22:44 - 02/01/2018

Phân bổ ngân sách năm 2018: Chi thường xuyên gần gấp 3 chi đầu tư phát triển

Quốc hội vừa công bố Nghị quyết số 50/2017/QH14 về phân bổ ngân sách trung Ương năm 2018. Theo đó, chi đầu tư phát triển 175.950 tỉ đồng; chi bổ sung dự trữ quốc gia 970 tỉ đồng; chi trả nợ lãi, viện trợ 111.300 tỉ đồng; chi thường xuyên 413.735 tỉ đồng; chi các chương trình mục tiêu quốc gia 16.024 tỉ đồng…

Cơ cấu chi ngân sách năm 2018. Đơn vị: Tỷ đồng. BĐ: DT

Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 của Quốc hội, tổng số thu ngân sách trung ương là 753.404 tỉ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỉ đồng. Trong khi, tổng chi ngân sách trung ương là 948.404 tỉ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Dự toán chi ngân sách trung ương dành cho chi đầu tư phát triển 187.000 tỉ đồng (chiếm 19,7%); chi dự trữ quốc gia 970 tỉ đồng (chiếm 0,1%); chi trả nợ lãi 110.000 tỉ đồng (chiếm 11,6 %); chi viện trợ 1.300 tỉ đồng (chiếm 0,13%); chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 9.400 tỉ đồng (chiếm 0,99%); dự phòng ngân sách 15.800 tỉ đồng (chiếm 1,6%) và chi thường xuyên 425.235 tỉ đồng (chiếm 44,8%).

Trong 425.235 tỉ đồng chi thường xuyên, chi cho quốc phòng 130.400 tỉ đồng (chiếm 30,6%); chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề 24.884 tỉ đồng (chiếm 5,8%); chi khoa học và công nghệ 9.440 tỉ đồng (chiếm 2,2%); chi bảo vệ môi trường 2.100 tỉ đồng (chiếm 0,49%); chi các hoạt động kinh tế 34.689 tỉ đồng (chiếm 8,15%). Đặc biệt, chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 46.116 tỉ đồng (chiếm 10,8%)..

Nghị quyết dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương theo từng lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương năm 2018 tổng cộng 749.705 tỉ đồng (kể cả chi bằng nguồn vay, viện trợ).

Trong đó, chi đầu tư phát triển 175.950 tỉ đồng; chi bổ sung dự trữ quốc gia 970 tỉ đồng; chi trả nợ lãi, viện trợ 111.300 tỉ đồng; chi thường xuyên 413.735 tỉ đồng; chi các chương trình mục tiêu quốc gia 16.024 tỉ đồng…

Chi tiết chi cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương như sau:

Văn phòng chủ tịch nước có tổng chi 226 tỉ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 18 tỉ đồng, chi thường xuyên 207,8 tỉ đồng; Văn phòng Quốc hội có tổng chi 1.497 tỉ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 93 tỉ, chi thường xuyên 1.404 tỉ đồng; Văn phòng Trung ương Đảng có tổng chi 2.276 tỉ đồng; trong đó chi 232 tỉ đồng, chi trả nợ lãi, viện trợ 30 tỉ đồng, chi thường xuyên 2.014 tỉ đồng; Văn phòng Chính phủ có tổng chi 1.262 tỉ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 293 tỉ đồng, chi thường xuyên 969,8 tỉ đồng.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có tổng chi 720 tỉ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 57 tỉ đồng, chi thường xuyên 663 tỉ đồng.

Tòa án nhân dân Tối cao có tổng chi 3.888 tỉ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 620 tỉ đồng, chi thường xuyên 3.265 tỉ đồng, chi các chương trình mục tiêu 3 tỉ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có tổng chi 3.626 tỉ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 585 tỉ đồng, chi thường xuyên 3.039 tỉ đồng, chi các chương trình mục tiêu 2 tỉ đồng.

Về phía các bộ thì các Bộ sẽ có tổng chi như sau: Bộ Công an 78.112 tỉ đồng; Bộ Quốc phòng 150.144 tỉ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 21.141 tỉ đồng; Bộ Giao thông vận tải 43.602 tỉ đồng; Bộ Ngoại giao 2.416 tỉ đồng; Bộ Công Thương 2.307 tỉ đồng; Bộ Xây dựng 1.308 tỉ đồng; Bộ Y tế 13.655 tỉ đồng; Bộ Giáo dục 7.322 tỉ đồng; Bộ Khoa học Công nghệ 3.174 tỉ đồng; Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch 2.941 tỉ đồng; Bộ Lao động, thương binh và xã hội 32.872 tỉ đồng.Bộ Tài chính 25.265 tỉ đồng; Bộ Tư pháp 2.567 tỉ đồng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2.490 tỉ đồng; Bộ Nội vụ 654 tỉ đồng; Ngân hàng Nhà nước 899 tỉ đồng; Bộ Tài nguyên và Môi trường 8.147 tỉ đồng; Bộ Thông tin và Truyền thông 893 tỉ đồng; Ủy ban Dân tộc 319 tỉ đồng…

Dự toán cũng chi cho các ban quản lý khu công nghệ, làng văn hóa do ngân sách trung ương đảm bảo 1.492 tỉ đồng; chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, xã hội, xã hội – nghề nghiệp 577 tỉ đồng; chi thực hiện một số nhiệm vụ nhà nước giao cho các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng 252 tỉ đồng.

Ngoài ra, chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 122.452 tỉ đồng; chi hỗ trợ các địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của ngân sách trung ương 12.552 tỉ đồng;

Chi trả nợ lãi, viện trợ 110.884 tỉ đồng; chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu (chưa phân bổ) 933 tỉ đồng (trong đó, chương trình nông thôn mới 60 tỉ đồng, giảm nghèo bền vững 60 tỉ đồng, các chương trình mục tiêu 813 tỉ đồng)…

Nghị quyết cũng yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách… và các đại biểu quốc hội giám sát việc phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018; Giao Chính phủ khẩn trương phê duyệt các chương trình mục tiêu để phân bổ, giao vốn kịp thời cho các bộ, ngành, địa phương…

Trước đó, theo mục tiêu của Nghị quyết 01 Chính phủ vừa ban hành, năm 2018 sẽ phấn đấu tăng tưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; tăng năng suất lao động xã hội trên 6%, tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp trong tăng trưởng GDP 2018 đạt trên khoảng 46%; Tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực nông, lâm , thủy sản đạt 36 – 37 tỉ USD.

Bên cạnh đó, phát triển công nghiệp tốc độ tăng trưởng khoảng 7,7%. Tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực dịch vụ đạt khoảng 7,4%. Từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt khoảng 15 triệu lượt khác quốc tế đến Việt Nam 2018; Kiểm soát bội chi ngân sách Nhà nước ở mức 3,7% GDP; dư nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6% GDP.

Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa, đảm bảo tỷ trọng chi đầu tư phát triển 26%, tỷ trọng chi thường xuyên 64,1% trong tổng chi ngân sách nhà nước.

H.T

Tin cập nhật
Sự kiện
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

  Thường trực Chính phủ họp về các dự án BOT

  Chiều 23/4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ  đã có cuộc họp với một số bộ, ngành, địa phương về các dự án BOT giao thông đường bộ. Tại cuộc họp, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo việc rà soát các dự án BOT và một […]

 • Đảng đoàn T.Ư Hội Nông dân VN – một trong 3 đơn vị được Bộ Chính trị quyết định kiểm tra năm 2018

  Chiều ngày 23.4, tại trụ sở Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), Đoàn kiểm tra của  Bộ Chính trị do bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương  Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra  đã công bố Quyết  định kiểm tra việc […]

 • Tự chủ là chìa khóa để tinh giản biên chế

  Tự chủ là vấn đề mấu chốt để tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước mà vẫn bảo đảm quyền được học một cách thuận lợi, được khám chữa bệnh của người dân. Đây là quan điểm thống nhất của đại diện các bộ, ngành tham dự cuộc họp […]

Tam nông
 • Ninh Thuận: Đàn gia súc kêu cứu

  Tình trạng nắng nóng, khô hạn diễn ra khắc nghiệt, nên liên tục mấy tháng nay, khiến đàn cừu, dê, bò của các hộ nông dân tại xã Phước Trung, huyện Bác Ái bị chết chết khá nhiều. Cụ thể theo người chăn nuôi địa phương, số lượng gia súc chết ngày càng tăng, bình […]

 • Bất an vụ tôm đầu năm

  Những trận bão lũ hồi cuối năm 2017 cuốn phăng bờ bao, san lấp ao hồ, nhưng người nuôi tôm ở miền Trung không nản chí, nỗ lực vượt qua khó khăn để thả nuôi trở lại như lịch thời vụ. Thế nhưng, tình trạng tôm chết ngay vụ đầu năm 2018, cộng với giá […]

 • Dấu ấn “tiêu chí 20” Nông thôn mới Hà Tĩnh – Bài 2: Thôn Chế Biến – Điểm sáng giữa rừng xanh

  Nhận thức được mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), là sự nghiệp của toàn đảng toàn dân, trong nhiều năm qua, xã Sơn Kim 2 nói chung – thôn Chế Biến (huyện Hương Sơn) nói riêng đã vào cuộc một cách quyết liệt và mạnh mẽ. Du khách ở xa đến, […]