07:31 - 10/12/2018

“Hội Nông dân xứng đáng là nòng cốt trong các phong trào”

Đó là khẳng định của ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Nông Thôn Mới để làm rõ thêm về vai trò và những thành tựu của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị.

Đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh đạt nhiều thành tựu; đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh… đó là những kết quả đáng ghi nhận của Hội Nông dân  tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Thưa ông, Hội Nông dân là tổ chức chính trị – xã hội có vai trò tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt. Ông đánh giá như thế nào về vai trò và kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trong 5 năm qua?

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Nông dân, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã phát huy vai trò trong phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bìa ngoài)

Trong 5 năm qua, sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị giữ mức tăng trưởng ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh, tốc độ tăng trưởng ngành bình quân đạt 3,3 – 3,5%/năm; diện tích gieo trồng 83.710ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng trang trại, gia trại gắn an toàn sinh học và vệ sinh môi trường. Khai thác, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá dần phục hồi và phát triển.

Góp phần vào kết quả đáng phấn khởi đó, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị thực sự đã làm tròn vai trò chủ thể của mình trong các hoạt động, xứng đáng là nòng cốt thực hiện các phong trào trong nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới, với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà.

Cụ thể, Hội Nông dân Quảng Trị đã đạt được những kết quả gì, thưa ông?

Hội Nông dân Quảng Trị đã tích cực hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức. Hội giúp nông dân phát triển sản xuất, khai thác lợi thế tiềm năng đất đai, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị được tăng cường. Hội vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại kết quả cao.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh… được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả cao. Quảng Trị tự hào khi có gần 22 ngàn hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 5 năm qua, nông dân Quảng Trị đã đóng góp trên gần 1 tỷ đồng, hiến trên 309.000m2 đất và rất nhiều ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, hệ thống giao thông nông thôn, nhà văn hoá…

Quan trọng nhất chính là đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động.

Trong công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo tỉnh, cấp ủy đảng và chính quyền các địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, quan tâm bố trí các nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng và gắn kết giữa việc đào tạo, bồi dưỡng với bố trí sử dụng cán bộ Hội Nông dân thực hiện tốc công tác sắp xếp, bố trí cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân theo hướng trẻ hóa, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận.

Thưa ông, trong nhiệm kỳ tới Hội Nông dân tỉnh cần tập trung vào những nội dung gì? Tỉnh nhà có kỳ vọng gì đối với tổ chức Hội?

Hội Nông dân Quảng Trị cần phải tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đó là: Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Trong đó, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác tổ chức Hội, xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp, đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp, tác phong lề lối làm việc; phải tăng cường kiểm tra – giám sát và có khen, che, thưởng rõ ràng để đưa người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp cần phải đẩy mạnh các Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu. Hội phải tăng cường tổ chức giới thiệu việc làm, dạy nghề cho nông dân, hỗ trợ nông dân vốn, khoa học kỹ thuật và tư vấn pháp luật cho nông dân.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh phải tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt nhiệm vụ quố phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cần phát huy những kết quả tốt trong nhiệm kỳ 2013-2018. Hội Nông dân tỉnh cần chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, phối hợp với UBND, các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Trân trọng cảm ơn ông!

Bảo Trung (thực hiện)

 

 

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tam nôngDanh mục
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

    Chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP); bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế […]

  • [Infographics] Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững

    Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đặt mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững…; sản phẩm nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới. Mục tiêu phát triển trên nhằm […]

  • Nước mắm Lạch Kèn “lên hương” nhờ tham gia sản phẩm OCOP

    Phát huy tiềm năng lợi thế của các xã vùng ven biển và sự tự tin về truyền thống sản xuất nước mắm quê hương, Hợp tác xã (HTX) Thiên Phú (Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các mô hình chế biến nước mắm, tham […]