Tin cập nhật
 • Hội ND Hà Giang: Kết nối tiệu thụ nông sản Đắk Lắk

  Nắm bắt được thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang đã xây dựng kế hoạch và tiêu thụ hết 3 tấn sầu riêng, bơ ngay trong ngày đầu ra quân. Chia sẻ với phóng […]

 • Hội ND Bắc Giang: Tất cả vì miền Nam thân yêu

  Tỉnh Bắc Giang là địa phương mới trải qua “tâm dịch COVID-19” cuộc sống của người bà con nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, sau 2 ngày phát động ủng hộ vì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đang chống dịch COVID-19, […]

 • Cán bộ Hội nhiệt tình đưa kiến thức pháp luật đến nông dân

  Gần 20 năm gắn bó với hoạt động đoàn thể và hơn 10 năm gắn bó với hoạt động của Hội Nông dân (ND), anh Trương Trọng Bắc – Chủ tịch Hội ND xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) luôn tâm niệm phải cố gắng hơn nữa để tư vấn hỗ trợ cung cấp […]

Sự kiện
 • Hội ND Hà Giang: Kết nối tiệu thụ nông sản Đắk Lắk

  Nắm bắt được thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang đã xây dựng kế hoạch và tiêu thụ hết 3 tấn sầu riêng, bơ ngay trong ngày đầu ra quân. Chia sẻ với phóng […]

 • Hội ND Bắc Giang: Tất cả vì miền Nam thân yêu

  Tỉnh Bắc Giang là địa phương mới trải qua “tâm dịch COVID-19” cuộc sống của người bà con nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, sau 2 ngày phát động ủng hộ vì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam đang chống dịch COVID-19, […]

 • Cán bộ Hội nhiệt tình đưa kiến thức pháp luật đến nông dân

  Gần 20 năm gắn bó với hoạt động đoàn thể và hơn 10 năm gắn bó với hoạt động của Hội Nông dân (ND), anh Trương Trọng Bắc – Chủ tịch Hội ND xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) luôn tâm niệm phải cố gắng hơn nữa để tư vấn hỗ trợ cung cấp […]

Tam nông