15:58 - 20/03/2018

Luật Quản lý phát triển đô thị, vẫn phải chờ

Vào phút chót, chương trình nghị sự Phiên họp thứ 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thay đổi, với 3 dự án luật bị lùi lại, chưa được cơ quan thường trực của Quốc hội xem xét, trong đó có Luật Quản lý phát triển đô thị.

Hình minh họa, Ảnh: C.H

Vậy là rất có thể công tác quản lý đô thị vẫn phải chờ luật và đây không phải lần đầu tiên một văn bản luật về đô thị “lỗi hẹn”.

Chủ trương xây dựng Luật Đô thị đã được Quốc hội đưa vào Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 6-8-2011 (về ban hành Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2012). Tuy nhiên, do Luật Đô thị có phạm vi điều chỉnh quá rộng và phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nên cần thời gian để tiếp tục tổng kết, đánh giá. Tại Nghị quyết số 23/2012/QH13 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2012, Quốc hội đã quyết định rút dự án Luật Đô thị ra khỏi chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2012.

Cho đến nay, công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị vẫn chỉ được điều chỉnh bằng một nghị định: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14-1-2013. Trong khi đó, việc ban hành sửa đổi bổ sung một số Luật như: Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Nhà ở… (có hiệu lực pháp lý cao hơn) đã điều chỉnh nhiều vấn đề có liên quan trong Nghị định số 11/2013. Đó là chưa kể Nghị định này vẫn còn thiếu một số hoặc quy định chưa cụ thể về một số vấn đề như: Các yêu cầu đảm bảo kết nối hạ tầng tại khu vực mới; yêu cầu chịu tải hạ tầng của các khu vực hiện hữu; các cơ chế phát triển đô thị mới, đô thị mở rộng và cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Sau 30 năm đổi mới, tiến trình đô thị hóa đã gắn kết với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực sự đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số liệu mới nhất từ Bộ Xây dựng cho biết, hệ thống đô thị Việt Nam đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ khoảng 19,6% với 629 đô thị vào năm 1999 lên khoảng 37,5% với 813 đô thị năm 2017, trong đó có: 2 đô thị loại đặc biệt; 19 đô thị loại I; 23 đô thị loại II; 45 đô thị loại III; còn lại là đô thị loại IV và loại V.

Không nghi ngờ gì nữa, việc nhanh chóng “may áo mới” cho quản lý phát triển đô thị – bằng cách hoàn thiện, đưa vào cuộc sống một đạo luật – là vô cùng bức thiết. Dù chưa phải điều kiện đủ, nhưng đó là sự khởi đầu, là tiền đề cho những đô thị trù phú, quy củ, văn minh.

Cẩm Hà
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông