01:14 - 24/03/2017

Chuyển từ lượng sang chất

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Quảng Ninh xác định thực hiện xây dựng nông thôn mới chuyển từ lượng sang chất, trong đó tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, tạo sức bật mới trên những vùng đất khó.

Những năm qua, phát huy thế mạnh là tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Tổ quốc, có đường biên giới trên bộ (118,3km) và trên biển giáp với Trung Quốc; diện tích đất liền hơn 6.100km2 và diện tích biển tương đương, với trên 2.000 hòn đảo lớn nhỏ, đường bờ biển dài 250km; dân số gần 1,2 triệu người, 22 dân tộc cùng sinh sống. Quảng Ninh đã tập trung sức phát triển kinh tế, trở thành một trong những trung tâm kinh tế, du lịch và dịch vụ lớn của cả nước với nhiều danh làm thắng cảnh nổi tiếng thế giới; đồng thời tạo nhiều dấu ấn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật nông thôn, Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) đã đi vào đời sống, khẳng định bước chuyển vững chắc để phát triển trong giai đoạn mới.

Những cánh đồng rau, hoa màu xanh tốt ở xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh. Ảnh: Thu Hà

Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh, khoảng cách giàu nghèo còn lớn, điều kiện sinh hoạt, giao thông đi lại và thu nhập người dân ở nhiều địa bàn nông thôn còn thấp, đặc biệt là tại 22 xã, 11 thôn bản được xác định đặc biệt khó khăn (ĐBKK); bình quân các xã mới chỉ đạt 10,88 tiêu chí NTM. Đây chính là nỗi trăn trở, niềm mong mỏi nhất của các cấp lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh trong xây dựng NTM theo hướng phát triển vững chắc, tạo sức bật mới trên những thôn bản còn đang ĐBKK này.

Để hỗ trợ các thôn, xã ĐBKK thực hiện thành công Chương trình NTM, trên tinh thần quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 với quan điểm chỉ đạo xây dựng NTM theo hướng chuyển từ lượng sang chất, trong đó tiếp tục xác định người dân là chủ thể, trực tiếp thực hiện và thụ hưởng; đầu tư của doanh nghiệp là động lực; nhà nước giữ vai trò định hướng, hỗ trợ; xác định cụ thể lộ trình đạt chuẩn, dứt điểm cho từng xã, huyện, không dàn đều. Ngay từ đầu năm 2016, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo từng huyện, xã bằng nhiều biện pháp, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, thoát khỏi xã 135, tiến đến xây dựng và đạt chuẩn xã NTM theo kế hoạch đề ra.

Nhiều giải pháp hỗ trợ xã nghèo vượt lên

Ban Cán sự Đảng (Uỷ ban nhân dân tỉnh) đã tích cực triển khai xây dựng Đề án 22, thực hiện đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, làm cơ sở phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo như: phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ 22 xã, 11 thôn đặc biệt khó khăn, 3 xã biên giới xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ đời sống văn hóa xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Phấn đấu đến hết năm 2018, có 3/22 xã ĐBKK và 11/11 thôn ngoài 22 xã ĐBKK hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, đồng thời ra khỏi diện ĐBKK; năm 2019, có 13/22 xã ĐBKK hoàn thành mục tiêu chương trình 135, đồng thời ra khỏi diện ĐBKK; năm 2020, có 6/22 xã ĐBKK hoàn thành mục tiêu chương trình 135, đồng thời ra khỏi diện ĐBKK.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, để huy động các nguồn lực ngoài ngân sách hỗ trợ các xã, thôn ĐBKK, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phát động đợt ủng hộ các xã, thôn đặc biệt khó khăn, với sự tham gia của trên 250 doanh nghiệp, doanh nhân, đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ. Kết quả huy động tính đến ngày 29/7/2016, có 146 địa phương, cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp đăng ký, ủng hộ qua Ủy ban MTTQ tỉnh, với nguồn lực đăng ký, ủng hộ hơn 26,8 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã quyết định phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2016, nguồn kinh phí đầu tư hỗ trợ các xã, thôn thuộc Chương trình 135 là 100 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi xã ĐBKK là 4,028 tỷ đồng, mỗi xã 135 thuộc KV I,II là 2,127 tỷ đồng; mỗi thôn ĐBKK là 0,714 tỷ đồng. Nguồn lực  thuộc Chương trình xây dựng NTM hỗ trợ cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn là 60 tỷ đồng, bình quân mỗi xã có sự đầu tư hỗ trợ 2,55 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu năm 2016 cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt đối với hộ nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, năm 2016, tỉnh đã bố trí 70,296 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng theo đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Chính phủ.

Không cứng nhắc theo bộ tiêu chí của Trung ương

Quá trình triển khai thực hiện Đề án, để phát huy vai trò người dân là chủ thể, trực tiếp thực hiện và được thụ hưởng đầu tư của doanh nghiệp là động lực nhà nước giữ vai trò định hướng, hỗ trợ, Quảng Ninh không áp dụng cứng nhắc theo các tiêu chí định sẵn của Trung ương, mà vận dụng phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn tại mỗi thôn, xã. Theo đó, UBND tỉnh có văn bản số 5298/UBND-NLN3 ngày 29/8/2016 chỉ đạo thành lập Tổ công tác rà soát tại các xã, thôn ĐBKK để bổ sung, hoàn thiện Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK; giao Ban Dân tộc của tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và xã hội thành lập 2 tổ công tác liên ngành và đã tiến hành rà soát thực tiễn lần 2 tại 22 xã ĐBKK và 08 xã có thôn ĐBKK. Qua đó đã giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nắm sát thực tiễn địa bàn, kịp thời cập nhật bổ sung vào quá trình hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án.

Tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay cải tạo cảnh quan thôn bản, đường làng ngõ xóm và các công trình công cộng; bố trí sắp xếp nơi ăn ở ngăn nắp sạch sẽ; các công trình chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh; xây dựng và nhân rộng các mô hình văn hóa bản sắc, văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở thôn, bản đã phát huy hiệu quả tích cực…

Với sự quyết tâm vào cuộc, cùng các chính sách phù hợp, được thực hiện tích cực triệt để nên đã thúc đẩy hình thành và mở ra những hướng đi, cách làm mới, nhân tố mới ngay trên những vùng đất khó, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia góp vốn, lao động, đất đai vào sản xuất. Một số địa bàn vùng sâu, vùng xa được đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông thuận tiện, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng; phát huy được vùng sản xuất sản phẩm có lợi thế của địa phương, mở rộng về quy mô và số lượng. Điển hình như: Chính sách bảo tồn và phát triển các giống củ cải huyện Đầm Hà, trà hoa vàng huyện Ba Chẽ, gà đồi Tiên Yên, lợn Móng Cái; phát triển sản phẩm OCOP Bình Liêu gắn với du lịch. Các phong trào: Đồng Tâm vươn lên từ gian khó; trồng cây ăn quả ở Việt Dân; Móng Cái chọn thôn làm điểm; Quảng La đột phá vào tiêu chí thu nhập; huyện Bình Liêu ấn tượng hơn từ những con đường mới nơi “bản khó”; Bản mới Nà Cà nổi bật với “3 mới”: Đường mới, nhà mới, nếp sống mới!…

Phương châm 6 chữ “dân”

Đến thời điểm này, 14/14 địa phương trong tỉnh đã lập quy hoạch các vùng sản xuất tập trung cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh và tại mỗi địa phương, nhờ đó đã thu hút được doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, hình thành một số vùng sản xuất tập trung, vùng cây ăn quả (vải trên 350ha tăng 50ha so với quy hoạch, na 1.000ha ở thị xã Đông Triều tăng 75ha so với quy hoạch). Đặc biệt một số mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao như hoa lan, hoa ly, đồng tiền tại huyện Hoành Bồ, thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên. Diện tích rau đạt gần 11.000ha, tăng trên 515ha, sản lượng đạt gần 159.300 tấn.

Tại TP. Móng Cái, với phong trào chọn thôn làm điểm, đến nay, xã Bắc Sơn đã hoàn thành 18/19 tiêu chí, 38/39 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí Quốc gia, trong đó có nhiều tiêu chí được coi là “rất khó” đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng nhờ sự quyết tâm và nỗ lực, Bắc Sơn đã “cán đích” thành công. Nhiều xã đã về đích từ rất sớm như Hải Đông, Hải Tiến, Hải Xuân.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo, huy động các nguồn lực về vốn, tăng cường hợp tác trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu và giới thiệu tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất trên những địa bàn thôn, xã ĐBKK, sớm thoát khỏi xã nghèo trong diện 135.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”, Quảng Ninh đã tạo được những phong trào sôi nổi do chính người dân tham gia vào công cuộc xây dựng NTM.

Từ những cách làm trên, có thể khẳng định Quảng Ninh đã có những thành công bước đầu trong việc chuyển đổi tập quán sản xuất nông nghiệp, tạo hướng đi đúng, bền vững, thận trọng, gắn với thực tiễn đặc thù từng địa bàn trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Đề án 22, đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, làm cơ sở phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”, Quảng Ninh đã tạo được những phong trào sôi nổi do chính người dân tham gia vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đào Thanh Lưỡng

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tam nôngDanh mục ,
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Đồng Tháp: 5/8 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới

    Chiều ngày 15/1, tại tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi họp mặt mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và báo cáo kết quả nổi bật thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020). Tại buổi họp mặt, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ […]

  • Sức sống mới ở miền quê Hiệp Cường

    Hiệp Cường là một xã của huyện Kim Động – mảnh đất tọa lạc ở cửa ngõ của TP. Hưng Yên. Mảnh đất này đang sải những bước dài trên con đường đổi mới để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Phát triển kinh tế nông nghiệp vững chắc Từ […]

  • Thanh Chương phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới

    Trong những năm qua, huyện Thanh Chương luôn chú trọng phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, sản phẩm OCOP, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị và phát triển bền vững, hướng đến phát triển nông […]