12:03 - 14/11/2017

Đề xuất trao cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Sáng nay 14/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày trước Quốc hội tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình trước Quốc hội sáng 14/11. Ảnh: Quochoi.vn.

Thí điểm Luật thuế Tài sản

Theo tờ trình của Chính phủ, Nghị quyết quy định cho TP.HCM được thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đất đai; quản lý đầu tư; quản lý tài chính – ngân sách; cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của CBCC, viên chức thuộc thành phố quản lý.

Cụ thể, về quản lý đất đai, thí điểm giao HĐND TP.HCM quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên (Nội dung này theo quy định của Luật Đất đai, thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ).

Về quản lý đầu tư, thí điểm giao HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công, trừ dự án quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư công (Nội dung này theo quy định tại Điều 8 của Luật Đầu tư công, thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)Đồng thời quy định về trình tự, thủ tục quyết định thực hiện như đối với dự án nhóm B đã giao cho thành phố thực hiện, nhưng bổ sung thêm điều kiện phải có báo cáo tiền khả thi.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, Thành phố được giao thực hiện thí điểm đối với Luật thuế Tài sản; tăng thuế suất đối với các sắc thuế khác (trừ thu từ hoạt động XNK); tăng mức phí, lệ phí; ban hành chính sách thu phí, lệ phí mới. Đồng thời quy định UBND thành phố phải lập đề án để trình HĐND Thành phố xem xét báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Các khoản thu tăng thêm do điều chỉnh chính sách thu trên, ngân sách thành phố được hưởng 100% và không dùng để xác định tỉ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố…

Ngoài ra, thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức trong nước khác và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho thành phố vay lại với mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách của TP. HCM hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Hàng năm, thành phố được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương tương ứng 70% số tăng thu ngân sách Trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (phần còn lại sau khi thực hiện th­ưởng v­ượt thu theo quy định tại khoản 4 Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước) và số tăng thu từ các khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100% theo quy định tại Điều 35 Luật Ngân sách nhà nước.

Về cơ chế ủy quyền và thu nhập của CBCC, viên chức thuộc TP.HCM, dự thảo quy định Chủ tịch UBND TP.HCM được ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM trong phạm vi quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời giao UBND thành phố quy định việc ủy quyền của chủ tịch UBND quận, huyện cho chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn…

Đề nghị thí điểm các khoản phí chưa có trong danh mục

Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Ủy ban cơ bản nhất trí với các nội dung trình của Chính phủ.

Về một cơ chế đặc thù về tài chính- ngân sách, ông Nguyễn Đức Hải cho biết: Đối với Luật thuế Tài sản, để bảo đảm về thẩm quyền của Quốc hội trong việc quyết định các chính sách về thuế theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đề nghị trên cơ sở báo cáo của HĐND thành phố, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội quyết định áp dụng thuế tài sản thí điểm trước tiên thực hiện tại thành phố. Trước mắt nghiên cứu tập trung thuế tài sản đối với nhà, đất.

Đối với thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất cao hơn so với quy định của các sắc thuế hiện hành, đề nghị Chính phủ cân nhắc chỉ nên tăng thuế suất ở một số sắc thuế hoặc mở rộng cơ sở thuế đối với một số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ xa xỉ, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân và có tính đến mức thu nhập của người dân đô thị (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên nước…). Đồng thời, cần nghiên cứu thận trọng việc điều chỉnh tăng mức thuế ở một số sắc thuế có tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư của thành phố.

Về phí, lệ phí mới chưa có trong danh mục của Luật Phí và lệ phí và tăng mức hoặc tỉ lệ thu phí, lệ phí so với mức thu trong danh mục Luật Phí và lệ phí, Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng, để bảo đảm cơ chế chính sách vượt trội cho thành phố, đề nghị quy định trong Nghị quyết việc phân cấp theo hướng giao thẩm quyền cho HĐND thành phố quyết định thí điểm đối với các khoản phí, lệ phí chưa có trong danh mục kèm theo Luật Phí và lệ phí và quyết định điều chỉnh tăng mức hoặc tỉ lệ thu so với mức thu theo quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính…

TB
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Hưng Thông phấn đấu đạt chuẩn nâng cao vào năm 2022

    Năm 2015, xã Hưng Thông (Hưng Nguyên – Nghệ An) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phát huy những tiềm năng, lợi thế và thành quả đạt được từ chương trình xây dựng NTM, xã Hưng Thông đang tập trung duy trì, từng bước đầu tư nâng cao các tiêu chí […]

  • Lạng Sơn hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

    Hàng nghìn tấn nông sản của bà con nông dân huyện vùng có dịch Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) đang gặp khó khăn trong tiêu thụ. Tỉnh Lạng Sơn đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ, giúp đỡ tiêu thụ nông sản cho nông dân trong điều kiện dịch bệnh diễn […]

  • Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho thủy sản

    Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2020 hoạt động sản xuất, khai thác thủy sản vẫn duy trì được tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu đạt 8,6 tỷ USD, trong đó hải sản khai thác đạt 3,2 tỷ USD. Để phát triển bền vững ngành thủy sản, theo Bộ NN&PTNT, cần đầu […]