Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển

    Tại dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên biển; cơ sở sản xuất sản xuất giống phục vụ nuôi trồng […]

  • Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ

    Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 và đề xuất chính sách hỗ trợ giai đoạn 2021- 2025. Theo Cục Chăn nuôi, sau một thời […]

  • Đổi đời nhờ nuôi tôm càng xanh từ nguồn vốn Quỹ HTND

    Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ ND tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn phát triển sản xuất, giúp nông dân có điều kiện xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Mô hình tôm – lúa thu hàng trăm triệu đồng/vụ Dự […]