17:00 - 18/05/2019

Hội nghị Trung ương 10: Những định hướng quan trọng cho Đại hội XIII

Hội nghị Trung ương 10 là bước định hướng những vấn đề căn bản để xây dựng đề cương các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII.

Sáng 18/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao kết quả đạt được tại Hội nghị lần này.

Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị Trung ương 10 là bước định hướng những vấn đề căn bản để xây dựng đề cương các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII trong bối cảnh thế giới biến đổi hết sức mạnh mẽ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nhà báo Nhị Lê – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng: Đại hội lần thứ XIII của Đảng là Đại hội bản lề mang tầm chiến lược của nửa đầu thế kỷ 21, tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lâp nước). Do đó, cần có một Văn kiện chính trị thật sự tầm vóc, kết tinh trí tuệ toàn dân, toàn Đảng, mang tinh thần thời đại và là Cương lĩnh hành động cách mạng xứng đáng với lịch sử, với kỳ vọng của nhân dân.

“Hội nghị lần này là cho ý kiến về đề cương. Tức là toàn bộ bộ khung lớn về tư duy, nội dung, về quyết sách, về điều kiện cần và đủ để thực thi trong tầm nhìn 2021-2026. Công việc hệ trọng, lớn và bề bộn lắm. Chính vì vậy, tôi luôn kỳ vọng những thành tựu 6 nhiệm kỳ đổi mới. Nhiệm kỳ 7 trong công cuộc đổi mới lần này có thể là bước đột phá và đặc biệt chuẩn bị xây dựng một môi trường, một động lực đổi mới cho nhiệm kỳ tiếp theo”.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, mặc dù mới là định hướng cách làm, nhưng lại vô cùng quan trọng. Nếu chệch hướng ngay từ đầu thì sai cho cả quá trình tiếp theo. Bởi thế, Hội nghị là thời cơ để định ra không chỉ tầm nhìn mà cả những quyết sách nhằm củng cố vị thế chiến lược đất nước, khẳng định uy tín của quốc gia trên trường quốc tế và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 kỳ vọng vào các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 10. “Chúng tôi rất tán thành và đặt nhiều hy vọng vào Đại hội XIII. Nghị quyết Trung ương 10 lần này thực hiện được thì đẩy đất nước tiến lên. Đảng càng ngày càng tốt lên và nhân dân ta đặt hy vọng nhiều hơn, tin tưởng nhiều hơn, uy tín Đảng phát triển cao hơn. Những Văn kiện phải chuẩn bị thật kỹ để thực hiện theo đúng đường lối của Đảng” –Trung tướng Khuất Duy Tiến cho biết.

Tin tưởng nhiệm kỳ 5 năm tới sẽ tiếp tục bước phát triển nhưng mang ý nghĩa đột phá sáng tạo trên tổng thể các phương diện, trước hết về tư duy, tầm nhìn chiến lược và sự tìm tòi sáng tạo các định chế, quyết sách chiến lược. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đề nghị việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII phải thể hiện tinh thần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Đỗ Duy Thường – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tiếp tục thể chế hóa quyền dân chủ trực tiếp, quyền dân chủ đại diện, để phát huy được sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh quyền làm chủ của nhân dân. Dự thảo Văn kiện lần này cần nhấn mạnh việc cụ thể hóa cơ chế về dân chủ trực tiếp của người dân, nhất là làm sao để tiếp tục triển khai thực hiện cụ thể hóa quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc: “Từng đồng chí trên từng cương vị trách nhiệm, dù công tác Trung ương hay địa phương thì đều phải hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ đang làm. Những việc quan trọng, khó, phức tạp, những vụ việc tham nhũng, phòng chống tham nhũng đang làm, tiếp tục làm, làm cho đến thắng lợi cuối cùng”.

Quan tâm nội dung này, ông Nguyễn Túc – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá: “Hội nghị Trung ương đã giải quyết trúng nhu cầu bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tình hình hiện nay. Nếu không nâng cao sức chiến đấu của Đảng, mà trong đó nâng cao trách nhiệm phẩm chất, đạo đức của đảng viên, đặc biệt là những đảng viên có chức, có quyền thì khó củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng”.

Dư luận đánh giá, bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tâm huyết về những vấn đề trọng đại của Đảng, của quốc gia dân tộc. Bài nói mà như bài viết, nghiêm trang mà rất tự nhiên, gần gũi.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá: thành công Hội nghị Trung ương ở mức “thắng lợi” và “tuyệt vời”.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng những bước đi, định hướng của Hội nghị Trung ương 10 sẽ là tiền đề quan trọng góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, khẳng định uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và cũng chính là kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội./.

Nguồn VOV

Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Dừa xiêm xanh đạt giá cao nhất trong vòng một năm qua

    Giá dừa tăng cao là do vừa qua những tháng mùa khô hạn đa số vườn dừa bị “ treo”, năng suất thấp dẫn đến “ cầu vượt cung”, dừa khan hiếm, giá tăng. Ở thời điểm này, dừa khô phục vụ chế biến và dừa tươi dành cho nhu cầu giải khát đều tăng […]

  • Hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

    Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vừa có ý kiến về đề nghị phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch […]

  • Nông dân Thái Nguyên làm giàu nhờ “chắt chiu” nguồn vốn

    Hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tổ chức dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn ưu đãi… là những hoạt động rất thiết thực của Hội Nông dân (ND) tỉnh Thái Nguyên nhằm tạo điểm tựa để hội viên phát triển kinh tế, […]