07:16 - 02/08/2021

Hội ND Phú Điền: Hỗ trợ nông dân thiết thực và hiệu quả

“Những năm qua, các chỉ tiêu về công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân (ND) xã Phú Điền đều đạt và vượt kế hoạch so với mục tiêu đề ra. Nhiều hoạt động dạy nghề, hỗ trợ ND, các hoạt động phối hợp với các đơn vị chức năng đều được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao” – Ông Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch Hội ND huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết.

Sinh hoạt mô hình Nông dân phát hiện người nghi mắc lao, tư vấn và hỗ trợ người mắc lao điều trị theo DOST.

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào

Trong những năm qua, Hội ND xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã triển khai tổ chức các chương trình hoạt động, phong trào của Hội một cách thiết thực, hiệu quả. Hội ND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, ND tham gia phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, định hướng phát triển kinh tế phù hợp với thực tiễn ở địa phương, nhất là nhu cầu, xu hướng thị trường sản xuất hàng hóa hiện nay. Hội ND xã mở rộng các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ ND; tăng cường phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) thu hút hàng nghìn lượt hội viên, ND tham gia, góp phần làm thay đổi nhận thức của hội viên, ND về phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Hội ND xã đã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số buổi tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh là 35 buổi cho trên 4.520 lượt người nghe.

Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cũng được quan tâm chỉ đạo theo hướng nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng chi, tổ Hội. Trong năm 2020, Hội ND xã đạt vững mạnh, nằm trong những đơn vị tốp đầu của huyện Nam Sách, 5/5 chi Hội, 24/24 tổ Hội đạt vững mạnh. Công tác xây dựng Quỹ Hội được tập trung chỉ đạo từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Hội ND xã đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển Quỹ cho từng chi Hội, đến nay tổng số Quỹ Hội là 253,9 triệu đồng, bình quân đạt 299.000 đồng/hội viên; Quỹ Hỗ trợ Nông dân cơ sở đạt 86,3 triệu đồng. Công tác quản lý các nguồn Quỹ đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, sử dụng đúng mục đích, chủ yếu cho hội viên vay để phát triển sản xuất và phục vụ phúc lợi cho hội viên, thông qua đó tạo sự gắn kết giữa hội viên, nông dân với tổ chức Hội.

Ngoài ra, các cấp Hội luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền, định hướng cho hội viên, ND trẻ, ND khởi nghiệp. Hướng hoạt động Hội vào xây dựng người ND có văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường; có khát vọng vươn lên làm giàu, có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh… Đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển giao KHKT, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Mô hình nhà màng của hội viên, nông dân SXKD giỏi xã Phú Điền, huyện Nam Sách.

Nhiều hoạt động thiết thực

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo. Hội ND xã tích cực tuyên truyền vận động các hộ nông dân SXKD giỏi có trách nhiệm cùng với cộng đồng chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức trong hoạt động SXKD để cùng nhau làm giàu; có các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp để giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Kết quả, trên địa bàn xã trong năm 2020, đã có 265 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp, trong đó có 1 hộ đạt cấp Trung ương, 5 hộ đạt cấp huyện và 259 hộ đạt cấp cơ sở. Hội ND cơ sở đã tích cực nhận ủy thác, tín chấp cho nông dân vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các chương trình, dự án của Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp cho hội viên vay. Trong đó, tín chấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 7,6 tỷ đồng cho 163 hộ hội viên nông dân vay; Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh cho vay 400 triệu đồng với 14 hộ hội viên nông dân vay vốn, phát triển sản xuất.

Với nhiều hình thức hỗ trợ nông dân, hàng năm Hội ND cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao, các đơn vị chức năng, chuyên môn hướng dẫn chuyển giao KHKT cho nông dân. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tổ chức được 2 buổi chuyển giao KHKT, kỹ thuật chăm sóc cây hành vụ Đông cho 120 hội viên; Phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tổ chức 1 lớp học nghề về nuôi trồng thủy sản cho 35 hội viên; Tổ chức cung ứng trên 60 tấn phân bón các loại với hình thức trả chậm cho nông dân kịp thời vụ sản xuất. Tích cực vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, tiếp tục duy trì hoạt động 1 câu lạc bộ thủy sản với 35 thành viên, 1 tổ hợp tác nuôi thủy sản với 7 thành viên; 1 mô hình trồng dưa tại thôn Kim Bảng với 12 thành viên tham gia…

Thông qua các hoạt động hỗ trợ nông dân cụ thể, thiết thực, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút được nhiều hội viên, nông dân tham gia, xuất hiện nhiều gương nông dân tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Thành Trung, ở thôn Lâm Xuyên với ngành nghề chăn nuôi lợn, diện tích sản xuất 7.200m2, doanh thu 5 tỷ đồng/năm; hộ ông Nguyễn Văn Hoan, thôn Lâm Xá, với ngành nghề chăn nuôi gà thịt, diện tích sản xuất 7.200m2, trong đó chuồng trại 1.000m2, doanh thu 650 triệu đồng/năm… Các hộ đều tích cực giúp đỡ, hỗ trợ vốn, kỹ thuật chăn nuôi, việc làm thường xuyên cho các hộ hội viên, nông dân nghèo trong thôn.

Cùng với các ngành, đoàn thể ở cơ sở, Hội ND xã đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hội ND đã tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình nông dân văn hóa.

Trong những năm qua, các hoạt động của Hội ND xã Phú Điền có sự chuyển biến rõ nét. Hoạt động hỗ trợ ND của Hội ND xã thể hiện có chiều sâu và hiệu quả cao, xứng đáng với vai trò trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Hội ND xã luôn là cơ sở Hội vững mạnh tiêu biểu trong công tác xây dựng Hội và các phong trào nông dân, đã vinh dự được Trung ương Hội NDVN, BCH Hội ND tỉnh tặng Bằng khen.

Bài, ảnh: Bùi Hải Hưng

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Diễn đàn nông dân, Tam nông
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông