14:39 - 12/12/2017

Quảng Trị: Thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch”

Ngày 12/12, HĐND tỉnh Quảng Trị đã khai mạc kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bãi biển Cửa Tùng, Quãng Trị

Kỳ họp HĐND tỉnh lần này kéo dài trong 3 ngày (12-14/12), với các nội dung: Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; UBND tỉnh Quảng Trị trình bày tờ trình chung về việc thông qua các báo cáo, tờ trình, đề án; Báo cáo tóm tắt việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 và Nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế – xã hội năm 2018… Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị thông báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về công tác giám sát đất đai trên địa bàn và dự thảo nghị quyết về giám sát đất đai.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này, UBND tỉnh Quảng Trị đã có tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến 2030”. Mục tiêu chung của đề án là đẩy mạnh phát triển du lịch, phấn đấu đến năm 2020, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, chiếm tỷ trọng 7-8% GRDP của tỉnh, đến năm 2025, du lịch cơ bản trở thành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng 10% tổng GRDP của tỉnh, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế cho giai đoạn tiếp theo.

HT

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Du lịch, Tin nóngDanh mục ,
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông