23:50 - 02/03/2019

Xuất khẩu nông lâm thủy sản giảm

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 2 ước đạt 1,93 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm đạt 5,5 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Sáng 1/3, Cục Chế biến và Phát triển thị trường, Trung tâm Tin học và Thống kê, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã thông tin thị trường nông sản định kỳ tháng 2.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 2 ước đạt 1,93 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2019 đạt 5,5 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 2,71 tỷ USD, giảm 10,1%; thuỷ sản ước đạt 1,11 tỷ USD, tăng 4,4%; chăn nuôi ước đạt 77 triệu USD, giảm 7%; các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 12,8%.

Hai tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản giảm (Ảnh: Internet)

Điểm sáng lớn vẫn là thủy sản và các mặt hàng lâm sản với sự tăng trưởng xuất khẩu khá.

Trong tháng 2, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 399.000 tấn với giá trị đạt 169 triệu USD. Khối lượng xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm ước đạt 837.000 tấn với 364 triệu USD, tăng 1,1% về khối lượng nhưng giảm 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Giá gạo xuất khẩu bình quân tháng 1 đạt 446 USD/tấn, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2018. Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1 với 46,7% thị phần.

Màu tối trong bức tranh xuất khẩu nông sản đó là nhiều sản phẩm cây công nghiệp giảm giá, trừ mặt hàng chè. Cao su dù xuất khẩu tăng nhưng giá vẫn tiếp tục giảm. Khối lượng xuất khẩu cao su 2 tháng đạt 228.000 tấn với 293 triệu USD, tăng 22,4% về khối lượng và tăng 6,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu cà phê tháng 2 ước đạt 143.000 tấn với giá trị đạt 285 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm đạt 326.000 tấn với 610 triệu USD, giảm 7,5% về khối lượng và giảm 10,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Mặt hàng tiêu vẫn tiếp tục đà giá giảm mạnh. Dù có tăng về khối lượng xuất khẩu nhưng giá trị mang về vẫn giảm khá mạnh. Khối lượng tiêu xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2019 đạt 31.000 tấn với 92 triệu USD, tăng 4,3% về khối lượng nhưng giảm 20,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Công Trí

Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông