đánh giá, xác định nguyên nhân về hiện tượng cây trồng của 43 hộ dân bị chết, cháy lá phát sinh.

UBND huyện Mường Khương chỉ đạo UBND xã Bản Lầu phối hợp với Công ty cổ phần Tứ Đỉnh kiểm tra, thống kê cụ thể số lượng cây cao su của hộ ông Hàng Seo Dùng bị ảnh hưởng 50% và chết hẳn. Trên cơ sở đó áp giá theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh để tính toán cụ thể số tiền cần hỗ trợ cho hộ ông Dùng và Công ty cổ phần Tứ Đỉnh hoàn thành chi trả cho ông Dùng trước ngày 8/7/2017.

Giao cho UBND huyện Mường Khương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND xã Bản Lầu bám sát, nắm bắt tình hình tại cơ sở, kịp thời giải quyết các ý kiến,kiến nghị của người dân theo thẩm quyền, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh xét giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền nếu có, giám sát việc dừng hoạt động sản xuất của Nhà máy luyện kim màu Lào Cai.

Chỉ đạo UBND xã Bản Lầu cử cán bộ có trình độ, trách nhiệm và mời 2 người dân đại d có uy tín để giám sát việc khảo sát, lấy mẫu, đánh giá, xác định nguyên nhân về hiện tượng cây trồng của 43 hộ dân bị chết, táp lá phát sinh.

Chủ trì , phối hợp cùng Công ty cổ phần Tứ Đỉnh quyết liệt trong triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, thực hiện chi trả giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất còn lại của dự án.

Sở TNMT đôn đôn, giám sát, hướng dẫn Công ty cổ phần Tứ Đỉnh hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý về môi trường theo quyết định, đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường đảm bảo xử lý triệt để khí thải, lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải online.

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức đánh giá cụ thể kết quả hoạt động thử nghiệm thu hệ thống xử lý khí thải bằng sữa vôi lò quay hỏa luyện đồng Sten của nhà máy, kết quả khắc phục các tồn tại trên các lĩnh vực, kiểm tra, quan trắc, giám sát và nghiệm thu, xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trương. trên cơ sở đó đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh có tiếp tục cấp phép nhà máy được hoạt động, thời gian xong trước 307/2017.

Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai làm đầu mối liên hệ,mời các đơn vị độc lập  ở Trung ương lên khảo sát, lấy mẫu, đánh giá, xác định nguyên nhân về hiện tượng cây trồng của 43 hộ dân bị chết, táp lá phát sinh. Trên cơ sở sau khi xác định được nguyên nhân sẽ công bố kết quả cho nhân dân cũng như các ngành có liên quan và Công ty cổ phần Tứ Đỉnh biết làm căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo. thời gian thực hiện xong trước 30/7/2017.

                   Ngọc Triển

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Môi trường, Xã hộiDanh mục ,
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông