Hai Ốc từ chức

Hai Ốc : A lô. Ba Cua phải hôn? Tui Hai Ốc đây.

Ba Cua : Tui đây. Có chuyện gì mà gọi «điện thại» nửa đêm vậy anh hai ?

Hai Ốc : Buồn qúa ngủ hổng đặng mới gọi điện cho chú mầy đây.

Ba Cua : Chuyện gì vậy ?

Hai Ốc : Hôm kia tui đọc báo thấy ông Hải gì gì đó ở Sài Gòn nộp đơn từ chức. Tui vừa mừng, vừa lo.

Ba Cua : À, cái ông phó chủ tịch ở Sài Gòn nổi danh cả nước về vụ dọn dẹp vỉa hè báo chí, 《ti di》đưa tin ào ào. Ủa ổng đang làm ngon trớn sao tự dưng xin từ chức vậy ?

Hai Ốc : Vậy mới có chuyện nói. Ông này tự nguyện từ chức vì nhận thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhất là cái chuyện chưa làm tới nơi, tới chốn việc lấy lại vỉa hè cho dân.

Ba Cua : Muốn làm tới «bến» thì phải cần nhiều cơ quan, nhiều ban ngành giúp sức, một mình ổng có tới 72 hép thần thông cũng làm sao được ?

Hai Ốc : Vậy mới khổ cho ổng. Mà tui hỏi chú mầy, trước giờ có thấy cán bộ có chức, có quyền lại từ chức như ông Hải hôn ?

Ba Cua : Mơ cũng hổng thấy. Người ta được voi thì nhứt định phải đòi tiên thôi. Có thấy quan nào từ chức đâu dù sai phạm đã sờ sờ ra đó. Rồi bây giờ tính sao anh hai ?

Hai Ốc : Tính tán gì nữa. Tui cũng định làm như ông Hải đây.

Ba Cua : Làm theo? Người ta có chức, có quyền thì khác, còn anh có chức đâu mà từ.

Hai Ốc : Giỡn mặt nhà binh hoài. Tui sẽ từ chức «phó thường dân nam bộ» để vui thú điền viên với mấy con heo, con gà, con vịt. Mai qua nhà tui sớm để dự liên hoan nghe.

Ba Cua : Nhất trí. Chúc mừng anh «trả ấn từ quan». Vậy là anh quá can đảm tự từ chức. Bái phục. Bái phục.

Hai Ốc

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tách trà sáng, Thời luận, Tin nóngDanh mục
[vivafbcomment]
Tin cập nhật