• Trang chủ
 • Tiêu điểm
 • Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt tập hợp lực lượng thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn mới
07:26 - 14/10/2020

Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt tập hợp lực lượng thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn mới

Lời Toà soạn: Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Thành lập tổ chức Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam có bài viết “Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt tập hợp lực lượng thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn mới”. Tạp chí điện tử Làng mới trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời các câu hỏi của đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

1. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, được Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Từ tổ chức đầu tiên là Tổng Nông hội Đông Dương thành lập vào tháng 10/1930, theo từng giai đoạn cách mạng, với nhiều hình thức và tên gọi, có nhiệm vụ khác nhau, Hội Nông dân Việt Nam luôn là tổ chức chính trị quan trọng của Đảng, “cầu nối” tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp nông dân nước ta.

Trong lịch sử dân tộc, lịch sử dựng nước và giữ nước, Đảng ta và Bác Hồ luôn coi trọng vai trò, sức mạnh vĩ đại của giai cấp nông dân trong cuộc đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc. Đảng chỉ rõ phải phát huy sức mạnh toàn dân tộc, trong đó phải xây dựng liên minh chặt chẽ giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Sách lược vắn tắt của Đảng cũng nêu rõ: “Đảng phải thu phục cho được đại đa số dân cày nghèo làm cách mạng thổ địa đánh bại bọn đại địa chủ và phong kiến”. Chương trình tóm tắt của Đảng chỉ rõ: “Đảng tập hợp đa số quần chúng nông dân, chuẩn bị cách mạng thổ địa và lật đổ bọn địa chủ và phong kiến. Đảng giải phóng công nhân và nông dân thoát khỏi ách tư bản”…

Như vậy, ngay từ buổi đầu thành lập Đảng, vị trí, vai trò, cũng như quyền lợi giai cấp nông dân đã được xác định rất rõ ràng, nhất quán. Do vậy, Đảng ta đã huy động được lực lượng cách mạng to lớn này (chiếm đến 90% tổng dân số nước ta trước năm 1945) đứng lên, anh dũng đấu tranh chống lại thực dân, phong kiến, từ trong máu lửa của cao trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh (1930-1931) đến cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân vào tháng Tám 1945. Thực tiễn của các phong trào đấu tranh của nông dân nhiều nơi trên cả nước đã góp phần vào việc hoàn thiện đường lối khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng. Có thể nói, nông dân chính là một trong những lực lượng cách mạng chủ chốt của cuộc Cách mạng tháng Tám, góp công khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra thời đại mới trong lịch sử dân tộc ta.

Nông dân đặt câu hỏi với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN

2. Trong kháng chiến, 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp nông dân chính là lực lượng chủ yếu vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Hầu hết những người lính Quân đội nhân dân anh hùng của chúng ta đều xuất phát từ nông dân. Địa bàn nông thôn, miền núi là nơi bảo vệ và phát triển lực lượng cách mạng. Đánh giá sức mạnh to lớn và vị trí cực kỳ quan trọng của nông dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong bản Báo cáo tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ ba, khóa II, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nông dân là tối đại đa số trong nhân dân nước ta là bộ phận chủ chốt trong đội ngũ cách mạng, là giai cấp đóng góp nhiều nhất trong kháng chiến”. Người cũng đánh giá: “Giai cấp nông dân chủ chốt là bần nông và trung nông là quân đội chủ lực của kháng chiến và của cách mạng dân chủ mới… Cách mạng ta hiện nay là chống đế quốc, chống phong kiến. Nông dân là lớp người đông nhất trong nhân dân, cho nên họ là quân chủ lực của cách mạng”.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một lần nữa, sức mạnh của nông dân Việt Nam được phát huy tổng lực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nông dân miền Bắc “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, tất cả cho tiền tuyến… Nông dân các tỉnh miền Nam anh dũng bám làng, bám ấp, cùng với lực lượng vũ trang cách mạng và các tầng lớp nhân dân yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm thất bại các âm mưu thâm độc của địch như “lập khu dinh điền”, “khu trù mật”, “ấp chiến lược”, “bình định nông thôn”, nông dân vùng lên đấu tranh để được trở về với mảnh vườn, thửa ruộng, tăng gia sản xuất đóng góp sức người, sức của cho cách mạng, hợp sức nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Từ khi đất nước thống nhất đến nay đã trải qua 45 năm xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là gần 35 năm đất nước bước vào công cuộc Đổi mới, lực lượng nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy tính cần cù, tinh thần sáng tạo trong lao động, đùm bọc vị tha trong ứng xử, giữ gìn văn hoá cha ông, làm nên những kỳ tích mới thời bình: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, người nông dân đã góp phần quyết định đưa đất nước ta từ chỗ thiếu lương thực trầm trọng trở thành nước xuất khẩu gạo lớn hàng đầu thế giới. Nước ta cũng đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới với kinh ngạch xuất khẩu nông lâm, thủy sản năm 2020 ước đạt 41 tỷ USD và có hàng chục ngành hàng có doanh số xuất khẩu trên 1 tỷ USD/năm. Mặc dù lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, song mỗi khi đất nướcgặp khó khăn, giai cấp  nông dân, nền kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn luôn luôn là trụ đỡ kinh tế và là chỗ dựa trung thành, vững chắc của Đảng,của đất nước.

 Nhìn lại lịch sử 90 năm qua, tổ chứcHội Nông dân Việt Nam đã có nhiều dấu ấn đậm nét, đóng góp to lớn trong việc vận động, tập hợp, tổ chức hội viên nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, bảo vệ và hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Ghi nhận thành tích to lớn của Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có 2 Huân chương Sao Vàng – Huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), với những thành tích đặc biệt của tổ chức Hội, đặc biệt là những thành quả hoạt động trong 10 năm qua, Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam. Đây tiếp tục là sự ghi nhận, đánh giá những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và tổ chức Hội đối với đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm trang trại sản xuất giống, khu sản xuất rau thủy canh, khu sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩnVietGap và thăm khu sơ chế sau thu hoạch của Công ty Phong Thúy tại Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Q. Hiếu

4. Công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
Trong 10 năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, và sự phối hợp với Chính phủ và các cơ quan liên quan, công tác Hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Trước hết, Hội đã thực hiện tốt vai trò “trung tâm và nòng cốt thúc đẩy phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới”; tập hợp, đoàn kết và đại diện cho giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nông dân; hỗ trợ nông dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn nước ta phát triển mạnh mẽ, đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt. Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và sự cạnh tranh gay gắt của thị trường nông sản thế giới. Gần đây nhất, bệnh dịch tả lợn châu Phi (2019) và dịch bệnh Covid-19 (2020) gây thiệt hại rất lớn đến kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân nói chung và nông dân nói riêng. Nhưng với truyền thống yêu nước, cần cù, thông minh, sáng tạo và thương yêu lẫn nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, vai trò tập hợp, tổ chức triển khai của tổ chức Hội, nông dân nước ta đã từng bước vượt khó vươn lên, làm nên những thành tích mới rất đáng tự hào. Nông nghiệp nước ta phát triển ổn định, kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, đặc biệt tăng nhanh ở một số lĩnh vực có thế mạnh mới như rau hoa quả, đồ gỗ… Nông nghiệp không chỉ đóng vai trò “trụ đỡ” giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn mà còn trở thành những điểm sáng, những ưu thế của đất nước.

Trên phạm vi cả nước, thành quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua đạt nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận, trong đó không thể thiếu vai trò của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua, đóng góp công, sức, tiền của đặc biệt là hiến đất xây dựng các cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Tính đến 30/5/2020, cả nước có 5.177 xã (58,2%) số xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ đạt 63% vượt xa mục tiêu là 50%; có 126/664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới (28,9%); 9 tỉnh thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn đến cuối năm 2018 tăng 2,78 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh từ 17,35% năm 2010 xuống còn khoảng 5,9% năm 2019, khoảng cách phát triển giữa nông thôn- đô thị từng bước được thu hẹp. Cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn có sự chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ nông thôn tăng trưởng nhanh. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn khoảng 38,1% năm 2018, thu nhập bình quân từ hoạt động phi nông nghiệp ngày càng tăng, chiếm 78% tổng thu nhập của hộ nông thôn năm 2019.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội NDVN (giữa) và đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Hội NDVN cùng các đại biểu thăm mô hình chi hội nghề nghiệp của Hội ND xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động (Hưng Yên). Ảnh: PV

Thứ hai, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức được nhiều chương trình, hoạt động mới không chỉ có tác dụng, ảnh hưởng tích cực đối với hội viên nông dân mà còn thu hút sự quan tâm, sức lan toả đối với các tầng lớp khác, được dư luận đánh giá cao. Những hoạt động đó đã tạo động lực thúc đẩy phong trào nông dân cả nước phát triển mạnh mẽ. Từ các phong trào tiêu biểu “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đã xuất hiện hơn 3 triệu hộ nông dân giỏi các cấp, trong đó có hàng nghìn người làm nông có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Các chương trình, sự kiện được tổ chức từ sáng kiến của Hội như: Chương trình Thủ tướng đối thoại với nông dân, chương trình tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc, tôn vinh nhà khoa học của Nhà nông hàng năm, các hoạt động hội thảo, diễn đàn nông dân quốc gia, các dự án huấn luyện hội viên nông dân sử dụng Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ, đưa nông dân và cán bộ Hội đi học tập nghiên cứu kinh nghiệm trong và ngoài nước… và nhiều hoạt động khác của Hội đã góp phần quan trọng giúp Đảng, Nhà nước nắm bắt được những khó khăn, bất cập, bức xúc của nông dân; cập nhật thực tiễn nông nghiệp, nông dân, nông thôn để có những chủ trương, chính sách kịp thời, phù hợp, tăng cường cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp của “6 nhà” (Nhà nông, Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp, Nhà băng (ngân hàng) và Nhà phân phối), đưa nhanh tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp góp phần nâng cao năng suất, giá trị sản xuất nông nghiệp, đời sống của hội viên nông dân.

Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội có một số đổi mới mang ý nghĩa đột phá, thiết thực. Điển hình là chủ trương “Trí thức hoá nông dân”, đúc kết thực tiễn, khái quát hoá thành lý luận, và cụ thể hoá thông qua Đề án xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp với phương châm “5 tự – 5 cùng” (5 tự “là tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và “5 cùng” là cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ) mà các cấp Hội triển khai với những kết quả bước đầu rất khả quan trong hai năm gần đây. Hoạt động xây dựng mẫu hình người nông dân thế hệ mới với những tiêu chí cụ thể, cũng là một điểm nhấn mới trong công tác Hội, rất cần được tiếp tục hoàn thiện, triển khai rộng rãi trong cả nước, gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, mục tiêu là hình thành nên thế hệ “chủ nhân” xứng tầm của nông thôn mới và vận hội mới của đất nước trong thế kỷ XXI.

Thứ ba, quan tâm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã được nâng lên, tính chủ động và chuyên nghiệp được cải thiện, từng bước đáp ứng tiêu chí chuẩn hoá của Nhà nước và yêu cầu của thực tiễn. Nhiều chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các bộ, ngành các cơ quan tổ chức liên quan đã được ký kết, triển khai có hiệu quả thiết thực.

Hoạt động của cán bộ Hội đã giảm tính chất hành chính hoá, ngày càng gần dân, sát dân và những biến động lớn trong đời sống của cộng đồng. Các cấp Hội đã tích cực vào cuộc cùng với các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội thực hiện nhiều biện pháp chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, phát triển hệ thống “cửa hàng nông sản an toàn”. Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những việc làm sáng tạo, trách nhiệm và kịp thời này.

Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” theo Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/5/2011.

Điểm nổi bật trong công tác Hội xuyên suốt 10 năm qua là việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp, đã giúp hội viên nông dân xây dựng và phát triển hàng trăm mô hình chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp; hàng nghìn mô hình tổ, nhóm liên kết, hợp tác về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các ngân hàng thương mại khác cho nông dân vay vốn, với tổng dư nợ tín dụng trên 131.000 tỷ đồng, cho 2,6 triệu hội viên nông dân vay và những giải pháp đi kèm của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam không chỉ góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện kỹ năng hợp tác, sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống cho hội viên nông dân, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để tổ chức Hội tập hợp, tổ chức nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hoạt động dạy nghề của Hội Nông dân đã giúp cho lao động nông thôn có việc làm ổn định, tăng thu nhập. Nông dân có nghề yên tâm bám đất, bám làng, tích cực sản xuất nông nghiệp góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.

Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại xã an Bình, huyện Phú giáo, tỉnh Bình Dương. Ảnh: HOÀNg PHẠM

5. Để tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và nông thôn, trong thời gian tới, trước yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước đòi hỏi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân Việt Nam, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và nông dân, các cấp Hội cần sát nông dân, lắng nghe tiếng nói, ý kiến của nông dân, nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thông qua đó có những ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, góp phần tăng hiệu quả quản lý nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018- 2023) và các nghị quyết về tổ chức, xây dựng Hội mà Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành năm 2020. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và trong toàn cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

Hai là, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội trong cả nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Các cấp Hội tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, đề xuất với các cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đồng thời quản lý, sử dụng có hiệu quả tốt nhất. Tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân) trực thuộc Hội Nông dân Việt Nam đã được Nhà nước đầu tư xây dựng. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện tốt các chương trình phối hợp mà Hội đã ký kết, thực hiện đề án phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương.

Ba là, các cấp Hội chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu, đề xuất với các cấp, phối hợp với các cấp chính quyền trong việc xây dựng mới, sửa đổi cơ chế, chính sách, các giải pháp phát triển nông nghiệp nhanh, bền vững hỗ trợ nông dân thiết thực và xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương chỉ đạo tiến hành tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) trong thời gian tới.

Bốn là, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn tiến phức tạp, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch Covid – 19 hiệu quả, vừa hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới bền vững; vận động hội viên nông dân phát huy tinh thần cảnh giác, chung tay cùng các lực lượng bảo vệ quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch bệnh Covid -19 ngay từ biên giới quốc gia; tăng cường cảnh giác ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự ở nông thôn.

Năm là, các cấp Hội đẩy mạnh vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế; hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng và chỉ đạo điều hành của Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nguyễn Xuân Phúc 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

 

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tiêu điểm
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
 • Tăng thu nhập từ nghề ươm cây giống

  Từ chỗ mạnh ai nấy làm, ông Hồ Văn Tiềm đã vận động thành lập Tổ hợp tác Sản xuất cây giống. Tổ hợp tác đã giúp đỡ hàng chục hộ nông dân tăng thu nhập từ nghề ươm cây giống. Hiệu quả từ mô hình tổ hợp tác Năm 2007, gia đình ông Hồ […]

 • Nông nghiệp, nông thôn chỗ dựa cho dòng người hồi hương giữa đại dịch

  Những dòng người lao động từ các thành phố, khu công nghiệp về quê, chỗ dựa giúp người lao động có thể ổn định cuộc sống và tâm lý vượt qua đại dịch chính là sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp phát huy vai trò trụ đỡ Đại dịch Covid-19 ngành nông nghiệp lại được […]

 • Thành tỷ phú từ “thú vui” nuôi chim bồ câu

  Ban đầu chỉ với vài cặp bồ câu lai Pháp về cho vợ nuôi làm thú vui và để tẩm bổ, không ngờ từ thú vui ấy đã giúp cho gia đình anh Trần Công Chiến (xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) trở thành tỷ phú từ con vật nuôi này. Từ […]