00:48 - 14/11/2017

Nợ công bằng khoảng 62,6% GDP

Báo cáo về tình hình nợ công của Chính phủ gửi đến các đại biểu Quốc hội cho thấy, dự kiến, đến cuối năm 2017, dư nợ công khoảng 62,6% GDP, nợ Chính phủ khoảng 51,8% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 45,2% GDP.

Hình minh họa

Theo kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ, nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ cho cân đối ngân sách trung ương (NSTW) năm 2017 là 316.300 tỷ đồng, bao gồm: Vay bù đắp bội chi NSTW 172.300 tỷ đồng (bằng 3,38% GDP); vay để trả nợ gốc của NSTW 144.000 tỷ đồng. Trên cơ sở các hiệp định, thỏa thuận vay đã ký với đối tác phát triển nước ngoài, Chính phủ dự kiến vay nước ngoài về cho vay lại các dự án/chương trình, chính quyền địa phương trong năm 2017 khoảng 1.120 triệu USD (tương đương khoảng 25.760 tỷ đồng).

Kết quả tổng mức vay của Chính phủ 9 tháng đầu năm đạt 254.831 tỷ đồng (bằng 75% kế hoạch, bao gồm vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) là 119.000 tỷ đồng (bằng 69% kế hoạch), vay để trả nợ gốc là 125.065 tỷ đồng (bằng 86,9% kế hoạch) và vay về cho vay lại là 10.766 tỷ đồng (bằng 42% kế hoạch). Dự kiến, cuối năm 2017, sẽ hoàn thành kế hoạch huy động vốn đã được phê duyệt.

Về nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ năm 2017, trên cơ sở danh mục nợ của Chính phủ hiện hành, nghĩa vụ nợ của Chính phủ trong năm 2017 khoảng 260.150 tỷ đồng, gồm trả nợ trong nước là 214.878 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài trực tiếp là 28.022 tỷ đồng; trả nợ của các dự án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ trong năm 2017 ở mức khoảng 17.250 tỷ đồng.

Nguồn trả nợ được bố trí trong dự toán chi NSTW để trả nợ lãi, phí và nguồn huy động vay mới, bố trí từ bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư để trả nợ gốc. Dự kiến, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ được tính trong cân đối NSTW là 242.900 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Quỹ Tích lũy trả nợ và các đơn vị nhận vay lại trực tiếp thực hiện trả nợ đối với các khoản vay về cho vay lại khoảng 17.250 tỷ đồng. Kết quả, tổng mức trả nợ 9 tháng đầu năm là 213.316 tỷ đồng (bằng 82% kế hoạch), trong đó trả nợ được bố trí trong dự toán chi NSTW là 200.417 tỷ đồng, trả nợ vay về cho vay lại là 12.899 tỷ đồng.

VT

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Kinh tế, Tin nóngDanh mục ,
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông