16:19 - 11/06/2021

Hưng Thông phấn đấu đạt chuẩn nâng cao vào năm 2022

Năm 2015, xã Hưng Thông (Hưng Nguyên – Nghệ An) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phát huy những tiềm năng, lợi thế và thành quả đạt được từ chương trình xây dựng NTM, xã Hưng Thông đang tập trung duy trì, từng bước đầu tư nâng cao các tiêu chí đã đạt phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao vào năm 2022.

Phong trào “bốn đồng” của cả hệ thống trong xây dựng NTM

Với phong trào Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh” của cả hệ thống mà Hưng Thông ngày một có những khởi sắc rõ rệt từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế… Nhận thức của cán bộ, người dân trong toàn xã đã được nâng lên không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại mà tất cả đều cùng chung tay “người người, nhà nhà” chung sức xây dựng NTM. Người hiến đất, người tham gia ngày công, người chỉnh trang vườn tược… Chương trình đã thu hút cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để xã tiến về đích ngày càng gần và hoàn thiện hơn.

Đến nay, xã Hưng Thông đã xây dựng thành công 5/15 tiêu chí, 25/46 chỉ tiêu nâng cao và phấn đấu đến cuối năm tăng thêm một số tiêu chí còn chưa kiện toàn. Cụ thể 5 tiêu chí đã đạt như: Nhà ở và công trình phụ trợ; thu nhập; y tế; tỷ lệ hộ nghèo; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Một trong những biện pháp hiệu quả nhất hiện nay là cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để người dân nâng cáo ý thức, hiểu rõ thêm nữa về bản chất xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị để phong trào ngày càng phát triển, hiệu quả.

Tuyến đường giao thông nông thôn đang thi công vào thôn Hồng Thái đã được người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng đường

Nhờ phong trào “4 đồng” mà nền kinh tế trên địa bàn ngày một tăng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,8 triệu đồng/người/năm. Nông nghiệp – thủy sản: 44.150.2 triệu đồng, chiếm 27.6%, đạt 85.4%KH; Công nhiệp – xây dựng: 67.103.triệu đồng, chiếm 41.9%, đạt 107.2%KH; Dịch vụ – thương mại: 48.597.1triệu đồng, chiếm 30.5%, tăng 101.2% KH. Bên cạnh đó, xã tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung chuyên canh quy mô lớn theo chuỗi giá trị, xây dựng làng nghề truyền thống nấu rượu, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa để đầu tư vào nông thôn, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết và đề án xây dựng nông thôn mới của xã gắn với quy hoạch hạ tầng đồng bộ. Hiện nay, xã đã triển khai thi công các công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vào chùa Hưng Khánh với tổng vốn đầu tư công trình gần 13,5 tỷ đồng. Hoàn thành công trình xây dựng nhà văn hoá, khu thể thao xóm, cải tạo, nâng cấp đường liên xã đoạn qua xóm Hồng Thái với tổng vốn đầu tư công trình  12,9 tỷ đồng.

Đặc biệt năm 2020 đã huy động góp công, góp của nhân dân của 4 đơn vị xóm để làm đường giao thông nông thôn. UBND xã hỗ trợ 611 tấn xi măng cho các đơn vị xóm tương đương 798 triệu đồng, đã nâng cấp, đổ rộng lề đường và làm mới hơn 6 km lề đường, đường giao thông nông thôn. UBND huyện hỗ trợ 200 tấn xi măng tương đương 260 triệu đồng cho các đơn vị xóm thực hiện nâng cấp, làm mới gần 2km đường giao thông nông thôn. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng được tăng cường, kịp thời kiểm tra, đôn đốc tiến độ và chất lượng các công trình đang được thi công trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ các công trình, nợ đọng xây dựng cơ bản từng bước được kiểm soát.

Trao đổi về quá trình phấn đấu NTM đạt chuẩn nâng cao, ông Nguyễn Hữu Phúc – Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao của xã cũng đã rà soát, xác định các công việc, phần việc, công trình cụ thể cần thực hiện; triển khai quán triệt các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ tới các chi bộ xóm, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt, hiện nay xã đang tập trung phát triển các ngành nghề sẵn có của địa phương như nghề xây dựng, nghề sơn, dịch vụ dọc tuyến đường tỉnh lộ 542C. Xây dựng kế hoạch phát triển các cánh đồng mẫu lớn cho lúa cao sản, xây dựng làng nghề nấu rượu truyền thống… Hơn nữa, Hưng Thông là mảnh đất địa linh nhân kiệt, là quê hương đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người dân Hưng Thông chịu khó, chân tình, thẳng thắn, tiềm năng phát triển còn rất lớn, nhưng để thức dậy được tiềm năng quý báu đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với những việc khó để nhân dân đi theo. Có như vậy mới sớm về đích nông thôn mới nâng cao một cách bền vững”

Tập trung xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng NTM

Việc thực hiện tiêu chí văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Việc xây dựng gia đình văn hoá, làng, bản, khối phố văn hoá đã phát huy được vai trò hạt nhân của mỗi gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn. Xây dựng gia đình văn hóa là mục tiêu, là nội dung quan trọng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2020 toàn xã có 1.277 hộ gia đình văn hóa đạt 90,6% và triển khai Quy định 122/QĐ-CP về quy trình hướng dẫn đăng kí, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020 cho các xóm.

Cùng với phong trào xây dựng gia đình văn hóa là xây dựng làng, đơn vị, dòng họ văn hóa cũng được chú ý. Bởi làng không chỉ là không gian sống mà còn là không gian kinh tế, không gian xã hội và không gian văn hóa của người nông dân. Do vậy, văn hóa làng là một cộng đồng văn hóa bảo tồn và hưởng thụ những giá trị vật chất và tinh thần, trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Từ đó hình thành nên nhân cách, tính cách con người làng xã và những nét riêng – diện mạo văn hóa xóm làng.

Năm 2020 xã đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Họ Văn hóa cho dòng họ Lê Văn ở xóm Hồng Hà. Năm 2020 có đơn vị xóm Hồng Lĩnh đăng ký xây dựng danh hiệu mới Làng Văn hóa và dòng họ Lê Sỹ xóm Hồng Thái đăng ký xây dựng danh hiệu Dòng họ văn hóa năm 2020. Sau khi nhập xóm Hưng Thông đã có 3/4 xóm, 3 trường học và cơ quan UBND xã được công nhận danh hiệu văn hóa. Từ đầu năm đã triển khai Nghị định 22/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng hương ước, quy ước xóm sau khi sáp nhập. Đã tổ chức tốt hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2000 – 2020 và đón nhận danh hiệu “Xã có thiết chế văn hóa-thể thao đạt chuẩn”.

Trung tâm sinh hoạt cộng đồng thôn Hồng Thái nhìn từ ngoài vào với tổng diện tích 1.500m2 thoải mái cho người dân thể dục – thể thao mỗi ngày.

Để danh hiệu văn hóa thực sự về chất thì công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được quan tâm, vận động nhân dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, toàn dân phát huy truyền thống hiếu học, có đầu tư đúng mức vào việc học tập của con cái. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng, cụ thể năm học 2019-2020 toàn xã có 418 em đạt học sinh giỏi các cấp, trong đó có một em học sinh giỏi tỉnh, 54 em đạt học sinh giỏi huyện và 364 em học sinh giỏi trường. Các trường đều đạt và giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia.

“Sau nhiều năm xây dựng đời sống văn hóa, xã Hưng Thông ngày càng tiến bộ. Đó là nhờ chính quyền địa phương đã không ngừng nỗ lực tuyên truyền và cầm tay chỉ việc cho mỗi người dân nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong thực hiện các phong trào văn hóa-xã hội, góp phần cho xã Hưng Thông xây dựng thành công nông thôn mới. Một trong những việc mà chúng tôi rất quan tâm đó là công tác giáo dục cho con em ở trường đã được các cấp, các ngành đặc biệt chú ý nên chúng tôi yên tâm hơn đối với việc học tập của con em trên địa bàn”, ông Lê Văn Hòa, thôn Hồng Thái chia sẻ.                                                                                                                                                           

Bách Dương

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nông thôn mới, Tam nông
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông