• Trang chủ
  • Tam nông
  • CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH “NHÀ KHOA HỌC CỦA NHÀ NÔNG” LẦN THỨ TƯ NĂM 2021
20:03 - 08/05/2021

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH “NHÀ KHOA HỌC CỦA NHÀ NÔNG” LẦN THỨ TƯ NĂM 2021

Thực hiện Đề án số 375 – ĐA/HNDTW ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Chương trình Tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” và Thông báo số 282-TB/HNDTW ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án chương trình tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông”, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ Tư năm 2021

Đây là chương trình được tổ chức thường niên, Tạp chí điện tử Làng Mới xin đăng tải toàn bộ bộ hồ sơ Chương trình tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” và kế hoạch tổ chức Chương trình tôn vinh lần thứ ba năm 2020. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; các đơn vị và cá nhân quan tâm có thể tải các văn bản từ Tạp chí điện tử Làng Mới.

BTC

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tam nông
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông