07:08 - 11/06/2021

Đồng chí Lương Quốc Đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, lúc đó là Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh An Giang.

Ngày 29/5, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 khóa VII, đồng chí Lương Quốc Đoàn đã được Bộ Chính trị quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam; cũng tại Hội nghị này, đồng chí đã được bầu giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Ngày 10/6, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, lúc đó là Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh An Giang. Tỉnh An Giang bầu được 9 đại biểu, trong đó có 2 Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn trúng cử Đại biểu Quốc hội lần đầu. Sau đây là lý lịch của đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Họ và tên khai sinh: LƯƠNG QUỐC ĐOÀN

Ngày tháng năm sinh: 21/12/1970

Quê quán: Xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– Tháng 2/1992 – 12/1994: Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

– Tháng 1/1995 – 6/1999: Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

– Tháng 7/1999 – 9/2004: Chuyên viên Ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN.

– Tháng 10/2004 – 12/2005: Phó Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN.

– Tháng 1/2006 – 12/2008: Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN; Ủy viên BCH Công đoàn cơ quan.

– Tháng 1/2009 – 2/2009, Ủy viên BCH, Uỷ viên Ban Thường vụ (BTV) T.Ư Hội NDVN khoá V, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN.

– Tháng 3/2009 – 6/2013: Ủy viên Đảng đoàn khóa V, Uỷ viên BTV T.Ư Hội NDVN khóa V, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN khóa VII.

– Tháng 7/2013 – tháng 6/2016: Ủy viên Đảng đoàn khóa VI, Uỷ viên BTV T.Ư Hội NDVN khoá VI, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN khóa VII.

-Từ tháng 6/2016- tháng 12/2018: Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

– Tháng 12/2018 đến nay: Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

– Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

– Ngày 29/5, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7 khóa VII, đồng chí Lương Quốc Đoàn đã được Bộ Chính trị Quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam; cũng tại Hội nghị này, đồng chí đã được bầu giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

P.V

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Sự kiện, Tin tức hội
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông