07:43 - 01/09/2017

Ðiểm sáng xây dựng nông thôn mới

Khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), 5 xã của thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai mới đạt bình quân 6/19 tiêu chí, thu nhập của người dân còn ở mức thấp, kết cấu hạ tầng nông thôn thiếu đồng bộ… Tuy nhiên, đến hết năm 2015, các xã của thành phố Lào Cai đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và phấn đấu cho các mục tiêu cao hơn.

Cùng với cả nước, năm 2011, thành phố Lào Cai bắt đầu thực hiện xây dựng NTM, 2 năm sau (năm 2013), Vạn Hòa trở thành xã đầu tiên của thành phố được công nhận đạt chuẩn. Năm 2014, có thêm xã Cam Đường và Hợp Thành được công nhận đạt chuẩn NTM; năm 2015, hai xã cuối cùng là Tả Phời, Đồng Tuyển cũng hoàn thành các tiêu chí NTM. Để hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thành phố Lào Cai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân và toàn xã hội. Trong những năm qua, thành phố đã huy động nhân dân đóng góp trên 50.000 ngày công lao động, hiến trên 10 ha đất để mở mới hơn 8 km đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, điểm trường mầm non. Đến nay, thành phố đã kiên cố hóa được 85,5 km các tuyến đường liên thôn, trục thôn, đường nội đồng, đặc biệt hoàn thành đổ bê tông 2 tuyến đường giao thông liên thôn của xã Tả Phời.

Diện mạo nông thôn mới ở vùng cao Tả Phời. Ảnh: Ngọc Bằng

Công tác thủy lợi cũng được thành phố chú trọng, với việc xây dựng 77,1 km kênh mương, đảm bảo 75% kênh mương nội đồng được kiên cố hóa. Về xây dựng hệ thống điện sản xuất và sinh hoạt, ngoài đảm bảo 100% hộ dân được sử dụng điện, các xã đẩy mạnh xã hội hóa việc lắp điện chiếu sáng tại các tuyến đường liên thôn, đường trục thôn, trục đường liên xã. Ngoài ra, thành phố Lào Cai còn đầu tư xây dựng mới 21 điểm trường, 33 nhà văn hóa thôn, đầu tư xây mới chợ Vạn Hòa, chợ Đồng Tuyển, nâng cấp sửa chữa chợ Hợp Thành – Tả Phời; đầu tư cơ sở thiết bị cho 5 trạm y tế. Đến nay, các trạm y tế xã trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 85%. Về kinh tế, trong những năm qua, các xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến hết năm 2016, thu nhập bình quân tại khu vực nông thôn đạt trên 26 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều là 8,7%…

Không dừng lại ở việc hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong giai đoạn này, Đảng bộ thành phố tiếp tục xây dựng Đề án duy trì củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó có mục tiêu cụ thể như xây dựng xã điểm về NTM, xây dựng các thôn kiểu mẫu… Ngay sau khi đề án được phê duyệt, thành phố Lào Cai đã tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể và đến nay đã đạt những kết quả khả quan: Hoàn thành nâng cấp 3,17 km đường ngõ xóm, trục thôn; lắp đặt 19 bóng cao áp, 66 bóng compact chiếu sáng tại các tuyến đường trục thôn; nâng cấp 3 km đường dây tải điện 0,4 KV; xây dựng 4 mô hình phát triển kinh tế; xây mới, nâng cấp 6 cổng chào, 6 nhà văn hóa thôn;  làm 2,85 km hàng rào cây xanh; hỗ trợ xóa nhà tạm cho nhiều hộ nghèo, 51 hộ được nâng cấp nhà ở; xây dựng 30 chuồng trại chăn nuôi…

Để đạt những kết quả trên, cách làm của thành phố Lào Cai là tăng cường chỉ đạo các xã triển khai các nội dung và thường xuyên nắm thông tin, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ từng thôn để đề xuất nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực cải tạo, vệ sinh môi trường nông thôn, giữ gìn an ninh, trật tự, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Trong thời gian qua, UBND thành phố đã khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị trong việc tham gia giúp đỡ xây dựng các thôn kiểu mẫu.

Với sự chỉ đạo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, chương trình xây dựng NTM tại thành phố Lào Cai đã và đang gặt hái được nhiều thành công, tạo đà để thành phố ngày càng phát triển.

Hoàng Thúy

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Nông thôn mới, Tam nôngDanh mục
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông