14:30 - 22/12/2017

Phú Ninh hướng đến nền nông nghiệp chất lượng cao

“Trong bối cảnh hiện nay, sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang được coi là một trong những phương thức để phát triển một nền nông nghiệp bền vững mà huyện Phú Ninh đang hướng đến với một đề án “tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” mà huyện đã ban hành tại kế hoạch số 7240” – ông Nguyễn Đạo – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết.

Máy móc hiện đại mà nông dân huyện Phú Ninh đầu tư để phát triển nông nghiệp – ảnh T.H

Sản xuất theo hướng hàng hóa

Ông Nguyễn Đạo – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, Quảng Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị Nông – Lâm – Ngư  của huyện đạt 606,320 tỷ đồng, đạt 60,7 % kế hoạch năm. Trong đó, trồng trọt ước đạt 239,150 tỷ đồng, đạt 64,00 % kế hoạch năm; Chăn nuôi ước đạt 310,838 tỷ đồng, đạt 61,04 % kế hoạch năm; Lâm nghiệp ước đạt 48,592 tỷ đồng, đạt 48,11 % kế hoạch năm; Thủy sản ước đạt 7,740 tỷ đồng, đạt 51,60 % kế hoạch năm.

“Trong bối cảnh hiện nay, sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang được coi là một trong những phương thức để phát triển một nền nông nghiệp bền vững mà huyện Phú Ninh đang hướng đến với một đề án “tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” mà huyện đã ban hành tại kế hoạch số 7240” – ông Đạo nói.

Theo kế hoạch của đề án, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt trên 3,2 % (theo giá cố định 2010); Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 22 % trong cơ cấu kinh tế của huyện. Tổng giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản đạt 931 tỷ đồng. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản chiếm 50,4%; trồng trọt và lâm nghiệp chiếm 49,6%.

Sản xuất trồng trọt ổn định, sản lượng lương thực đạt bình quân 43.000 tấn/năm; Diện tích sản xuất lúa giống hàng hóa đạt trung bình 780 ha/năm; Diện tích cánh đồng cho thu nhập cao (100 triệu đồng/ha/năm) đạt trên 1.000ha; Diện tích trồng dưa hấu đạt 850ha/năm. Diện tích trồng rau các loại đạt 450ha/năm. Triển khai thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa với tổng diện tích gần 2.500ha.

Tổng đàn vật nuôi tăng trưởng khá, đến năm 2015 tổng đàn đại gia súc đạt 24.300 con, chiếm tỷ lệ 48,10%. Đàn heo cơ bản ổn định trên 27.409 con; đàn gia cầm xấp xỉ 732.000 con; xây dựng được nhãn hiệu sản phẩm Trứng gà Văn Học; Số vườn được đầu tư cải tạo đạt 6.042/7.900 vườn, chiếm tỷ lệ 76,48%. Giá trị sản xuất trong kinh tế vườn được nâng lên, số vườn đạt doanh thu từ 100 triệu đồng/ha/năm…

“Để phát triển được tái cơ cấu nông nghiệp chất lượng cao bền vững, huyện đã đầu tư xây dựng được 19 công trình thủy lợi hóa đất màu phục vụ nước tưới cho 294ha đất sản xuất màu trên địa bàn huyện; xây dựng được 28 công trình thủy lợi nhỏ, phục vụ tưới ổn định cho 755ha đất sản xuất; tổng số km trục chính giao thông nội đồng trên địa bàn huyện được cứng hoá đạt 88,42km trên tổng số 116,7km giao thông nội đồng.

Huyện có làng nghề truyền thống là Đan đác (xã Tam Vinh) có 132 hộ tham gia sản xuất, giải quyết việc làm cho 279 lao động, thu nhập bình quân đạt 2.500.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra, Phú Ninh còn có 976 cơ sở ngành nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp khác nhau. Mỗi năm các ngành nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tạo ra doanh thu gần 1.300 tỷ, giải quyết việc làm cho trên 8.015 lao động…” – ông Đạo cho biết.

Mô hình nuôi gà sạch ở huyện Phú Ninh theo phương pháp lót đệm sinh học – ảnh T.H

Liên kết 4 nhà.

Ông Võ Thanh Anh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Ninh cho biết: Năm 2015, trên địa bàn huyện có 20 Hợp tác xã (HTX) và 38 Tổ hợp tác (THT). Phấn đấu đến cuối năm 2017 thành lập mới 15 HTX. Đến cuối năm 2020 huyện Phú Ninh có trên 70 HTX hoạt động hiệu quả.

“Đối với các HTX mới thành lập trong năm 2017, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh. Chú trọng các dịch vụ sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp như: Sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP; sản xuất lúa giống, gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ; thực hiện các dịch vụ giống cây trồng con vật nuôi; tạo thị trường tiêu thụ nông sản ổn định…Do đó, nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết, cần được tập trung thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới” – ông Võ Thanh Anh nói.

Trao đổi với ông Nguyễn Phi Thạnh – Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, Quảng Nam cho biết: “Tái cơ cấu nông nghiệp là một hợp phần của tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện và phù hợp với định hướng phát triển ngành chung của tỉnh; gắn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường để bảo đảm phát triển bền vững. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp vừa phải theo cơ chế thị trường, vừa phải đảm bảo các mục tiêu cơ bản về phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng; chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng lấy số lượng làm mục tiêu phấn đấu sang nâng cao chất lượng, hiệu quả thể hiện bằng giá trị, lợi nhuận; đồng thời, chú trọng đáp ứng các yêu cầu về xã hội…”.

Ông Thạnh nói thêm, theo đề án để tăng tốc tam nông trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020 tăng trên 3,5%/năm và giai đoạn 2021 – 2025 tăng trên 3,7%/năm. Đến năm 2020 trồng trọt 43 %, Chăn nuôi 57%; Giá trị bình quân trên diện tích canh tác cây hằng năm đến năm 2020 đạt 70 triệu đồng/ha; Giá trị bình quân trên diện tích canh tác cây hằng năm đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng/ha.

“Thay đổi nhận thức trong sản xuất, xây dựng một nền nông nghiệp sạch và bền vững không thể một sớm, một chiều. Để làm được điều này, trước tiên phải định hướng đổi mới phương thức tiêu thụ nông lâm thủy sản gắn với liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp; định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông sản theo hướng công nghiệp gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi; định hướng thu hút đầu tư theo hướng đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường và đặc biệt đến các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan chức năng…” – ông Thạnh chia sẻ.

Trương Tuệ Mẫn

 

 

h

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Cầu tre bắt nhịp tương lai, Tam nôngDanh mục
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

    Chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP); bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế […]

  • [Infographics] Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững

    Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đặt mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững…; sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới. Mục tiêu phát triển trên nhằm […]

  • Nước mắm Lạch Kèn “lên hương” nhờ tham gia sản phẩm OCOP

    Phát huy tiềm năng lợi thế của các xã vùng ven biển và sự tự tin về truyền thống sản xuất nước mắm quê hương, Hợp tác xã (HTX) Thiên Phú (Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các mô hình chế biến nước mắm, tham […]