07:24 - 07/05/2019

Hỗ trợ nông dân nâng cao tri thức, tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ lần thứ IV

Ngày 06/05/2019 tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2019 – 2023. Đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCHT.Ư Hội Nông dân Việt Nam và GS-TS Nguyễn Thị Doan chủ trì Lễ ký kết cùng các lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCHT.Ư Hội Nông dân Việt Nam GS.TS Nguyễn Thị Doan ký kết chương trình hoạt động.

Chương trình ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam để phát huy khả năng và thế mạnh của hai tổ chức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Nêu bật ý nghĩa của chương trình ký kết giữa hai tổ chức, ông Phan Đăng Hùng – Trưởng ban Phong trào Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh: “Chương trình nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên, nông dân học tập suốt đời dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau (tại trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa, điểm bưu điện văn hóa xã, tự học, học từ xa, học trực tuyến, học thông qua mạng internet …); tham gia xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Tích cực tham gia, hỗ trợ công tác khuyến học và tổ chức khuyến học ở cơ sở nhằm góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn, qua đó phát triển bền vững bản thân, gia đình và xã hội trước yêu cầu của nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV đặt ra với ngành nông nghiệp và nông dân.

Phát biểu tại Lễ ký kết, GS.TS Nguyễn Thị Doan cho biết, Chương trình sẽ tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cho toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân.

“Trong quá trình thực hiện, 2 tổ chức sẽ vận động các dòng họ xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tài trợ, trao học bổng cho con em nông dân học giỏi và các cháu thuộc hộ nghèo có thành tích học tập tốt nhằm khuyến khích, động viên các gia đình nông dân tiếp tục đạt thành tích cao hơn trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình học tập. Đồng thời kiến nghị, đề xuất cơ chế, xây dựng chính sách tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, hội viên, nông dân có điều kiện thuận lợi trong việc học tập, học nghề, nghiên cứu và áp dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, phát triển sản xuất nông nghiệp đúng yêu cầu đặt ra. Song song với đó sẽ phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập suốt đời, làm kinh tế giỏi giúp nhau làm giàu, thoát nghèo bền vững, tự học thành tài, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại” – GS.TS Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCHT.Ư Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa GS.TS Nguyễn Thị Doan sau Lễ ký.

Về phía Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Thào Xuân Sùng khẳng định tại Lễ ký kết: “Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tích cực chỉ đạo, phổ biến, triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp giữa 2 tổ chức trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong toàn hệ thống của Hội. Phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam triển khai công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập; cung cấp, trao đổi các nội dung, thông tin liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội trong việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Trong giai đoạn 2019 – 2023, hai bên cũng thống nhất giao Hội Nông dân và Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, tổ chức ký kết chương trình phối hợp và triển khai hàng năm, kết thúc từng giai đoạn, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp về Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam.

Để đưa Chương trình hoạt động vào thực tiễn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao Ban Xã hội – Dân số, Gia đình và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam giao Ban Phong trào là đơn vị đầu mối tổng hợp, tham mưu giúp hai cơ quan xây dựng, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình.

Chu Hồng Châu

Chủ đề:
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng khoa học công nghệ: Giải pháp – Hiệu quả

    Để đẩy mạnh việc đưa các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và giúp nhiều nông dân biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp hiệu quả, T.Ư Hội NDVN đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền vận động […]

  • Đức Yên quyết tâm đạt chuẩn nâng cao

    Xã Đức Yên là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) sớm của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Là xã thuần nông, hiện nay Đức Yên đang quyết tâm cố gắng thực hiện mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm nay. Thành công lớn nhờ dân vận khéo […]

  • 9X nặng lòng với những phóng sự về “tam nông”

    Nhận giải B tại Cuộc thi Báo chí viết về Nông thôn mới năm 2018 do Ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 trao tặng ngày 12.5.2019 vừa qua, phóng viên trẻ Lệnh Anh Thắng đã có chia sẻ với Tạp chí Điện tử Làng Mới về những ngày […]