Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Thanh Chương phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới

    Trong những năm qua, huyện Thanh Chương luôn chú trọng phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, sản phẩm OCOP, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị và phát triển bền vững, hướng đến phát triển nông […]

  • Liên kết ươm cây giống thu tiền tỷ mỗi năm

    Với kinh nghiệm 14 năm ươm cây giống, ông Nhan Tuội (Tổ trưởng Tổ hợp tác ươm cây, con giống phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) mỗi năm thu về trên 1 tỷ đồng chỉ với diện tích 200m2. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn đứng ra liên […]

  • Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên vùng khô hạn

    Là một trong những địa bàn khô hạn nhất cả nước, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất nông nghiệp. Đây là chìa khóa để ngành Nông nghiệp của địa phương này chuyển trạng thái từ ứng phó thụ động sang chủ […]