15:32 - 05/12/2018

Sẽ có 999 đại biểu dự Đại hội nông dân toàn quốc

Đó là thông tin được công bố chính thức trong cuộc họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 (diễn ra  sáng 5.12, tại Trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Hà Nội) . Chủ trì họp báo có bà Nguyễn Hồng Lý – Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam – Trưởng Ban Tuyên truyền – khánh tiết của Đại hội, cùng các thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội.

Theo bà Nguyễn Hồng Lý đến thời điểm này khâu chuẩn bị các điều kiện cần thiết như văn kiện, nhân sự, khánh tiết cho Đại hội cơ bản đã hoàn thành. Việc tổ chức họp báo nhằm giới thiệu những thông tin cơ bản của Đại hội. Dự đại hội sẽ có 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân của cả nước; thành phần có đầy đủ 54 dân tộc; có 177 người là dân tộc thiểu số; người cao tuổi nhất là 65 tuổi, trẻ nhất là 22 tuổi.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo; cùng với nhiều đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện quan trọng như Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Hội NDVN khoá VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH T.Ư Hội ND khóa VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; dự thảo Đề án nhân sự BCH, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Điều lệ Hội NDVN (bổ sung, sửa đổi). Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu ra BCH Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Nguyễn Hồng Lý – Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phát biểu Khai mạc cuộc họp báo. Ảnh: Trần Quảng

Về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2013-2018, Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII nêu rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở; tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Đại hội VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam được thể hiện rõ trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2013-2018. Các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”.

Công tác xây dựng Hội trong nhiệm kỳ 2013-2018 tiếp tục được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực thể hiện ở các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng, củng cố tổ chức Hội; kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học; thi đua, khen thưởng. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đã kết nạp được hơn 2.191.000 hội viên, tổng số hội viên của cả nước hiện nay là hơn 10.192.000. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã xây dựng được 993 chi hội nghề nghiệp, 7026 tổ hội nghề nghiệp. Số cơ sở Hội, chi hội khá, vững mạnh đạt 95,5%, vượt chỉ tiêu Đại hội VI đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, các phong trào thi đua yêu nước của nông dân tiếp tục được các cấp Hội chú trọng, trong đó trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững bình quân hằng năm có 6,5 triệu hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, trong đó có có 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp”, đạt 113,2% so với chỉ tiêu Đại hội VI đã đề ra. Hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể được các cấp Hội thực hiện đạt được nhiều kết quả tốt trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân”  đã tăng trưởng bình quân 19,53%/năm, đạt 130,2% so với chỉ tiêu Đại hội VI đề ra. Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cả nước đạt 2.857, 2 tỷ đồng, doanh số cho vay hơn 5.797 tỷ đồng, xây dựng được 13.328 mô hình liên kết hợp tác, hỗ trợ 285.050 lượt hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều các mặt công tác khác cũng dạt được nhiều kết quả như: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng và giám sát cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế trong nhiệm kỳ 2013-2018 đạt được nhiều kết quả tốt…

Toàn cảnh cuộc Họp báo. Ảnh: Trần Quảng

Trả lời một số câu hỏi về việc Hội có chủ trương hay bộ phận nào để kết nối bảo vệ quyền lợi cho người nông dân như thế nào trong bối cảnh nhiều nông sản được mùa rớt giá, vật tư phân bón, thuốc BVTV giả, giống kém chất lượng…, bà Nguyễn Hồng Lý đã có những trao đổi cụ thể. Hội ND là tổ chức chính trị xã hội, không có chức năng ban hành chính sách. Để sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra bán được, để hạn chế tình trạng được mùa mất giá, với trách nhiệm của mình, T.Ư Hội NDVN đã xây dựng Nghị quyết, trong đó có nhiệm vụ là chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nông dân quan tâm đến việc sản xuất của người dân và Hội ND cũng có phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thi đua đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Ban Kinh tế, Trung tâm Hỗ trợ ND (thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) thường xuyên nắm bắt tình hình đề có kiến nghị đề xuất, tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến hội viên nông dân như: Có kế hoạch sản xuất cụ thể và phù hợp với quy hoạch sản xuất của địa phương và phải có sự liên kết với nhau giữa ND – ND, ND với DN. Khi sản xuất ra cái gì tính đến bán ở đâu, cho ai để nông sản hàng hóa có chất lượng thì phải ứng dụng khoa học kỹ thuật, đảm bảo chất lượng hàng hóa, tập huấn KHKT trước khi bắt tay vào xây dựng kế hoạch sản xuất.

Trách nhiệm của HND là phối hợp với các doanh nghiệp để làm đầu mối vừa cung cấp đầu vào, vật tư đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện sản xuất thổ nhưỡng của từng địa phương. Phối hợp với các ngành nông nghiệp để chuyển giao KHKT, với Bộ công thương để xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho nông dân.

Hàng năm, tổ chức tôn vinh nông sản tiêu biểu góp phần cho việc học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường, nhều cấp Hội đã tổ chức được các phiên chợ nông sản để quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản. Đó là một trong những giải pháp hình thành ý thức của người nông dân là hạn chế  việc sản xuất nhỏ lẻ, tự phát và trong tình hình hiện này để nâng cao đời sống thì cần phải sản xuất những sản phẩm sạch, an toàn có nhãn hiệu, thương hiệu để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức cuộc họp báo cung cấp thêm thông tin về xây dựng mẫu người nông dân trong thời kỳ mới với những thuận lợi và khó khăn. Trong nhiệm kỳ  2018-2023 HND Việt Nam có đặt ra một nhiệm vụ đó là xây dựng người nông dân trong thời kỳ CNH-HĐH, hội nhập quốc tế và đạt được 5 điểm mới: Tư duy mới, nhận thúc mới, kiến thức mới, đời sống văn hóa mới, quyết tâm mới.Và để đạt được những nội dung này cần tập trung vào một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập cho người nông dân để có kiến thức về mọi mặt như  kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, pháp luật, thị trường…  Trong đó trọng tâm là tăng cường tuyên truyền chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, mong muốn để nông dân sớm đạt được trình độ tương đương với các nước tiên tiến và trong khu vực, góp phần trí thức hóa nông dân.

Thứ hai, chú trọng hơn nữa công tác dạy nghề cho người nông dân, bởi trình độ tay nghề của người nông dân VN vẫn còn thấp. Chú trọng dạy nghề cho chủ trang trại, gia trại, những người nông dân có ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu nông nghiệp. Dạy nghề ở đây còn theo hướng để khởi nghiệp cho người nông dân. Với mục tiêu là dạy nghề người nông dân chọn, chứ không phải dạy nghề có sẵn, dạy nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường. Có như vậy mới xây dựng được giai cấp nông dân thực sự là chủ nhân của ngành nông nghiệp, có tri thức, có tay nghề, tính kỷ luật cao.

Thứ ba, tập trung tuyên truyền đến hội viên nông dân có lối sống lành mạnh, có lòng yêu nước, có tinh thần tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, trọng nghĩa tình, tôn trọng pháp luật đặc biệt lao động chăm chỉ, sáng tạo, trung thực trong giao thương..

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được tổ chức trọng thể từ ngày 11/12 đến ngày 13/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, số 57 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Chỉ tiêu thi đua trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 (theo dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023).

1- Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội Nông dân Việt Nam.100% chi Hội có Báo Nông thôn ngày nay; ít nhất 60% hội viên được truy cập Internet.

2- Kết nạp ít nhất 1.200.000 hội viên mới trở lên.Cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt trên 85%, không có cơ sở Hội yếu kém.

3- Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức canh tác nông nghiệp và kỹ năng công tác nông vận; ít nhất 30% cán bộ chuyên trách Hội Nông dân cấp huyện trở lên biết sử dụng 01 ngoại ngữ trong giao tiếpvà 100% Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã biên giới biết sử dụng ngôn ngữ nước láng giềng.100% Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã có trình độ Trung cấp lý luận chính trị, Trung cấp chuyên môn nghiệp vụ trở lên;100% cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, phương pháp công tác Hội.

4- Phấn đấu 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội và phấn đấu mỗi cơ sở Hội ở các địa phương chưa thoát nghèo có Quỹ hoạt động Hội từ 50 triệu đồng trở lên và ở địa phương đã thoát nghèocó Quỹ hoạt động từ 100 triệu đồng trở lên.

5- Phấn đấu hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

6-Phấn đấu hằng năm có 100% Hội Nông dân cấp tỉnh và huyệntổ chức được cuộc đối thoại giữa chính quyền với nông dân.

7- Phấn đấu 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

8- Phấn đấu tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân 10%/năm trở lên. Có 100% các cấp Hội sử dụng có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân.

9- Phấn đấu 85% hội viên Hội Nông dân trở lên được tiếp cận kiến thức cần thiết về kỹ năng, thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật- công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

10- Phấn đấu 100% Hội Nông dân cấp xã chủ trì, tư vấn, hỗ trợ xây dựng được ít nhất 01 Tổ hợp tác hoặc 01 Hợp tác xã trở lên để liên kết, hợp tác phát triển sản xuất có hiệu quả theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập của nông dân và kết nối thị trường thành công.

11- Phấn đấu 100% cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và xây dựng ít nhất 01 mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

12-Phấn đấu 100% hộ hội viên Hội Nông dân sản xuất, kinh doanh nông sảnthực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩmvà có trên 60% hộ đăng ký được công nhận.

13- Phấn đấu 100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế và 100% các cấp Hội làm tốt công tác vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

14- Phấn đấu ít nhất 85% hội viên Hội Nông dân được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; 100% tỉnh, thành Hội tổ chức được cho cán bộ, hội viên, nông dân đi học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ở trong nước hoặc ngoài nước. 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì được ít nhất từ 01 mô hình tự quản về an ninh, trật tự trở lên.

Tuệ Anh

Chủ đề:
Tin cập nhật
 • Thêm cơ hội cho vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu

  Vừa qua một tin vui đến với bà con nông dân trồng vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang; Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản đã chính thức cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với vải thiều Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang, đây là sản phẩm đầu […]

 • Tìm giải pháp đưa quả bưởi Việt Nam chinh phục thị trường Nga

  Bưởi Việt Nam cũng đã có vị trí song chưa lớn và vẫn phải cạnh tranh với bưởi của các nước khác, đặc biệt là bưởi Trung Quốc vốn đã hàng chục năm duy trì vị thế số một tại thị trường Nga. Quả bưởi của Việt Nam đã được xuất khẩu đi nhiều nước […]

 • Quy định về chính sách vay vốn mua máy nông nghiệp

  Ông Đổng Văn Linh (Ninh Thuận) và nhiều nông dân muốn vay vốn để mua máy cày và máy cuộn rơm. Gia đình ông có tài sản thế chấp nhưng chỉ đủ 50% số tiền cần vay. Ông Linh và nhiều nông dân muốn biết cơ quan nào hỗ trợ gia đình ông và ông […]

Sự kiện
Tam nông
 • Nắng nóng khiến nghêu chết diện rộng, thiệt hại hàng tỷ đồng

  Bước vào cao điểm nắng nóng, độ mặn lên cao đã làm cho nhiều diện tích nghêu thương phẩm tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang bị chết, gây thiệt hại cho người nuôi. Hầu hết các bãi nghêu ở tỉnh Bến Tre đều có tỉ lệ nghêu chết gia tăng. Nghiêm trọng nhất là […]

 • Thu tiền tỷ nhờ trồng hoa công nghệ cao

  Khi chuyển đổi sang trồng hoa bị người nhà phản đối quyết liệt, nhưng nhờ nỗ lực học hỏi, áp dụng công nghệ cao nên mô hình trồng hoa của ông Nguyễn Phúc Minh (thị xã Sa Pa, Lào Cao) đã cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Biết mạo hiểm vẫn quyết […]

 • Làm giàu từ nuôi bò sữa khép kín

  Với quy mô 30 con bò sữa, anh Tạ Quang Trung (SN 1982) là 1 trong những hộ có quy mô nuôi bò sữa lớn nhất thôn Ngọc Kháng, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Từ đàn bò sữa, mỗi năm gia đình anh thu nhập trên 500 triệu đồng, trở thành hộ […]