21:36 - 31/10/2018

Thêm nạn nhân bị huỷ trúng thầu đất ở Đà Nẵng

Sau khi Làng Mới thông tin các trường hợp bị chính quyền Đà Nẵng hủy kết quả đấu giá đất vì nộp tiền chậm, đã có thêm nhiều đơn thư gửi đến Tạp chí Làng Mới để kêu cứu vì mất đất oan ức. Có trường hợp, thông báo nộp thuế gửi đến dân chậm cả tháng, thay vì phải xin lỗi dân thì cán bộ lại vin vào cớ “chậm nộp” để hủy luôn kết quả đấu giá.

Đi 3km mất… 30 ngày!

Trong đơn kêu cứu gửi Làng Mới, ông Phạm Hữu Cường (ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết: “Tôi là người trúng đấu giá quyền thuê đất tại P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến nay là hơn một năm, tôi vẫn chưa được UBND TP.Đà Nẵng cấp chứng nhận quyền sử dụng đất với lý do TP Đà Nẵng cho rằng tôi chậm nộp tiền đấu giá. Do đó, tôi đã gửi đơn cầu cứu Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ về mặt pháp lý.”

Một khu đất đấu giá xong thì thành phố đòi hủy kết quả

Theo hồ sơ do ông Cường cung cấp, ngày 14/4/2016, Chi cục thuế Q.Ngũ Hành Sơn có Thông báo đến ông Cường số 1963/TB-CCT về việc nộp tiền đấu giá với số tiền 3,155 tỷ đồng, thời hạn phải nộp là 30 ngày. Nhưng đến cuối tháng ông Cường mới nhận được thông báo này (tức chậm mất nửa tháng).

Ngày 23/5/2016 (sau 24 ngày kể từ ngày nhận thông báo), ông Cường nộp 1,2 tỷ đồng, cộng với số tiền đặt cọc 390 triệu đồng, tổng cộng đã nộp 1,59 tỷ đồng (trên 50% số tiền đấu giá theo đúng quy định).

Tuy nhiên, do Thông báo số 1963/TB-CCT tính sai số tiền phải nộp, ông phải chờ Chi Cục thuế ra thông báo nộp tiền thuê đất mới, không thể nộp tiếp số tiền còn lại. Ngày 1/7/2016 Chi cục thuế Q.Ngũ Hành Sơn mới có Thông báo số 4056/TB-CCT (thay thế Thông báo số 1963/TB-CCT) về việc nộp tiền đấu giá với số tiền 3,196 tỷ đồng.

Nếu như lần đầu Chi cục thuế phát hành thông báo chậm mất nửa tháng, thì lần 2 gửi đến ông Cường chậm trọn một tháng -dù nhà ông cách cơ quan thuế có 3km! Theo đó, mãi đến ngày 1/8/2016, ông Cường mới nhận được Thông báo 4056. Chỉ 3 ngày sau, ông Cường lập tức nộp 1,41 tỷ đồng.

Đến ngày 4/8/2016, ông Cường nộp đủ 3 tỷ đồng theo đúng thời hạn quy định, chỉ còn nợ số lẻ 196 triệu đồng. Ngày 29/12/2016, ông Cường đã nộp toàn bộ số tiền còn lại đồng thời nộp tiền phạt chậm nộp thuế là 10,58 triệu đồng theo quyết định của cơ quan thuế.

Lỗi chính quyền, dân phải gánh

Trong cả 2 Thông báo nộp thuế (số 1963 và 4056) của Chi cục Thuế gửi ông Cường đều nêu rõ: “Quá ngày phải nộp theo quy định mà người thuê đất chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế”.

Theo hồ sơ vụ việc, rõ ràng sự chậm trễ của Chi cục thuế đã gây phiền nhiễu và thiệt hại cho dân. Thay vì phải xin lỗi ông Cường, thậm chí phải bồi thường tiền phạt của ông Cường thì Sở TNMT lại đề xuất UBND TP thu hồi đất đấu giá của ông với lý do: Chậm nộp tiền thuê đất theo Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Căn cứ pháp lý mà Đà Nẵng viện dẫn để quyết liệt thu hồi đất là dựa vào Điểm d, khoản 5 Điều 68 NĐ 43/2014/NĐ-CP: “d) Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá”.

Đây chính là cơ sở để UBND thành phố ban hành Quyết định 01/2015/QD-UBND, sửa đổi Khoản 2, Điều 26 của Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, điều khoản làm dân thiệt hại nặng chính là câu “Quá thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế (kể cả đợt nộp đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan thuế), tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định này thì hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền cọc nộp ngân sách thành phố”.

Áp dụng luật “quá cứng nhắc” gây thiệt hại cho dân

Đối chiếu cho thấy: sau khi ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, trong đó có chung một nội dung là nộp tiền sử dụng đất, thuê đất. Nhưng tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP  Điều 14 có ghi: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo. Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo. Quá thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế, trừ trường hợp có đơn ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ”. Như vậy, Đà Nẵng nên thực hiện Nghị định số 45/2014/NĐ-CP tạo điều kiện cho người nộp tiền sử dụng đất.

Tiếp đó, tại Khoản 5, Điều 17 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP cũng quy định: “c) Quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 18 Nghị định này”. Và Điều 18 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định: “Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp tiền chậm nộp; việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Thêm vào đó, Khoản 4 Điều 15 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT có hiệu lực ngày 8/8/2016: “Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước (hoặc cơ quan được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) theo đúng quy định tại thông báo do cơ quan thuế ban hành. Trường hợp chậm nộp so với thời gian quy định tại thông báo của cơ quan thuế thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật quản lý thuế”.

Như vậy, kể từ ngày 8/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT có hiệu lực) thì nội dung của Khoản 2, Điều 26 của Quy chế (được sửa đổi tại Quyết định 01/2015/QD-UBND) của Đà Nẵng đã không phù hợp với Khoản 4 Điều 15 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT nhưng không được rà soát, điều chỉnh.

Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư lĩnh vực BĐS đã và đang có nhu cầu đầu tư vào Đà Nẵng một thành phố đáng sống, Đà Nẵng không thể “quá cứng nhắc” gây thiệt hại cho dân và tìm cách đổ lỗi cho người dân. Không chỉ gây thiệt hại cho những cá nhân mua đất từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng, Đà Nẵng còn đang gây tranh cãi khi thu hồi đất của Công ty Vipico (Hà Nội) khi công ty này bỏ ra số tiền đến 650 tỷ để mua đất. Hiện vụ việc của Vipico đã có nhiều Bộ ngành Trung ương cùng lên tiếng nhưng Đà Nẵng vẫn… bất chấp!

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Lâm Danh

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Xã hộiDanh mục
Tin cập nhật
 • Thêm cơ hội cho vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu

  Vừa qua một tin vui đến với bà con nông dân trồng vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang; Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản đã chính thức cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với vải thiều Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang, đây là sản phẩm đầu […]

 • Tìm giải pháp đưa quả bưởi Việt Nam chinh phục thị trường Nga

  Bưởi Việt Nam cũng đã có vị trí song chưa lớn và vẫn phải cạnh tranh với bưởi của các nước khác, đặc biệt là bưởi Trung Quốc vốn đã hàng chục năm duy trì vị thế số một tại thị trường Nga. Quả bưởi của Việt Nam đã được xuất khẩu đi nhiều nước […]

 • Quy định về chính sách vay vốn mua máy nông nghiệp

  Ông Đổng Văn Linh (Ninh Thuận) và nhiều nông dân muốn vay vốn để mua máy cày và máy cuộn rơm. Gia đình ông có tài sản thế chấp nhưng chỉ đủ 50% số tiền cần vay. Ông Linh và nhiều nông dân muốn biết cơ quan nào hỗ trợ gia đình ông và ông […]

Sự kiện
Tam nông
 • Nắng nóng khiến nghêu chết diện rộng, thiệt hại hàng tỷ đồng

  Bước vào cao điểm nắng nóng, độ mặn lên cao đã làm cho nhiều diện tích nghêu thương phẩm tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang bị chết, gây thiệt hại cho người nuôi. Hầu hết các bãi nghêu ở tỉnh Bến Tre đều có tỉ lệ nghêu chết gia tăng. Nghiêm trọng nhất là […]

 • Thu tiền tỷ nhờ trồng hoa công nghệ cao

  Khi chuyển đổi sang trồng hoa bị người nhà phản đối quyết liệt, nhưng nhờ nỗ lực học hỏi, áp dụng công nghệ cao nên mô hình trồng hoa của ông Nguyễn Phúc Minh (thị xã Sa Pa, Lào Cao) đã cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Biết mạo hiểm vẫn quyết […]

 • Làm giàu từ nuôi bò sữa khép kín

  Với quy mô 30 con bò sữa, anh Tạ Quang Trung (SN 1982) là 1 trong những hộ có quy mô nuôi bò sữa lớn nhất thôn Ngọc Kháng, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Từ đàn bò sữa, mỗi năm gia đình anh thu nhập trên 500 triệu đồng, trở thành hộ […]