• Trang chủ
 • Tiêu điểm
 • Toàn văn phát biểu của đồng chí Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam
15:45 - 11/10/2020

Toàn văn phát biểu của đồng chí Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Sáng 11/10, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã có bài phát biểu Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, tuyên dương 90 Chi Hội trưởng Nông dân xuất sắc và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tạp chí Điện tử Làng Mới trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trái tim của Tổ quốc, hòa chung với khí thế thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), Đại Hội thi đua yêu nước lần thứ V, Tuyên dương 90 Chi Hội trưởng Nông dân xuất sắc và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Thay mặt Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam và Ban Chấp hành Trung ương Hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo các doanh nghiệp công nông nghiệp đã đồng hành với nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, dành những tình cảm yêu quý và sự giúp đỡ, động viên to lớn đối với đồng bào nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Tôi trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, đồng bào nông dân cả nước lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc sức khoẻ tốt đẹp nhất.

Trong lễ trang nghiêm ngày hôm nay, chúng ta rất xúc động và tự hào bởi dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trở lại cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ thứ XX, chúng ta đều biết người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành nung nấu làm thế nào đánh đuổi được bọn thực dân Pháp giành lại tự do độc lập và đau đớn xót xa chứng kiến cảnh người nông dân bị áp bức, bóc lột vô cùng cực khổ, biết bao cuộc khởi nghĩa của nông dân bị dìm trong biển máu và lâm vào tình thế cùng lúc “chống cả Triều lẫn Tây”. Nguyễn Tất Thành thấy rõ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong cuộc đấu tranh giành lại quyền tự do độc lập do lịch sử đặt ra mà kẻ thù xâm lược đến từ phương Tây và mang theo sức mạnh của văn minh phương Tây. Nguyễn Tất Thành cũng thấy rõ hạn chế lớn nhất của cụ Phan Bội Châu là dựa vào đế quốc Nhật Bản để đánh đuổi thực dân Pháp thì khác gì “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” và hạn chế lớn nhất của cụ Phan Chu Trinh là dựa vào chính thực dân Pháp để lật đổ chế độ phong kiến thì khác gì “xin giặc rủ lòng thương”, trong khi những người nông dân An Nam đang phải làm nô lệ cày cấy cho những tên địa chủ mới xa lạ trên mảnh ruộng cũ của mình.

Trước nỗi đau ấy và với “một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho đất nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” và mong “muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm hiểu xem những gì ẩn giấu đằng sau những chữ” “Tự do, Bình đẳng, Bắc ái” mà giai cấp tư sản đã nêu cao để tập hợp lực lượng lật đổ phong kiến, xem xét họ làm ăn ra sao, sẽ trở về giúp đồng bào cứu nước, giải phóng dân tộc, ngày 05 tháng 6 năm 1911 Nguyễn Tất Thành đã “quyết định tìm cách đi ra nước ngoài”. Trải qua ba đại dương, bốn Châu lục, đặt chân lên hơn 30 nước, biết cuộc cách mạng tư sản Mỹ cũng như cuộc cách mạng tư sản Pháp là “cách mạng không đến nơi” và khẳng định quan điểm lý luận chính trị của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc là “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc”. “Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I.Lênin đã làm Nguyễn Ái Quốc vui mừng đến phát khóc lên, hoàn toàn tin theo V.I.Lênin, tin theo Quốc tế III và quyết định bỏ phiếu để Đảng xã hội Pháp gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành người đảng viên cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam và nhận sứ mệnh truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Đông Dương khi Người tròn 30 tuổi. Với vốn thực tiễn vô cùng phong phú và lý luận sắc bén, Nguyễn Ái Quốc vừa đấu tranh bảo vệ, vừa vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức để thành lập Đảng cách mạng chân chính ở Việt Nam.

Trước tỉnh cảnh “nông dân các nước thuộc địa Pháp bị hai tầng áp bức: vừa như những người vô sản, vừa như những người bị mất nước” bởi “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa”, tham dự Hội nghị Quốc tế nông dân (ngày 12/10/1923 đến ngày 15/10/1923), Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (ngày 23/6/1924), Nguyễn Ái Quốc đã nêu rõ ràng rằng, “Nhiệm vụ của Quốc tế là phải tổ chức những nông dân bất hạnh đó lại, là cung cấp lãnh tụ cho họ, là chỉ cho họ con đường cách mạng và con đường giải phóng” theo những luận điểm đúng đắn của V.I.Lênin. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc từ Mátxcơva đi Quảng Châu, Trung Quốc vào ngày 11/11/1924 với mục đích “trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do, độc lập” và đem đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc về gần đất nước Việt Nam, bắt đầu một thời kỳ đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp mở ba lớp đào tạo huấn luyện lý luận chính trị cách mạng cho 75 học viên yêu nước của Việt Nam, chỉ rõ với hoàn cảnh Việt Nam dưới thời chế độ thực dân phong kiến, vấn đề dân tộc thực chất là vấn đề nông dân và “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” và “cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”, “là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt” “cho nên công nông là người chủ cách mệnh”, “còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ” “chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông”; cách mệnh của công nông phải có Đảng cách mệnh chân chính, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm cốt, lãnh đạo thì mới thành công; Đảng cách mệnh phải giữ mối liên hệ mật thiết với dân, sống trong dân, biết tâm trạng của dân, hiểu dân, giành được lòng tin tuyệt đối của dân, làm cho dân hiểu rõ vai trò của mình và tự giác tham gia; Đảng phải lãnh đạo thực hiện chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển; “Nước ta kinh tế chưa phát đạt, trong 100 người thì đến 90 người là dân cày” và “dân cày ta rất cực khổ, nghề không có mà làm, đất không đủ mà cày, đến nỗi cơm không đủ ăn, áo không có mặc” nên “Phải tổ chức nhau để kiếm đường giải phóng” và “Hội Nông là một cái nền cách mệnh của dân ta”. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo xác định phải “thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn địa chủ và phong kiến”, “không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường thỏa hiệp”. Từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông Hội Đông Dương, nay là Hội Nông dân Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đặc biệt, thể hiện sự trưởng thành và lớn mạnh của giai cấp nông dân Việt Nam. Sau Hội nghị, ngày 05/11/1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có Thư gửi Quốc tế Nông dân báo cáo từ ngày 01-5 đến ngày 01-10, hơn 50.000 nông dân đã vào Nông Hội (Nam Kỳ 15.000, Trung Kỳ 35.000), mặc dù bị đế quốc Pháp đàn áp dã man, phong trào nông dân đấu tranh cách mạng vẫn tiếp tục phát triển, các tổ chức Nông Hội ở các cấp được xây dựng từ tỉnh đến cơ sở và xác định “Sắp tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức Đại hội Nông dân lần thứ nhất”. Đồng thời, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc kiên trì vận động thực hiện mục tiêu chiến lược cách mạng Việt Nam và yêu cầu Đảng phải hết sức quan tâm phương thức lãnh đạo quần chúng nông dân thông qua Nông Hội, “Nông Hội phải liên hệ chặt chẽ với Công Hội” và “Phải ra sức làm cho quần chúng tin tưởng ở Đảng”, “Cần làm cho nông dân nhận thức rõ lực lượng và vai trò của mình”. Ngày 28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc với bí danh Hồ Quang hay Hồ Bá Bá tức Bác Hồ đã về đến Pắc Pó, Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta để đánh đuổi Pháp, Nhật, đòi độc lập cho dân tộc và tự do cho toàn dân. Tại Pắc Pó, Bác Hồ đã triệu tập và chủ trì Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941 để xác định nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng là giải phóng dân tộc, thành lập Chính phủ Nhân dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc, thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh, Nông Hội đỏ đổi tên thành Việt Nam Nông dân cứu quốc Hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ và Mặt trận Việt Minh, Hội Nông dân cứu quốc phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút tập hợp đông đảo hội viên làm nòng cốt trong phong trào nông dân với ý chí quật cường “đem sức ta mà tự giải phòng cho ta”. Với sức mạnh to lớn ấy, Ủy ban giải phóng dân tộc do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Ủy ban khởi nghĩa đã phát động thành công cuộc Tổng khởi nghĩa toàn quốc, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; tiến hành, diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, vừa kháng chiến chống thực dân Pháp, can thiệp Mỹ vừa kiến quốc, xây dựng “Đời sống mới” và nền văn hóa mới theo ba nguyên tắc khoa học hóa, đại chúng hóa, dân tộc hóa mà “hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm” nên đồng bào ta “sẵn có sẵn lòng đưa người, đưa của, tiền ra ủng hộ Đoàn thể và Chính phủ” và đồng bào nông dân toàn quốc coi “Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, Nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương”, hội tụ thành sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” ngày 7/5/1954 và đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp, mở ra một kỷ nguyên mới độc lập cho dân tộc và tự do cho Nhân dân; vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc trở thành hậu phương lớn vững chắc với khẩu hiệu “chắc tay súng, vững tay cày”. “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “tất cả vì Miền Nam ruột thịt” và hàng triệu thanh niên nông dân đã nhập ngũ vào Miền Nam chiến đấu, bổ sung sức mạnh to lớn cho Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam và Hội Nông dân giải phóng Miền Nam, đưa đến toàn thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước cùng bước sang thời kỳ mới hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã kết thúc một quá trình đấu tranh kiên trì, bền bỉ, anh dũng của nông dân và nông thôn Việt Nam với sự hy sinh vô cùng to lớn, hàng triệu người nông dân yêu nước đã hy sinh xương máu, đặc biệt có 139.275 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện có 4.962 mẹ còn sống), trong đó tỉnh Quảng Nam có số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất với 15.261 mẹ, tỉnh Bến Tre có 6.905 mẹ, tỉnh Quảng Ngãi có 6.802 mẹ, Thành phố Hà Nội có 6.723 mẹ… Ở tỉnh Quảng Nam, có tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu từ Mẹ Thứ nhằm tôn vinh Mẹ nói riêng và tất cả những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng khác nói chung đã hy sinh vì Độc lập Tự do như nhạc sĩ An Thuyên thể hiện vô cùng nổi bật trong bài hát “Hát về Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Trong số những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đó, có mẹ Nguyễn Thị Thứ, ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có chồng, 09 con đẻ, 01 con rể, 02 cháu ngoại là liệt sĩ và con gái cả của mẹ là mẹ Lê Thị Trị có chồng, hai con gái là liệt sĩ cũng được trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; mẹ Lê Thị Hẹ, ở thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, có 12 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 26 liệt sĩ của cả hai gia đình mẹ và bên chồng của mẹ mà riêng gia đình mẹ gồm có mẹ cùng 01 con gái, 03 con dâu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 02 con đẻ, 01 con dâu, 01 con rể, 04 cháu nội, 02 cháu ngoại, 04 người cháu gọi mẹ bằng cô ruột; mẹ Phạm Thị Ngự, ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân, có 08 con ruột, 01 con rể là liệt sĩ; mẹ Trần Thị Mít, ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, có chồng, 06 con đẻ, 01 con dâu, 01 cháu ruột là liệt sĩ; mẹ Nguyễn Thị Rành, ở ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, là Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân có 08 con trai, 02 cháu là liệt sĩ; mẹ Lê Thị Tự, ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có 09 con liệt sĩ; mẹ Phan Thị Khánh, ở Hòn Đất, Kiên Giang có 07 con trai là liệt sĩ; mẹ Văn Thị Thừa, ở Duy Xuyên, Quảng Nam, là Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, có chồng và 04 con là liệt sĩ; mẹ Hồ Thị Hạnh và con gái Trần Thị Thêu, ở ấp Hưng Hòa, Phiếm Cầu, Trà Vinh, có 10 người con là liệt sĩ….Sức chịu đựng phi thường của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng luôn là biểu tượng yêu nước nồng nàn, lòng quả cảm bất khuất, trung hậu, đảm đang, tấm gương sáng ngời đối với Nhân dân ta và giai cấp nông dân Việt Nam hôm qua, hôm nay và mãi mãi vì khát vọng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã minh chứng giai cấp nông dân là lực lượng hùng hậu của cách mạng Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, thực sự là động lực vật chất và tinh thần mạnh mẽ phi thường làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta, nâng cao vị thế và uy tín của dân tộc Việt Nam lên ngang tầm thời đại. Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội Nông dân Việt Nam, tháng 3 năm 1988, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã khẳng định: “Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi mà chúng ta đã giành được, thực chất là thắng lợi của đội quân nông dân mặc áo lính, thắng lợi của toàn dân đánh giặc chủ yếu là nông dân. Trong kháng chiến chống Đế quốc Mỹ thực chất đã chẳng những không thay đổi mà còn tô đậm thêm, rạng rỡ hơn bao giờ hết”. Vai trò đó của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã, đang và sẽ được phát huy cao độ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà nông nghiệp là mặt trận hàng đầu với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp toàn diện về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng do Hội Nông dân Việt Nam phát động đã tạo động lực mạnh mẽ đối với hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đặc biệt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và liên tục gia tăng xuất khẩu gạo từ 1,4 triệu tấn năm 1989 lên 6,37 triệu tấn gạo năm 2019, chiếm vị trí số 1 trên thế giới về cả lượng và giá trị ở mức ở mức giao dịch từ 493 đến 497 USD/tấn; xuất khẩu gần 20 triệu m3 gỗ rừng trồng; xuất khẩu hạt tiêu đứng đầu thế giới, cà phê đứng thứ hai thế giới, cao su đứng thứ 6; xuất khẩu 5,8 triệu tấn thịt các loại, 08 triệu tấn thủy sản cả khai thác tự nhiên và nuôi trồng đạt trên 40 tỷ USD đến 186 thị trường trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU,.. tạo mối quan hệ ngoại giao nông sản, gắn bó giữa nước ta với các nước; nâng cao dần mức sống của người nông dân từ 10 triệu đồng/người/năm năm 2009 lên 40 triệu đồng/người/năm 2019 và tỷ lệ hộ nghèo còn có 4,7%. Phong trào xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30/5/2020 cả nước có 5.177 xã, chiếm 58,2% tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong lao động xã hội giảm còn 38,1% năm 2018 và thu nhập bình quân từ hoạt động phi nông nghiệp chiếm 78% tổng thu nhập của hộ nông thôn năm 2019; khẳng định Hội Nông dân Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân góp công, góp sức và tri thức, thay đổi tư duy và đồng thuận thực hiện ngày càng có kết quả cao trong phong trào thi đua yêu nước. Phong trào nông dân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và phòng chống dịch luôn được duy trì với những kết quả toàn diện. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường.

Thắng lợi của công cuộc cơ cấu lại nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, thực sự là một cuộc cách mạng về tư duy của những người nông dân vốn quan với nếp sản xuất tuyền thống, nhỏ lẻ và manh mún của kinh tế hộ gia đình nông dân sang hợp tác liên kết “sáu nhà” (Nhà nông, Nhà doanh nghiệp, Nhà khoa học, Nhà nước, Nhà ngân hàng, Nhà phân phối) như kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ nhất tại tỉnh Hải Dương, ngày 09/4/2018, thông qua hình thức tổ chức mới Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động theo phương thức “năm tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “năm cùng” (cùng ngành nghề -lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng thụ), tạo nên sự tự tin đối với hội viên và hằng năm có hơn 3,6 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký với hơn 3,5 triệu hộ đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Sự thành công đó là tiền đề để những người nông dân sử dụng cơ hội, tiềm năng lớn là có dân số gần 100 triệu người đang khát vọng đưa đất nước ta phát triển phồn vinh, có tư duy tự lực tự cường và sáng tạo, cần cù và chịu khó, yêu nước và đoàn kết, có sinh thái và thổ nhưỡng đa dạng cho phép Việt Nam sản xuất được cả ba nhóm nông sản (nhiệt đới, Á nhiệt đới, ôn đới), có hàng nghìn giống cây con và thổ sản quý hiếm, có những vùng quê nông thôn ngày càng giàu đẹp và đáng sống, có hơn 12.000 doanh nghiệp đang đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp và sẽ tiếp tục tăng lên 50.000 doanh nghiệp trong 05 năm tới, có 15.800 hợp tác xã và 40.000 trang trại cùng với 08 triệu hộ nông dân đang xây dựng vùng sản xuất tập trung để đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta đạt được cả ba cao nhất là năng suất, chất lượng, giá trị theo chỉ thị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Kính thưa đồng chí Thủ tướng Chính phủ,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã dạy: “Công nông trí thức hóa. Trí thức công nông hóa. Nghĩa là công nông cần học tập văn hóa để nâng cao trình độ tri thức của mình, trí thức cần gần gụi công nông và học tập tinh thần, nghị lực, sáng kiến và kinh nghiệm của công nông”. Luôn là nhiệm vụ cần kíp để cán bộ ta lúc nào cũng “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi miệng nói, tay làm” để nông dân “có ruộng cày, có cơm ăn, áo mặc, nhà ở”. Tư tưởng đó của Bác Hồ đã và đang được thực hiện một cách tích cực bởi ba Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW; số 05-NQ/HNDTW, số 06-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VII) “Về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp”; “Về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”; “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới” nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, trí thức hóa nông dân, văn minh hóa, hiện đại hóa nông thôn theo phương châm “ly nông, không ly hương”.

Trước cơ hội hội nhập sâu rộng theo 14 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có CPTPP và EVFTA, được mở rộng thị trường, thay đổi công nghệ, thay đổi cách quản trị hay thay đổi về thể chế, pháp luật thì chúng ta cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong điều kiện xuất phát điểm thấp và thiếu kết nối theo chuỗi giá trị, đòi hỏi Hội Nông dân việt Nam và mỗi hội viên phải được giải phóng bằng kiến thức của không chỉ là nhà sản xuất mà hơn nữa phải là nhà kinh doanh nông nghiệp tức là nhà kinh tế trí thức nông nghiệp và phải được đào tạo nghề một cách tập trung với một “cuộc chuyển đổi lớn” về khơi nguồn sáng tạo. Có như vậy, chắc chắn Hội Nông dân Việt Nam cùng các tổ chức chính trị– xã hội và các cấp chính quyền sẽ tạo nên động lực mới của Đổi mới phát triển nông nghiệp, nông thôn và hình thành một thế hệ hội viên nông dân đổi mới, tự lực, tự cường vì bạn bè và vì chính sự hùng cường của dân tộc ta. Tôi tin tưởng sâu sắc và chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta và bằng hệ thống chính sách khơi nguồn sáng tạo của Nhà nước ta, nhất định giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam sẽ thực hiện hoàn thành xuất sắc vị trí, vai trò quan trọng, xứng đáng với công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những người con ưu tú đã hy sinh xương máu vì khát vọng Độc lập, Tự do, Hạnh phúc của toàn thể dân tộc, xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Hồ Chí Minh cùng hai Huân chương Sao vàng được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng.

Hội Nông dân việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam nguyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt ba khâu đột phá và đẩy mạnh xây dựng Chi Hội, Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng Đảng, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh.

Hội Nông dân việt Nam và giai cấp Nông dân Việt Nam tin tưởng và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để phát huy vai trò trong thời kỳ mới; tin tưởng và mong muốn các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Hội Nông dân việt Nam làm tròn vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội.

Trước khi dừng lời, một lần nữa thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và các vị đại biểu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tiêu điểm
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
 • Đồng Tháp: 5/8 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới

  Chiều ngày 15/1, tại tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi họp mặt mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và báo cáo kết quả nổi bật thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020). Tại buổi họp mặt, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ […]

 • Sức sống mới ở miền quê Hiệp Cường

  Hiệp Cường là một xã của huyện Kim Động – mảnh đất tọa lạc ở cửa ngõ của TP. Hưng Yên. Mảnh đất này đang sải những bước dài trên con đường đổi mới để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Phát triển kinh tế nông nghiệp vững chắc Từ […]

 • Thanh Chương phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới

  Trong những năm qua, huyện Thanh Chương luôn chú trọng phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, sản phẩm OCOP, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị và phát triển bền vững, hướng đến phát triển nông […]