Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Gỡ khó tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước

    Một trong những khó khăn trong vận chuyển, lưu thông nông sản giữa các địa phương đến từ sự khắt khe quá mức tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương. Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp bàn với đại diện lãnh đạo […]

  • Kháng bệnh tự nhiên với dịch tả lợn châu Phi: Thêm giải pháp tái đàn bền vững

    Cùng với các biện pháp mang tính chủ động về phòng chống dịch bệnh, việc thành công trong chọn giống vật nuôi kháng bệnh góp phần quan trọng hoàn thiện đồng bộ hệ thống các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam. Thành công bước đầu của Đề án “Nghiên […]

  • Giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo từ măng tre

    Khoảng 1.800 phụ nữ dân tộc Dao ở Văn Bàn ( Lào Cai); Thái, Mường và Mông ở Vân Hồ (Sơn La) đã tham gia và phát triển chuỗi giá trị măng tre, nhờ đó đã nâng cao thu nhập và thoát nghèo. Đây là một trong những chuỗi giá trị nông sản được Dự […]