22:32 - 18/07/2017

Quy định về bồi thường thiệt hại

Anh Mai Văn Thanh ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa muốn biết quy định về bồi thường thiệt hại trong trường hợp do gia súc gây thiệt hại (đàn vịt thả đàn không có người canh giữ làm hỏng đầm tôm giống, do chặt cây làm đổ bếp của nhà hàng xóm, xây nhà làm nhà bên cạnh bị rạn nứt… ). Các trường hợp nêu trên thì luật quy định trách nhiệm bồi thường như thế nào? 

Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường trong từng trường hợp cụ thể như sau:

Tại Điều 603. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

Tại Điều 604. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.

Tại Điều 605. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại cho người khác.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.

Trên đây là những quy định cơ bản. Tuy nhiên khi thi hành luật có các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể hơn. Anh nghiên cứu vận dụng trong từng trường hợp cụ thể.

LS Minh Hương

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Góc luật sư & tư vấn, Pháp luật
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông