16:00 - 15/10/2018

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần 16 (Khóa VI): Xây dựng tổ chức Hội ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ

Sáng nay 15.10, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Hội NDVN lần thứ 16 (Khóa VI) đã Khai mạc. Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN chủ trì Hội nghị.

Giới thiệu nhân sự Ban chấp hành khóa VII

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: “Hội nghị lần thứ 16, BCH T.Ư Hội NDVN khoá VI có nhiệm vụ rất quan trọng, thực hiện một số công việc để phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 3 nội dung quan trọng gồm: Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự BCH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII; Báo cáo tổng hợp ý kiến của Hội ND các tỉnh, thành phố và các Tỉnh ủy, Thành ủy vào Dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Dự thảo Điều lệ Hội NDVN sửa đổi, bổ sung; Cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII và Dự thảo Điều lệ Hội NDVN sửa đổi, bổ sung”.

Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Chủ tịch đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện Quy trình nhân sự đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Điều lệ Hội NDVN.

“Việc thực hiện Quy trình nhân sự BCH, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018-2023, đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm tập trung phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc những nội dung đã được thông qua trong chương trình Hội nghị lần này; bảo đảm trong nhiệm kỳ tới, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục có nhiều đột phá mới, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao cho Hội NDVN”- đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Hội nghị cũng đã nghe Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm trình bày tiêu chuẩn tham gia BCH TƯ Hội khóa VII và điều kiện tiêu chuẩn đối với Thường trực T.Ư Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, ủy viên BCH T.Ư Hội khóa VII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng; có trình độ, năng lực và uy tín; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của hội viên nông dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của tổ chức Hội; lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác của Hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Dại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội NDVN.

Toàn cảnh Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 16 (khóa VI)

BCH T.Ư Hội khóa VII phải thể hiện tính chất chính trị – xã hội của giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, bao gồm những cán bộ, hội viên tiêu biểu, đại diện các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học tâm huyết với nông dân; trên cơ sở tiêu chuẩn là chính có cơ cấu hợp lý, có tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ Hội là người dân tộc thiểu số phù hợp; coi trọng số ủy viên trẻ đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng, triển vọng phát triển đáp ứng nhiệm vụ của BCH. Có tỷ lệ hợp lý giữa ba độ tuổi đảm bảo tính kế thừa, liên tục và phát triển. Ủy viên BCH  khóa VII có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên.

Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII là 21 đồng chí (cơ quan T.Ư Hội 16 đồng chí, Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành Hội 5 đồng chí), trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số khoảng 15%.

Số lượng Thường trực T.Ư Hội được bầu tại Đại hội là 6 đồng chí (gồm đồng chí Chủ tịch và 5 đồng chí Phó Chủ tịch) có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân, cơ cấu đảm bảo có cán bộ nữ, cơ cấu cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho biết: Vừa qua, Đảng đoàn Hội NDVN đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng về chương trình, nội dung của của Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII và phương án nhân sự BCH Hội NDVN khóa VII, theo đó Ban Bí thư đã có ý kiến thêm và chỉ đạo tập trung vào một số nội dung sau đây:

 Trước hết, về chương trình Đại hội, Ban Bí thư đồng tình với chương trình mà BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI đã đề ra.

Thứ hai, về thời gian tiến hành Đại hội, Ban Bí thư chỉ đạo Đại hội Hội NDVN tổ chức trong 3 ngày và diễn vào trung tuần tháng 12.

Thứ ba, về số lượng, cơ cấu BCH, Ban Thường vụ và Thường trực T.Ư Hội NDVN.

Đồng thời, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho ý kiến chỉ đạo vào 3 loại văn kiện: Kiểm điểm hoạt động của BCH khóa VI; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Hội NDVN trong thời gian tới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội với tinh thần cốt lõi của ý kiến chỉ đạo như sau: BCH TƯ Hội tập trung lãnh đạo việc của Đại hội, đặc biệt là xây dựng tổ chức Hội để ngang tầm với nhiệm vụ mới, bàn nhiều về xây dựng Hội; Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Hội trong giai đoạn mới theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa, văn minh hóa nông thôn và nâng cao trình độ của hội viên, nông dân. Xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, một giai cấp nông dân giàu có và một vùng nông thôn văn minh. Đồng thời cốt lõi của vai trò trách nhiệm đổi mới tư duy của đội ngũ cán bộ, hội viên. Trong đó hết sức quan tâm đến bảo vệ quyền lợi của nông dân và đưa tư tưởng của Đảng vào giai cấp nông dân; Đồng tình cao với phương án sửa đổi điều lệ, bổ sung của Hội, việc kết nạp đội ngũ trí thức và các nhà khoa học tham gia tổ chức Hội.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia BCH, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội NDVN khóa VII .

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều cho biết, đến nay các tỉnh, thành ủy gửi văn bản đóng góp vào dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Hội (Khóa VI) tại Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII. 63 tỉnh, thành Hội đã gửi văn bản đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Hội (Khóa VI) tại  Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Lương Quốc Đoàn thay mặt Tiểu Ban Điều lệ đã tổng hợp ý kiến đóng góp vào việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội NDVN.

Hầu hết các ý kiến đồng tình với các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội và Dự thảo Điều lệ Hội NDVN sửa đổi, bổ sung và cho rằng các nội dung này đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức thể hiện…Các đại biểu đã thống nhất cao và thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 16 (khóa VI).

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng đã có ý kiến chỉ đạo: Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến và sẽ sớm hoàn thiện các văn kiện này để trình Đại hội. Từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc T.Ư Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 không còn nhiều. Bên cạnh việc thực hiện tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, các tiểu Ban Đại hội VII cần khẩn trương hoàn thành những công việc, chuẩn bị tốt nhất để Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN được diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra“.

Căn cứ tổ chức bộ máy hệ thống Hội NDVN cơ cấu BCH T.Ư Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 119 đồng chí ủy viên (so với Đại hội VI, số lượng Ủy viên BCH giảm 6 đồng chí), trong đó đại biểu T.Ư Hội NDVN là 35 đồng chí; đại biểu các tỉnh, thành là 63 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành; đại biểu các Bộ, ngành 5 đồng chí; các doanh nghiệp 5 đồng chí; 3 đại biểu là giám đốc hợp tác xã; 3 đại biểu là hội viên ND tiêu biểu và 5 đại biểu là các nhà khoa học.

Hải Quỳnh

Tin cập nhật
 • Ghế Nóng Quyền Linh bàn về chuyện…ghen

  Không phải Đinh Y Nhung đánh ghen mà là đi trên đường gặp người ta đánh ghen. Không đủ sức để cản, không dám đứng lại để xem, nữ diễn viên Lấy Chồng Người Ta… chỉ đủ can đảm chạy đến gặp Quyền Linh để bàn luận ở Ghế Nóng trong chương trình thời sự […]

 • Nhiều tín hiệu tích cực sau 2 tháng triển khai Chương trình Sữa học đường Hà Nội

  Sau hơn hai tháng Chương trình Sữa học đường được triển khai tại các trường mầm non và tiểu học ở Hà Nội, Sở GD-ĐT cho biết số học sinh đăng ký tham gia ngày một tăng. Chất lượng sữa cùng với cách vận hành chuyên nghiệp đã nhân lên niềm tin của phụ huynh […]

 • Cá ngừ kêu cứu và những chính từ phòng lạnh đi ra

  Với những sự “cầu cứu” gần đây của doanh nghiệp, người dân, người ta có cảm tưởng rằng, những chính sách vẫn từ phòng lạnh đi ra cuộc sống. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa Công văn số 15/2019/CV-VASEP: Báo cáo và kiến nghị tháo gỡ tình trạng […]

Sự kiện
 • Không tiếc những ai phai nhạt lý tưởng, không còn thiết tha với Đảng

  Cùng với việc rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử lý những đảng viên vi phạm, nên chăng cần “mở đường” cho những Đảng viên không còn tha thiết với Đảng… Khi cuộc chiến chống tham nhũng ngày càng vào hồi quyết liệt thì gần như không có ngày nào, không có Đảng viên vi […]

 • Thaco khởi công xây dựng KCN Nông – Lâm nghiệp

  Ngày 24/3, tại Khu kinh tế (KKT) mở Chu Lai, Cty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) đã tổ chức lễ khởi công Khu Công nghiệp Nông – lâm nghiệp và Khu Công nghiệp (KCN) cơ khí  – ô tô THACO mở rộng.  Dự án đầu tư bến cảng 5 vạn tấn và Khu […]

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải có sứ mệnh tăng “sức đề kháng” cho thanh niên

  Sáng 20/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành. Đây là cuộc làm việc được tổ chức thường niên nhằm nhìn […]

Tam nông
 • Hà Nội “chạy đua” ngăn dịch tả lợn châu Phi

  Trên địa bàn thành phố vừa xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi tại huyện Phú Xuyên. Trong khi, một số ổ dịch phát hiện trước đó có nguy cơ tăng thêm Địa bàn xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi trong ngày hôm qua (22/3) là tại một hộ chăn nuôi ở […]

 • Nhung hươu Hương Sơn được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý

  Sản phẩm Nhung hươu Hương Sơn vừa được cấp Chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Vào ngày 20/3 vừa qua, UBND huyện Hương Sơn và Sở KH&CN Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố Chỉ dẫn địa lý “Hương Sơn” cho sản phẩm Nhung hươu của huyện Hương Sơn. Giấy Chứng nhận đăng […]

 • Lập BCĐ quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 302/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Trưởng ban. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Phó Trưởng ban. Các […]