09:12 - 26/03/2017

Nhận diện chính xác các nguyên nhân gây bệnh ung thư

Gần 2/3 các trường hợp ung thư là do sai sót trong việc sao chép ADN trong thời gian phân chia tế bào, không phụ thuộc vào lối sống và yếu tố di truyền. Đó là kết luận của các nhà khoa học ở Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Các kết quả nghiên cứu của họ được công bố trên tạp chí Science.

Theo đó, 66% đột biến gien gây ung thư xảy ra một cách ngẫu nhiên và các nhà nghiên cứu cho rằng không thể tác động đến những đột biến đó.

Họ đã phân tích dữ liệu về tỷ lệ 32 loại bệnh ung thư ở 68 quốc gia. Hóa ra rủi ro mắc một loại bệnh ung thư nhất định do lỗi sao chép ADN khi phân chia tế bào có dao động cao thấp khác nhau nhưng xác suất mắc bệnh là một thực tế.

Chẳng hạn, 95% các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt hoặc ung thư xương là đột biến gien ngẫu nhiên. 77% tổng số ca ung thư tuyến tụy là do lỗi của đột biến gien ngẫu nhiên, chỉ có 18% tổng số ca bệnh này là do môi trường và 5% là do di truyền. 65% tổng số ca ung thư phổi là do các yếu tố môi trường bên ngoài, còn 35% số ca là do các đột biến ngẫu nhiên.

Yếu tố di truyền không đóng vai trò gì trong ung thư phổi. Tính trung bình, tỷ lệ mắc bệnh ung thư phụ thuộc 29% vào môi trường và lối sống, lệ thuộc ở mức 5% vào di truyền.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng thông tin này không phải là lý do để mọi người từ bỏ việc phòng chống ung thư.

 Vũ Trung Hương/Một Thế Giới

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Thị Trường
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông