Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Kháng bệnh tự nhiên với dịch tả lợn châu Phi: Thêm giải pháp tái đàn bền vững

    Cùng với các biện pháp mang tính chủ động về phòng chống dịch bệnh, việc thành công trong chọn giống vật nuôi kháng bệnh góp phần quan trọng hoàn thiện đồng bộ hệ thống các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam. Thành công bước đầu của Đề án “Nghiên […]

  • Giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo từ măng tre

    Khoảng 1.800 phụ nữ dân tộc Dao ở Văn Bàn ( Lào Cai); Thái, Mường và Mông ở Vân Hồ (Sơn La) đã tham gia và phát triển chuỗi giá trị măng tre, nhờ đó đã nâng cao thu nhập và thoát nghèo. Đây là một trong những chuỗi giá trị nông sản được Dự […]

  • Nông thôn Quảng Bình đã thực sự “mới” về chất

    “Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã thực sự đem lại cuộc sống mới cho bà con ở vùng nông thôn chúng tôi, giờ đây môi trường ở xã luôn sáng – xanh – sạch – đẹp, không khác gì thành phố…” – bà Nguyễn Thị Mai (người dân ở xã Lương Ninh, […]