06:00 - 18/09/2018

Phát huy vai trò Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Xác định nông dân là chủ thể trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), từ năm 2013 đến nay, Hội Nông dân (HND) tỉnh Bình Thuận đã triển khai sâu rộng các chương trình, phong trào, hoạt động đến các cấp Hội, hội viên nông dân. Đây là cuộc vận động đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ để nông thôn phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Nhiều chương trình hỗ trợ nông dân áp dụng KHKT vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập

Nhận thức rõ vị trí, vai trò trách nhiệm của mình, nên ngay sau khi có Chỉ thị số 08 (ngày 15/3/2011) của Ban Thường vụ huyện Hàm Thuận Bắc về việc “tăng cường công tác lãnh đạo đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 -2020”, HND Hàm Thuận Bắc triển khai tích cực nhiều hoạt động gắn liền đời sống nông dân, giải quyết được nhiều vấn đề xã hội. Hội đã tạo niềm tin tích cực trong nông dân, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi không ngừng phát triển.

Do có gần 28 ngàn hội viên, nông dân chiếm gần 90% số hộ nông nghiệp trong toàn huyện, nên HND Hàm Thuận Bắc đã phát huy tốt vai trò chủ thể của nông dân trong thực hiện các phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh 3 phong trào thi đua “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và “nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh”.

Trong đó, Hội xác định khâu quan trọng là nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức, nếp nghĩ của người nông dân về chủ trương, quan điểm, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Yếu tố then chốt phải thấy, là phải có con người nông thôn có tư duy mới, nhận thức mới và văn hóa mới.

Do đó, Hội Nông dân huyện đã tập trung chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết cộng đồng dân cư, vận động nông dân thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân huyện thường xuyên tuyên truyền phổ biến các mô hình, cách làm hay của các xã, thị trấn thông qua các cuộc họp, hội thảo, tập huấn, tham quan… Nhờ đó, có nhiều hộ hội viên tự nguyện hiến đất, hiến ngày công để làm đường giao thông, kênh mương nội đồng…Trong nhiệm kỳ qua, hội viên ND đã đóng góp hơn 48,4 tỷ đồng, 25.657 ngày công lao động, sửa chữa và làm mới hơn 373,9 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa, nạo vét hơn 1.854,5 km kênh mương nội đồng, sửa chữa và làm mới 29 cầu, cống và các công trình khác…hiến trên 116.479 m2 đất để xây dựng đường giao thông thôn, xóm.

Cạnh đó, phong trào ánh sáng nông thôn được các cấp Hội quan tâm triển khai ở nhiều xã, thị trấn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Hội đã vận động tiền trong cán bộ, hội viên, nông dân xây, sửa 11 căn nhà tình thương cho hội viên nông dân nghèo, trị giá 165 triệu đồng. Xây dựng được 26 mô hình tổ hợp tác kinh tế với 529 hộ nông dân tham gia;  thành lập được 4 HTX nông nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm trái thanh long với các doanh nghiệp, có diện tích 110 ha; đồng thời xây dựng 56 tổ nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, với 646 thành viên tham gia.

Các cấp Hội chủ động phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể  tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Theo đó, hàng năm có hơn 27.000 hộ đạt danh hiệu “Gia đình nông dân văn hóa”.

Đặc biệt, phát huy phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, đến cuối năm 2017, toàn huyện đã có 10.157 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào còn tạo nhiều nguồn lực để giúp đỡ hội viên, nông dân, như vận động các hộ khá, giàu hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, tạo thêm việc làm cho hơn 48.253 lượt lao động, giúp đỡ số tiền 5,273 tỷ đồng và hơn 51.944 ngày công lao động.

Hội viên nông dân tự nguyện hiến đất, hiến ngày công để làm đường giao thông

Ngoài ra, Hội phối hợp với các Trung tâm dạy nghề vận động, tuyên truyền, làm hồ sơ tuyển sinh cho nông dân, mở được 225 lớp cho 6.470 lao động, chủ yếu là các lớp sản xuất, chăn nuôi..

Những kết quả trên đã từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân toàn huyện. Đến cuối năm 2017, toàn huyện đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần giảm hộ nghèo từ 8,01% cuối năm 2012 đến cuối năm 2017 giảm còn 5,2%, tạo điều kiện sinh hoạt và y tế tốt tại địa bàn, nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nông dân.

Để tiếp tục triển khai tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trong huyện xác định bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; chương trình công tác, chỉ tiêu thi đua, các phong trào nông dân gắn với nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và hội viên nông dân, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, thường xuyên nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay trong các cấp Hội. Thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển ngành nghề, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm.

Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân

Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; đẩy mạnh phong trào vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thúc đẩy thi đua trong hội viên, nông dân xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an ninh trật tự.

Xây dựng Hội Nông dân vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và thống nhất về hành động, thực sự là “Trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020”.

Đồng thời, Hội tăng cường công tác dạy nghề và tư vấn cho nông dân gắn với tư vấn hỗ trợ các dịch vụ nông nghiệp để phát triển sản xuất, tăng thu nhập nông dân trong tình hình đổi mới hiện nay.

 Anh Đức

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tam nôngDanh mục
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Nắng nóng khiến nghêu chết diện rộng, thiệt hại hàng tỷ đồng

    Bước vào cao điểm nắng nóng, độ mặn lên cao đã làm cho nhiều diện tích nghêu thương phẩm tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang bị chết, gây thiệt hại cho người nuôi. Hầu hết các bãi nghêu ở tỉnh Bến Tre đều có tỉ lệ nghêu chết gia tăng. Nghiêm trọng nhất là […]

  • Thu tiền tỷ nhờ trồng hoa công nghệ cao

    Khi chuyển đổi sang trồng hoa bị người nhà phản đối quyết liệt, nhưng nhờ nỗ lực học hỏi, áp dụng công nghệ cao nên mô hình trồng hoa của ông Nguyễn Phúc Minh (thị xã Sa Pa, Lào Cao) đã cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Biết mạo hiểm vẫn quyết […]

  • Làm giàu từ nuôi bò sữa khép kín

    Với quy mô 30 con bò sữa, anh Tạ Quang Trung (SN 1982) là 1 trong những hộ có quy mô nuôi bò sữa lớn nhất thôn Ngọc Kháng, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Từ đàn bò sữa, mỗi năm gia đình anh thu nhập trên 500 triệu đồng, trở thành hộ […]