21:12 - 08/08/2019

Tập trung vào 6 nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng xây dựng Đảng

Sáng ngày 8/8/2019, Tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai  công tác 6 tháng cuối năm 2019.

 Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên T.Ư đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN chủ trì hội nghị. 

Theo báo cáo sơ kết tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2019, BCH Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu đề xuất nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra:

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Hội NDVN đã tổ chức 4 hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN; Điều lệ Hội NDVN khoá VII nhiệm kỳ 2018-2023 cho đối tượng cán bộ T.Ư Hội và Uỷ viên Ban Thường vụ Hội ND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho trên 10,6 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng chú trọng tuyên truyền chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình xây dựng nông thôn mới, chủ quyền biển đảo, biên giới của quốc gia; Chỉ thị  số 05 CT/TW về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ cả về bộ máy tổ chức và các quy chế hoạt động từ T.Ư đến cơ sở. Cụ thể, T.Ư Hội đã ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra TƯ Hội NDVN khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Hướng dẫn quy  trình lập Uỷ ban Kiểm tra Hội ND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở; Xây dựng Đề án cơ quan giúp việc Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Hội; Xây dựng thi hành một số điều của Điều lệ Hội NDVN khoá VII. Các cấp Hội đã tổ chức được 17 nghìn cuộc kiểm tra, xây dựng 15 mô hình “Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng phát huy và mở rộng. Đến nay, Hội có quan hệ hữu nghị và hợp tác với 61 đối tác. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức đưa nông dân đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài.

Về công tác xây dựng Đảng: Ngay từ đầu năm 2019, Đảng uỷ Cơ quan T.Ư Hội NDVN đã xây dựng và ban hành các Chương trình công tác năm 2019 báo cáo Đảng uỷ khối các cơ quan TƯ theo quy định. Đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của cấp uỷ mình theo tiến độ đề ra. Căn cứ vào nội dung nhiều chi bộ tổ chức các buổi sinh hoạt theo chuyên đề, lựa chọn các nội dung nghiên cứu, học tập có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, đơn vị; những vấn đề nổi cộm được cán bộ, đảng viên quan tâm thảo luận, tìm giải pháp khắc phục…

Công tác phát triển đảng viên và thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương được thực hiện tốt, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được nâng lên; phương pháp kiểm tra, giám sát đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nâng lên.

Hội nghị đã được nghe một số phát biểu tham luận của các đồng chí đảng viên, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ để làm rõ thêm các vấn đề của báo cáo nêu ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Thào Xuân Sùng lưu ý vẫn còn một số hạn chế đáng lưu tâm:  Một số chi bộ chưa nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng  một cách sâu sắc. Chất lượng sinh hoạt nhiều chi bộ còn thấp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của nhiều chi bộ chưa được cụ thể hoá bằng hành động thiết thực, sinh động… Trong thời gian tới, Đảng uỷ sẽ làm việc và trực tiếp dự sinh hoạt, nghe báo cáo của một số chi bộ để chủ động nắm bắt và chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

Đồng chí Thào Xuân Sùng đã dành thời gian phân tích, trao đổi thẳng thắn, chân tình nhưng cũng rất nghiêm túc, thấu đáo về những hạn chế, tồn tại, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đặc biệt trong công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và quản lý đảng viên, cán bộ, nhân viên. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ nhiều lần nhấn mạnh yếu tố “có lý, có tình” nhưng phải đảm bảo trong phạm vi kỷ luật Đảng để giải quyết thấu đáo những tồn tại để lại, đồng thời đánh giá đúng năng lực cán bộ, giúp cán bộ đảng viên bồi dưỡng, hoàn thiện kỹ năng xử lý công việc hiệu quả.

Đồng chí Thào Xuân Sùng chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm, các chi bộ và Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN  cần tập trung vào 6 nhiệm vụ xây dựng Đảng (Tạp chí điện tử Làng Mới xin lược ghi tóm tắt) như sau:

 1. Tiếp tục tăng cường đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức sản xuất kinh doanh nông nghiệp, phương pháp luận, kỹ năng vận động quần chúng nhân dân của từng đảng viên: Thực hiện nghiêm túc cương lĩnh, điều lệ, hiến pháp và các quy định của Đảng. Triển khai nghiên cứu cụ thể hoá về 3 Nghị quyết của BCH T.Ư Hội NDVN khoá VII vừa ban hành về xây dựng Hội NDVN; thông qua các hoạt động như thực hiện 50 năm di chúc của Bác Hồ, 70 năm tác phẩm dân vận của Bác, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm thành lập Hội NDVN; công tác xây dựng Hội NDVN theo tư tưởng Hồ Chí Minh… Đây là các gợi ý chuyên đề để từng chi bộ bám vào đó xây dựng chuyên đề cụ thể đưa vào sinh hoạt chi bộ.
 2. Tập trung xây dựng tổ chức và cán bộ của từng chi bộ, ban, đơn vị, khắc phục hạn chế nâng cao sức tự phê bình và  phê bình vì sự tiến bộ của mỗi đảng viên.
 3. Tăng cường, đổi mới công tác kiểm tra của Đảng uỷ, Đảng bộ bộ phận, Chi bộ để khắc phục tồn tại hạn chế và phòng ngừa những sai phạm của đảng viên.
 4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
 5. Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng: Đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt của chị bộ, phương thức lãnh đạo đối với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên.
 6. Tập trung làm tốt công tác động viên thi đua, khen thưởng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng đoàn, Đảng ủy, BCH T.Ư Hội NDVN.

Kiều Anh

 

 

 

 

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Sự kiện, Thời sự trong nước
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
 • Những nông dân thu tiền tỷ nhờ mạnh dạn chuyển đổi

  Xã Ea Sol (huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk) vốn có thế mạnh về phát triển cây cà phê và hồ tiêu. Tuy vậy những năm gần đây cà phê và hồ tiêu rớt giá, dẫn đến giảm thu nhập, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi khác. Nhờ đó, […]

 • Hiệu quả từ mô hình HTX liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

  Nhờ liên kết với doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu để liên kết tiêu thụ bền vững, Hợp tác xã Bưởi Thành Công (HTX) (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đã mở rộng diện tích có trên 54,2ha, thu hút 41 xã viên. Trung bình mỗi năm doanh […]

 • Chuyện về “lão nông” góp tiền xây cầu nông thôn mới

  Đã 5 năm nay, người dân xã Cát Hưng (huyện Phù Cát, Bình Định) không phải lo lắng khi lên rẫy vào những mùa mưa lũ. Đó là khi cây cầu qua suối được xây dựng từ tấm lòng của ông Phan Thanh Liệm và bà con trong thôn Mỹ Thuận. Xây dựng nông thôn […]