23:39 - 03/11/2018

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 17 (khóa VI): Tập trung vào 6 nội dung quan trọng

Ngày 3.11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17 khóa VI. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội NDVN chủ trì Hội nghị.

Đây là Hội nghị  nhằm xem xét và quyết định những nội dung quan trọng nhất để hoàn tất các công việc cần thiết cho Đại hội Đại biểu Hội ND toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch. Dự kiến Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 11-13.12.2018.

Khẩn trương hoàn tất các công việc cần thiết

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 17, Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN có nhiệm vụ khẩn trương hoàn tất các công việc cần thiết cho Đại hội Đại biểu Hội NDVN lần thứ VII.Vì vậy, Chủ tịch đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc 6 nội dung đã được thông qua trong chương trình Hội nghị, bảo đảm trong nhiệm kỳ tới, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục tạo ra những đột phá mới. Cụ thể như sau:

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội NDVN phát biểu Khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trần Quảng.

Thứ nhất, thảo luận, đóng góp ý kiến vào Tờ trình của Ban Thường vụ Trung ương Hội về tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các tỉnh, thành ủy và Hội ND các tỉnh, thành vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII.

Thứ hai, xem xét thảo luận góp ý hoàn thiện các Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII. Làm rõ ưu điểm đã đạt được và những tồn tại hạn chế mà Ban Chấp hành khóa cũ để chuyển giao cho Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục khắc phục, hoàn thiện.

Thứ ba, tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo về việc Bổ sung sửa đổi, Điều lệ Hội trình Đại hội Đại biểu Hội NDVN lần thứ VII

Thứ tư, đại biểu cho ý kiến về Chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII,  trong đó phần thảo luận sẽ tập trung vào nhóm vấn đề cụ thể, mỗi vấn đề có sự tham gia tham luận của nhiều tỉnh, thành. Tất cả các tỉnh thành sẽ có tham luận và được in trong kỷ yếu của đại hội.

Thứ năm, báo cáo  đánh giá tình hình, kết quả triển khai đầu tư xây dựng và hoạt động  của các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh (nay là Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh) theo Quyết định 637-QĐ/TTg ngày 10.5.2011 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bàn giải pháp để quản lý và khai thác có hiệu quả các cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng.

Thứ sáu, công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội ND khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng cho biết thêm: Để chuẩn bị cho Hội nghị này, tại cuộc họp ngày 27.10.2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã thảo luận, thống nhất và cho ý kiến với các các nội dung nêu trên. Nhằm phát huy dân chủ, bảo đảm nguyên tắc và quy định của Điều lệ Hội NDVN; để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII và xây dựng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2013- 2018 đáp ứng các chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân

Hội nghị đã nghe bản báo cáo về tình hình kết quả chỉ đạo đầu tư xây dựng và hoạt động của các Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh theo Quyết định 63-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ cho biết: Tính đến tháng 9.2018 đã có 55/63 tỉnh, thành phố bố trí mặt bằng để xây dựng, 35/55 Trung tâm đã được nâng cấp vốn để đầu tư xây dựng (25 Trung tâm được xây dựng mới và 10 Trung tâm được đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, 20/35 Trung tâm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 15 Trung tâm đang tiếp tục đầu tư xây dựng).

Toàn cảnh Hội nghị.

Sau hơn 7 năm thực hiện Quyết định của Chính phủ, đến nay việc đầu tư xây dựng hệ thống Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân cũng đã đạt được kết quả bước đầu. Cơ sở vật chất và tổ chức bộ máy Trung tâm dần dần được kiện toàn và đi vào hoạt động, đáp ứng một phần nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, cũng như các dịch vụ  hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Thông qua các hoạt động, các cấp Hội đã thể hiện được vai trò trung tâm, nòng cốt trong đào tạo nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân. Mỗi năm có trên 200 nghìn nông dân được đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề; 3,5 triệu lượt hội viên được hướng dẫn, hỗ trợ nông dân về giống, vốn, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghệ. Thông qua hoạt động của các Trung tâm đã tuyên truyền, vận động nông dân tham gia và gắn bó hơn với  tổ chức Hội; đồng thời góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, vai trò vị thế của Hội ngày càng được nâng cao, là cầu nối quan trọng giữa nông dân với Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế; phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Tuy nhiên báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc như nhân thức của một số tỉnh, thành phố về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Trung tâm chưa đầy đủ; quy mô và chất lượng đào tạo nghề cho nông dân còn hạn chế; kinh phí cho hoạt động của Trung tâm còn ít và không ổn định; việc quản lý, khai thác của các Trung tâm chưa khai thác hết công năng; kết nối mạng lưới giữa Trung tâm và các đơn vị, doanh nghiệp, nông dân để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm sau học nghề còn hạn chế…

Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội NDVN Lều Vũ Điều trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ.

Trong thời gian tới, nhằm phát huy hiệu quả của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân các cấp Hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Trung tâm Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, thành ủy, UBND….để tiếp tục hoàn thiện đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư. Phấn đấu mỗi năm có trên 200 nghìn người được đào tạo nghề, trong đó trực tiếp đào tạo khoảng 40 nghìn ngươi, phối hợp đào tạo khoảng 160 nghìn người; Tỷ lệ nông dân sau khi học nghề có việc làm mới hoặc tự tạo việc làm, mở rộng quy mô sản xuất – kinh doanh, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt trên 90%; Mở rộng các hoạt động phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp, nhà khoa học, các nông dân giỏi… để tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và hỗ trợ, giới thiệu việc làm, tiêu thụ nông sản cho nông dân và khai thác cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng…

Ngày 4.11, Hội nghị sẽ tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 và thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Hội lần thứ 17.

Ông Châu Minh Tiến – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hậu Giang: Một số chỉ tiêu thi đua chưa thực tế, cụ thể như chỉ tiêu 3: 30-35% cán bộ chuyên trách biết ít nhất một ngoại ngữ – chỉ tiêu này khó thực hiện đề nghị được xem xét lại. Nếu để 30% cán bộ tỉnh huyện biết ít nhất một ngoại ngữ thì có thể thực hiện được.

Ts.Đặng Kim Sơn: Kiến nghị về tiêu đề báo cáo “vai trò chủ thể” của giai cấp nông dân; lối thoát cho lao động ở nông thôn là tạo việc làm; yêu cầu tổ chức nghiệp đoàn ngoài Hội ND, Công đoàn, Hội không chỉ tuyên truyền vào vấn đề đào tạo, mà cần thông tin về vấn đề tổ chức lao động trong kinh tế nông thôn, tổ chức lao động nông thôn, lao động phục vụ kinh tế nông nghiệp, lao động phi nông nghiệp; nhấn mạnh hơn nữa về mảng thông tin thị trường, Hội cần tiếp cận thông tin thị trường, hình thành mạng lưới từ Trung ương đến cơ sở, tránh tình trạng phải giải cứu nông sản.
Ông Vũ Văn Thẩm – Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam: Trong hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Hội ND chiếm 50% trên toàn tỉnh. Mảng dịch vụ cũng đã làm rất tốt, liên kết hợp tác với các doanh nghiệp (như Phân bón Đầu Trâu) sẽ giúp cán bộ hội viên năng động, nhiều ý tưởng sáng tạo giúp nông dân được nhiều hơn; hỗ trợ nông dân xuất khẩu lao động (Hội ND giúp được 300/600 lao động xuất khẩu trên toàn tỉnh). Điều này góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội ND, nếu Trung tâm làm tốt và được quan tâm nhiều hơn thì sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hoạt động Hội.

Lương Thủy

Chủ đề:
Tin cập nhật
 • Huyện Hương Sơn: Trên đà về đích huyện nông thôn mới

  Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thay đổi từng ngày. Nhất là vào những ngày đầu năm 2021, nhiều thôn, xã, thị trấn trở thành “đại công trường” với những công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, […]

 • Giống lúa J02 trên đồng ruộng Hữu Lũng sinh trưởng, phát triển tốt

  Vụ Xuân 2021, huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) triển khai mô hình áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa J02, đến nay đã gieo cấy được trên 200ha. Đây là năm thứ 2 mà nông dân huyện Hữu Lũng đưa giống lúa J02 về trồng trên […]

 • Tâm nguyện của một nông dân tự ứng cử đại biểu Quốc hội

  “Cái quan trọng hiện nay là cần phải khai thác được những tinh hoa trong nhân dân, đó là “chất xám, trí tuệ và tài năng”. Việc tôi ứng cử đại biểu Quốc hội lần này nhằm đem trí tuệ, tài năng và góp sức lực nhỏ để góp thêm tiếng nói cho người dân”, […]

Sự kiện
Tam nông
 • Huyện Hương Sơn: Trên đà về đích huyện nông thôn mới

  Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thay đổi từng ngày. Nhất là vào những ngày đầu năm 2021, nhiều thôn, xã, thị trấn trở thành “đại công trường” với những công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, […]

 • Từ nguồn vốn Quỹ, nhiều mô hình hay đã ra đời

  Quỹ Hỗ trợ Nông dân (HTND) đã hỗ trợ cho 1.146 hội viên nông dân tỉnh Thái Nguyên nguồn vốn vay để phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn này, nông dân Thái Nguyên đã mạnh dạn xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều […]

 • Nắng nóng khiến nghêu chết diện rộng, thiệt hại hàng tỷ đồng

  Bước vào cao điểm nắng nóng, độ mặn lên cao đã làm cho nhiều diện tích nghêu thương phẩm tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang bị chết, gây thiệt hại cho người nuôi. Hầu hết các bãi nghêu ở tỉnh Bến Tre đều có tỉ lệ nghêu chết gia tăng. Nghiêm trọng nhất là […]