17:07 - 18/08/2018

Ông Trịnh Đình Mao tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Vĩnh Phúc

Sáng ngày 18.8, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Nông dân (ND) tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội ND Việt Nam và Ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự  Đại hội còn có Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng 226 đại biểu, đại diện cho hơn 154.000 cán bộ, hội viên, ND trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch TƯ Hội Nông dân Việt Nam, Phạm Tiến Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với chủ đề Đại hội “Dân chủ – Đoàn kết –  Đổi mới – Hội nhập”, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội ND tỉnh đề ra phương hướng: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân; tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Theo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội, nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, ND nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào ND. Các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào ND hàng năm cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra.

Cụ thể, về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc đã kết nạp được 21.438 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 154.352 hội viên. Qua đánh giá, phân loại có 100% cơ sở Hội xếp loại khá và vững mạnh. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho trên 11.850 cán bộ Hội các cấp; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Hội và chất lượng hoạt động các cấp Hội được nâng lên.

Chất lượng các phong trào thi đua do Hội ND phát động đã thu hút đông đảo hội viên, ND tham gia, trong đó nổi bật nhất là phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kế giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã phát triển cả về bề rộng, chiều sâu và có sức lan tỏa nhanh. Bình quân hàng năm có trên 56.000 hộ ND đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. So với giai đoạn 2007 – 2012, số hộ có mức thu nhập từ 180 – 200 triệu đồng/năm tăng gấp 5 lần, số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ ND phát triển SX; tham gia vận động hướng dẫn ND phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể về hỗ trợ vốn, đến nay tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND  toàn tỉnh đạt 48 tỷ đồng đầu tư cho 1.600 hộ ND vay vốn phát triển SX. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND tăng trưởng so với giai đoạn 2008 – 2013 trên 30 tỷ đồng – đây là giai đoạn Quỹ Hỗ trợ ND tăng trưởng lớn nhất từ trước đến nay.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của cán bộ, hội viên ND tỉnh Vĩnh Phúc. “Các cấp Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc đã thường xuyên nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông thôn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng khó khăn, bức xúc của ND với cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân. Đồng thời, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp. Tôi đánh giá cao, hội ND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tốt tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.000 người và đưa 324 lao động đi nước ngoài”.

Theo Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam, để khẳng định vai trò và vị trí của tổ chức Hội ND, nhiệm kỳ tới các cấp Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng Phong trào ND thi đua SXKD giỏi, hàng năm tăng số lượng ND đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi, ND ứng dụng công nghệ 4.0, ND khởi nghiệp và tập trung một số nội dung: Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên ND thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Điều lệ, Nghị quyết của Hội. Cung cấp kịp thời các thông tin về thị trường, giá cả nông sản, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy trình SX, các sản phẩm công nghệ trong SX nông nghiệp để ND lựa chọn và ứng dụng vào SXKD…; Các cấp Hội cần kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động chi tổ Hội theo hình thức chi tổ Hội nghề nghiệp, các mô hình câu lạc bộ…Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng “gần cơ sở, sát nông dân” lấy chi, tổ hội làm điểm tựa; lấy hội viên ND SXKD giỏi làm nòng cốt, lấy lợi ích chính đáng của ND làm động lực; lấy hiệu quả SXKD làm thước đo, lấy tiến bộ nông thôn làm mục tiêu để xây dựng cơ sở Hội vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức tập hội viên…

Cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào ND thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội cần tiếp tục động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và các mô hình kinh tế khác trong nông nghiệp, nông thôn. Tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả Kết luận 61, Quyết định 673 để tạo nguồn lực tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ trợ ND.

Chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Các cấp Hội cần làm tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền và các cấp các ngành…

Ban Chấp hành Hội ND các cấp thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát chủ trương của Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; Điều lệ, nghị quyết của Hội cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác. Mỗi thành viên BCH phải chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong công việc; đặc biệt cần hướng mạnh về cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, bức xúc của nông dân để cùng với các cấp, các ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ND…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì đánh giá: “Hội ND các cấp đã phát huy tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, vận động nông dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

Lãnh đạo TƯ Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh chụp ảnh lư niệm với BCH Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2018-2020.

Các phong trào thi đua được phát động phù hợp với từng đối tượng, thiết thực với lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp nông dân, tạo được sự chuyển biến về chất, xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng phát triển toàn diện. Đặc biệt Hội ND tỉnh chủ động đề xuất phát động phong trào thi đua nông dân Vĩnh Phúc “vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững; môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp” có ý nghĩa thiết thực, hướng đến phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, phát triển nông thôn bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần nghiêm túc nhận thấy rằng, 5 năm qua công tác Hội và phong trào ND của tỉnh còn có những hạn chế như phong trào phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Công tác nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu, đòi hỏi của nông dân chưa thực sự sâu sát. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội chậm đổi mới, chất lượng tổ chức Hội chưa thực sự vững mạnh; vai trò của tổ chức Hội với người nông dân còn hạn chế; hiệu quả thực hiện một số phong trào, các chương trình, dự án, đề án chưa cao.

Hội ND các cấp trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động với tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ cho nông dân; tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn. Từng bước thực hiện tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới…”, ông Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh.

Đại hội Đại biểu Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bầu 33 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2018 – 2023, ông Trịnh Đình Mao tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội cũng đã bầu đã 13 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hải Quỳnh

Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng khoa học công nghệ: Giải pháp – Hiệu quả

    Để đẩy mạnh việc đưa các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và giúp nhiều nông dân biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp hiệu quả, T.Ư Hội NDVN đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền vận động […]

  • Đức Yên quyết tâm đạt chuẩn nâng cao

    Xã Đức Yên là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) sớm của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Là xã thuần nông, hiện nay Đức Yên đang quyết tâm cố gắng thực hiện mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm nay. Thành công lớn nhờ dân vận khéo […]

  • 9X nặng lòng với những phóng sự về “tam nông”

    Nhận giải B tại Cuộc thi Báo chí viết về Nông thôn mới năm 2018 do Ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 trao tặng ngày 12.5.2019 vừa qua, phóng viên trẻ Lệnh Anh Thắng đã có chia sẻ với Tạp chí Điện tử Làng Mới về những ngày […]