23:20 - 01/08/2019

Nông thôn Hưng Yên đang “thay đổi về chất” một cách bền vững

 Với 141/145 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tỉnh Hưng Yên cho thấy sự quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành cũng như vận động nhân dân tham gia có hiệu quả vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.  

Tháng 7 này, người dân xã Minh Tiến (huyện Phù Cừ) đang rất hồ hởi khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Ông Phạm Đức Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, Minh Tiến đã hoàn thành 16/19 tiêu chí từ năm 2016. Ba tiêu chí lúc đó chưa đạt là: Trường học, Thiết chế văn hóa, Môi trường và an toàn thực phẩm… đòi hỏi phải nỗ lực, quyết tâm cao mới làm được. Được sự hỗ trợ của tỉnh và huyện, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng chung tay góp sức. Đến nay, xã đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí.

Khí thế mới từ mỗi làng quê

Minh Tiến là 1/13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong đợt 2 năm 2019. Nâng tổng số xã đạt chuẩn của Hưng Yên lên 141/145 xã. Như vậy, chỉ trong 2 năm (2018 – 2019) Hưng Yên đã có 58 xã hoàn thành xây dựng NTM. Với cấp huyện, cùng với thị xã Mỹ Hào đã đạt chuẩn, trong năm 2019 sẽ có thêm 3 đơn vị đang nỗ lực để đạt chuẩn hoặc hoàn thành NTM.

Đường nông thôn mới tại xã Minh Tiến huyện Phù Cừ. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Lê Trung Cần – Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hưng Yên cho biết, có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hưng Yên đã tạo được những chuyển biến lớn, đạt được những kết quả đáng khích lệ cả về tư tưởng, nhận thức và hành động trong phong trào xây dựng NTM. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã sâu sát, quyết liệt hơn; các sở, ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc thực hiện. Phong trào xây dựng NTM đã trở thành một phong trào rộng lớn, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân tham gia.

“Bước chuyển lớn nhất mà chương trình NTM đem lại là sự thay đổi về chất, đời sống của người dân nông thôn được nâng cao. Nếu như năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 6,4% thì đến năm 2018 còn 2,55%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 89,7%. Hệ thống nước sạch được bao phủ trên khắp địa bàn tỉnh với sự tham gia của doanh nghiệp đầu tư nhà máy nước sạch. Đến nay, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,3% (trong đó, có 75% số hộ được sử dụng nước sạch)”, ông Lê Trung Cần cho biết thêm.

Nhà máy nước sạch của Công ty CP nước sạch Phù Tiên có công suất 5.000m3, đáp ứng nhu cầu của 15 xã thuộc 3 huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân Thi. Ảnh: Trọng Đạt

Sản xuất nông nghiệp cũng phát triển theo chiều sâu, nâng cao giá trị. Trong giai đoạn 2014-2018, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản bình quân đạt 2,54%/năm. Giá trị thu được trên 1ha canh tác tăng từ 106,82 triệu đồng/ha (năm 2013) lên 192 triệu đồng/ha (năm 2018). Giá trị tổng sản phẩm bình quân đầu người của Hưng Yên tăng từ 34,12 triệu đồng năm 2013 lên 54 triệu đồng năm 2018.

Vào cuộc đồng hành với cơ sở

Là cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Thực tế với các xã chưa hoàn thành xây dựng NTM đều là những xã khó khăn, những tiêu chí còn lại đòi hỏi nguồn vốn rất lớn nếu không có sự hỗ trợ của tỉnh thì rất khó thực hiện. Do vậy, Văn phòng ĐPNTM đã tham mưu ưu tiên nguồn lực trực tiếp cho xây dựng NTM, nhất là cho các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM và các xã khó khăn, các tiêu chí chủ đạo, có sức lan tỏa lớn như: xây dựng đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa thôn.

Tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình, dự án. Nhiều địa phương đã thực hiện lồng ghép một cách linh hoạt các nguồn vốn để thực hiện chương trình; huy động mọi nguồn lực từ các chương trình, dự án, đề án của nhà nước và của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, vốn tín dụng và nhân dân đóng góp để thực hiện chương trình.

Hoạt động thu gom rác thải tại xã Minh Tiến (huyện Phù Cừ). Ảnh: Trọng Đạt

Hàng năm, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đã có các cơ chế hỗ trợ kinh phí hàng trăm tỷ đồng cho các xã để hoàn thiện các tiêu chí (Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa). Riêng năm 2019, tỉnh đã trích kinh phí hỗ trợ cho 71 thôn có cơ sở vật chất văn hóa còn khó khăn, với mức hỗ trợ 01 tỷ đồng/thôn để xây dựng nhà văn hóa thôn, giúp các xã hoàn thiện tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa.

Để tiếp tục hoàn thiện xây dựng NTM, VPĐP NTM tỉnh đã chủ động nghiên cứu, nắm bắt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tham khảo từ các tỉnh bạn để tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách khuyến khích, hỗ trợ; tham mưu việc chỉ đạo thực hiện việc xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; nhất là việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, xây dựng các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Công tác tập huấn cũng được triển khai cho các cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp, với các nội dung đa dạng, phong phú, cập nhập kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc để đáp ứng được yêu cầu của Chương trình xây dựng NTM trong mọi giai đoạn.

Ngoài ra, VPĐP NTM tỉnh đã chủ động xuống địa phương nắm bắt tình hình thực tế và thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin về các cơ chế chính sách cũng như việc thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn một cách kịp thời. Từ đó Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã nắm bắt những khó khăn, hạn chế và tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Trọng Đạt

“Điểm cốt lõi của NTM nâng cao là hướng đến việc không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, kể cả các tiêu chí về cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế – xã hội và các nội dung về đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững; thực hiện đúng phương châm: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”.

Ông Lê Trung Cần – Chánh VPĐP NTM Hưng Yên.

 

 

 

Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông