07:57 - 01/11/2017

Một huyện có 3 lãnh đạo, 3 trưởng phòng và 3 tập thể cùng nhau sai phạm

Để xẩy ra hàng loạt sai phạm, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bị mất chức, 2 Phó Chủ tịch UBND huyện và 3 trưởng đầu ngành cũng bị xử lý, kỷ luật. 3 tập thể ở huyện cũng có sai phạm…  

Ngày 31.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tiến hành hội nghị lần thứ 37, ông Hoàng Đăng Quang – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với kết luận của UBKT Tỉnh ủy: Đối với ông Đinh Hữu Niên- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đã có khuyết điểm, Vi phạm: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp, ký hợp đồng lao động đối với giáo viên không đúng quy định của Bộ Luật Lao động; Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức vào vị trí kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện; chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên y tế Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện và ký hợp đồng lao động đối với người vừa mới sinh con hơn một tháng không đúng quy định. Chậm chuyển đổi vị trí công tác đối với một số trường hợp.

Với trách nhiệm là người đứng đầu để cho Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức các phòng ban, đơn vị sự nghiệp xét tuyển ông Nguyễn Đức Tấn vào viên chức kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; Thiếu kiểm tra để cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận giống cây cung cấp cho nhân dân trồng rừng không đúng chủng loại và thực hiện không đúng mục tiêu mô hình trồng rừng gỗ lớn đã được phê duyệt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách và chuyển công tác khác đối với ông Niên.

Ban Thường vụ chỉ đạo có hình thức kỷ luật và chuyển công tác khác  đối với 2 Huyện ủy viên (Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện); Kiểm điểm nghiêm túc đối với 3 đồng chí Huyện ủy viên (2 đồng chí  Phó Chủ tịch UBND huyện; 1 đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động, Thương binh – Xã hội huyện, nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện) và đồng chí Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Một người dân bên ‘thúng’ lạc giống kém chất lương do phòng nông nghiệp huyện cung cấp.

Chỉ đạo Đảng ủy Cơ quan UBND huyện kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Đinh Minh Thông, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện thực hiện nghiêm túc các yêu cầu theo Thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy; Kiểm điểm trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2016; kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện và Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Minh Hóa nghiêm túc thực hiện để sớm ổn định tình hình ở huyện Minh Hóa và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy.

Trần Kha

Chủ đề:
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông