07:38 - 07/09/2017

Hơn 10 nghìn khoản chi sai quy định

Qua kiểm tra, Bộ Tài chính đã phát hiện khoảng 10,3 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu của đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết, không chấp nhận thanh toán khoảng 40 tỷ đồng.

Các khoản thu về nhà và đất đã vượt dự toán năm

Ngày 6/9 Bộ Tài chính phát đi thông cáo báo chí về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 8.2017 cho biết, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 465,3 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và 118,3 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển.

Các khoản thu từ về nhà đất tăng mạnh

Theo bà Vũ Thị Mai – Thứ trưởng Bộ Tài chính – trong tháng 8.2017, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) nội địa giảm khoảng 30,9 nghìn tỷ đồng so với tháng 7, ước đạt 59,76 nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân do các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2017, như: thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền cổ tức từ các công ty cổ phần do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ đã thực hiện kê khai, thu nộp trong tháng 7 theo chế độ quy định.

Tuy nhiên, trong đó có một số khoản thu tăng mạnh so với dự toán năm và cùng kỳ năm trước là thuế thu nhập cá nhân đạt 68,6% dự toán năm, tăng 20,9%; thu phí và lệ phí đạt 73,5% dự toán năm, tăng 52,6%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 83,7% dự toán năm, tăng 11,9%. Riêng các khoản thu về nhà, đất đã vượt dự toán năm (đạt 108,6%) và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính chung luỹ kế thu nội địa 8 tháng ước đạt 603,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm, tăng 10,7% so cùng kỳ năm 2016.

Thống kê của Bộ Tài chính thể hiện, tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so với dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 63% trở lên; trong đó, không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì có 18 địa phương đạt trên 70% dự toán năm, 55/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2016.

Đối với công tác chi NSNN, Bộ Tài chính cho biết, tháng 8 ước 98,4 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 8 tháng đạt 793,56 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển tháng 8 ước 17,67 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 8 tháng đạt khoảng 137.000 tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán, tăng 9,9% cùng kỳ năm 2016.

Không chấp nhận thanh toán 40 tỷ đồng

Trao đổi với báo chí, bà Mai cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã tích cực bám sát, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN, nợ công theo các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, công tác điều hành nhiệm vụ thu, chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 465,3 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và 118,3 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển. Qua đó, đã phát hiện khoảng 10,3 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết, không chấp nhận thanh toán khoảng 40 tỷ đồng.

Đặc biệt, cơ quan Thuế thực hiện tốt các giải pháp, tập trung thanh tra, kiểm tra thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giá thị trường đới với các giao dịch liên kết.

Nhờ đó, tính đến tháng 8/2017, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra , kiểm tra 49 nghìn doanh nghiệp, đạt 4,2% kế hoạch năm 2017, tăng 12 ,34% so với cùng kỳ năm 2016; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9 nghìn tỷ đồng, bằng 130, % so với cùng kỳ năm 2016. Riêng đối với hoạt động thanh, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, đã tiến hành thanh tra , kiểm tra được 135 doanh nghiệp truy thu, truy hoàn và phạt 402,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ 6,7tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.378,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong tháng 8, Bộ Tài chính cũng đã đẩy mạnh chống thất thu, tập trung xử lý nợ đọng thuế. Theo đó cơ quan thuế các cấp đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 29,7 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63,1% số tiền thuế tại thời điểm 31/12/2016, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: thu bằng biện pháp đôn đốc nợ là 21,7 nghìn tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 8 nghìn tỷ đồng.

Thanh Hoa

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Sự kiện, Thời sự trong nước, Tin nóngDanh mục ,
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông