14:27 - 07/04/2018

Xăng lại tăng giá

Liên Bộ Công Thương-Tài chính vừa quyết định đồng loạt điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng, dầu từ 15h00 hôm nay 7/4.

Theo thông tin mới nhất về điều hành giá xăng dầu được Liên Bộ Công Thương-Tài chính phát đi chiều nay 7/4: Liên Bộ quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Tất cả các loại xăng dầu đều được điều chỉnh tăng giá trong kỳ điều hành chiều ngày 7/4

Về chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Xăng E5 RON92: 790 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 669 đồng/lít); Dầu diesel: 200 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 177 đồng/lít); Dầu hỏa: 200 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 34 đồng/lít); Dầu mazut: 0 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 96 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh như sau: Xăng E5 RON92: tăng 592 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 638 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 521 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 425 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng E5 RON92: không cao hơn 18.932 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.354 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 15.081 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.953 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương-Tài chính nêu rõ: Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h00 ngày 7/4 đối với các mặt hàng xăng dầu.

TN