• Trang chủ
 • Tam nông
 • Hội Nông dân Bình Thuận: Phát huy vai trò hội, nâng cao đời sống nông dân
03:00 - 17/09/2018

Hội Nông dân Bình Thuận: Phát huy vai trò hội, nâng cao đời sống nông dân

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận đã phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt khó khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nâng cao đời sống nông dân.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Thực hiện đề án, kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 03 của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận đã cùng các sở ngành, đoàn thể ban hành các kế hoạch, chương trình phối hợp, nhằm nâng cao vai trò Hội trong phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó, vị thế, vai trò Hội và giai cấp nông dân về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới ngày càng thể hiện, tạo điều kiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức Hội.

Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận tặng nhà Đại đoàn kết cho hội viên nghèo ổn định cuộc sống

Sản xuất nông nghiệp trong tỉnh ổn định và phát triển toàn diện; tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt theo hướng phát triển quy mô lớn, gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, để phát huy các sản phẩm lợi thế. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật đạt tiêu chuẩn an toàn được coi trọng; công tác cơ giới hoá khâu làm đất đạt trên 90%; năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều tăng…

Ông Phan Tấn Khế, Chủ tịch HND tỉnh Bình Thuận cho biết:  “Toàn tỉnh hiện có 462 trang trại, trong đó có 374 trang trại trồng cây lâu năm; nhiều trang trại sản xuất đạt hiệu quả cao, thu nhập hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng/hộ. Nhiều trang trại chăn nuôi tập trung công nghiệp hóa và ứng dụng công nghệ mới, kiểm soát an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hiệu quả.

Ngoài ra, tỉnh có 241 tổ đoàn kết khai thác hải sản, với 2.150 tàu/15.311 lao động; 5 nghiệp đoàn nghề cá tham gia bảo vệ biển đảo. Bình Thuận còn có gần 50 làng nghề đang hoạt động, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Nhiều hộ nông dân chủ động kết hợp sản xuất nông, ngư nghiệp với mở rộng kinh doanh dịch vụ, du lịch…”

Kết quả đó có được, là nhờ vai trò kết nối của Hội Nông dân các cấp, với số hội viên nông dân trong tỉnh chiếm khoảng 67% dân số và trên 50% lao động.

Những năm qua, Hội nông dân các cấp tỉnh Bình Thuận còn tích cực tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ dân trí của cán bộ, hội viên nông dân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; động viên nông dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết tương thân, tương ái, xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố và nâng cao niềm tin giai cấp đối với Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.

Bà Trần Thị Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HND tỉnh Bình Thuận cho  biết thêm; các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững đều được triển khai mạnh mẽ. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo nông dân vào Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Có 100% cơ sở tổ chức phát động, 75% hộ nông dân đăng ký và có đến 58,7% số hộ đăng ký đạt danh hiệu. Nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng, một số hộ thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Các cơ sở Hội vận động các hộ khá, giàu hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo trên 12 tỷ đồng giống cây trồng, vật nuôi; trên 8.000 ngày công để phát triển sản xuất.

Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận cũng đã mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; tham gia vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Tổng số vốn Quỹ HTND đến nay là 26.756,5 triệu đồng; trong đó nguồn T.Ư uỷ thác 13.400 triệu đồng, cấp tỉnh 6.966,3 triệu đồng, cấp huyện 1.525,1 triệu đồng và cấp cơ sở 4.865 triệu đồng. Tổng dư nợ hiện có 24.579 triệu đồng cho 2.189 hộ vay với 146 dự án, 662 đơn vay ngắn hạn.

Nhiều hộ hội viên nhờ vốn Quỹ HTND đầu tư chăm sóc cây trôm, thanh long, lúa và chăn nuôi bò, cuộc sống từ khó khăn đã vươn lên khá giả.

Năm năm qua, có 12.687 hộ vay với số vốn 108.065 triệu đồng. Trong đó, vốn cấp tỉnh, T.Ư cho vay đầu tư tập trung vào các xã xây dựng nông thôn mới, các tổ hợp tác, liên kết, mô hình sản xuất của Hội. Nhiều hội viên nhờ vốn Quỹ HTND đầu tư cây trôm, thanh long, lúa và chăn nuôi bò, cuộc sống vươn lên khá giả.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch với NHNN&PTNT, các cơ sở Hội tiếp tục thành lập, củng cố Tổ liên doanh vay vốn, tín chấp cho hội viên, nông dân vay vốn sản xuất kinh doanh, dư nợ 1.771,8 tỷ đồng cho 1.037 tổ vay với 27.061 hộ; tăng 1.032 tỷ đồng so đầu năm 2013, nợ xấu chiếm 0,12%. Nguồn vốn Ngân hàng CSXH dư nợ 673,7 tỷ đồng cho 694 tổ tiết kiệm và vay vốn với 28.991 hộ; nợ quá hạn chỉ có 0,59%; tăng 220 tỷ đồng so đầu năm 2013. Hội quản lý 1,56 tỷ đồng vốn Quỹ quốc gia về việc làm từ nguồn Trung ương Hội, đầu tư 8 dự án, 72 lượt hộ vay, giải quyết 154 lao động có việc làm…

Nông dân góp hơn 100 tỷ đồng xây dựng NTM

Xác định nông dân là lực lượng nòng cốt, chủ thể xây dựng nông thôn mới, các cấp hội nông dân Bình Thuận đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên, nông dân về chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh Bình Thuận có 49/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 51% và huyện đảo Phú Quý được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” được hưởng ứng bằng các phần việc, công trình cụ thể, gắn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với các phong trào thi đua yêu nước khác như “dân vận khéo”, “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ánh sáng an ninh”…

Trong 5 năm, hội viên, nông dân đóng góp trên 100 tỷ đồng, 124.000 ngày công, hiến trên 9.000 m2 đất để cùng địa phương xây dựng các công trình dân sinh, kết cấu hạ tầng… Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ xây dựng 9 mô hình ánh sáng an ninh nông thôn, giúp phong trào ánh sáng nông thôn phủ kín các xã thuộc huyện Đức Linh, Tánh Linh, Phú Quý…

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được các cấp Hội tích cực tham gia, bình quân hàng năm có 152.000 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 150.000 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 102%).

Nông dân tham gia bê tông đường giao thông nông thôn

Tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ, hội; phòng, chống các tệ nạn xã hội, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, thực hiện khẩu hiệu ”sạch từ nhà ra ngõ, đẹp từ ngõ ra đồng”… Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao gắn với giáo dục ý thức công dân, truyền thống gia đình, dòng tộc và nếp sống văn minh ở khu dân cư do Hội phối hợp tổ chức đã được đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong các thôn, khu phố.

Hướng đến Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 – 2023, Chủ tịch HND tỉnh Phan Tấn Khế khẳng định: “Phương hướng của hội là ” Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển; xây dựng Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận vững về chính trị, ổn định về tư tưởng, mạnh về tổ chức, đoàn kết thống nhất về hành động, xứng đáng vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy nhanh CNH – HĐH. Nâng cao vai trò đại diện, có chính kiến, thực hiện giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tuyết Lê

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tam nôngDanh mục
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
 • Nắng nóng khiến nghêu chết diện rộng, thiệt hại hàng tỷ đồng

  Bước vào cao điểm nắng nóng, độ mặn lên cao đã làm cho nhiều diện tích nghêu thương phẩm tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang bị chết, gây thiệt hại cho người nuôi. Hầu hết các bãi nghêu ở tỉnh Bến Tre đều có tỉ lệ nghêu chết gia tăng. Nghiêm trọng nhất là […]

 • Thu tiền tỷ nhờ trồng hoa công nghệ cao

  Khi chuyển đổi sang trồng hoa bị người nhà phản đối quyết liệt, nhưng nhờ nỗ lực học hỏi, áp dụng công nghệ cao nên mô hình trồng hoa của ông Nguyễn Phúc Minh (thị xã Sa Pa, Lào Cao) đã cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Biết mạo hiểm vẫn quyết […]

 • Làm giàu từ nuôi bò sữa khép kín

  Với quy mô 30 con bò sữa, anh Tạ Quang Trung (SN 1982) là 1 trong những hộ có quy mô nuôi bò sữa lớn nhất thôn Ngọc Kháng, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Từ đàn bò sữa, mỗi năm gia đình anh thu nhập trên 500 triệu đồng, trở thành hộ […]