Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Đổi đời nhờ nuôi tôm càng xanh từ nguồn vốn Quỹ HTND

    Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ ND tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn phát triển sản xuất, giúp nông dân có điều kiện xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Mô hình tôm – lúa thu hàng trăm triệu đồng/vụ Dự […]

  • Hàng trăm héc ta đất nông nghiệp ở Lý Sơn bị bỏ hoang vì hạn

    Hạn mặn khốc liệt đang diễn ra trầm trọng, chuyển đổi cây trồng né hạn đang là giải pháp tối ưu ở nhiều địa phương. Thế nhưng, thực tế ở “thủ phủ” hành, tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là hàng trăm héc ta đất nông nghiệp bị bỏ hoang nhiều tháng nay. Mấy ngày […]

  • Nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong điều kiện “bình thường mới”

    Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, nông nghiệp Việt Nam vẫn phát huy vai trò trụ cột nền kinh tế, đóng góp gần 15% GDP của quốc gia, duy trì tăng trưởng dương ở mức 2,68% trong năm 2020. Với chủ đề “Hệ thống lương thực thực […]