10:41 - 06/04/2020

Chi hội nông dân “3 trong 1”

Từ thực tiễn cuộc sống và quá trình đổi mới nôi dung, phương thức hoạt động Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), mô hình Chi hội nông dân nghề nghiệp “3 trong 1” (Chi hội nông dân nghề nghiệp – hợp tác xã – doanh nghiệp) đã ra đời.

Lãnh đạo 4 tổ chức (T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) thực hiện ký kết Chương trình phối hợp trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, Hợp tác xã kiểu mới và Chi hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 -2025. Ảnh: Bảo Minh

Kể từ khi Luật Hợp tác xã (HTX) 2012 được ban hành đến nay, đã có một thời gian khá dài, rất nhiều hợp tác xã vẫn khó khăn trong việc tìm ra giải pháp chuyển đổi mô hình tổ chức, vận hành kiểu cũ sang mô hình hợp tác xã kiểu mới để hoạt động hiệu quả trong điều kiện hội nhập toàn cầu.

Chương trình phát triển 15.000 hợp tác xã đến năm 2020 (theo Quyết định 461 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ) được hi vọng tạo nên những “hạt nhân” để liên kết với doanh nghiệp, hình thành hệ thống để “đồng trục” với gần 9 triệu hộ nông dân – HTX – doanh nghiệp tạo thành chuỗi khép kín từ khu vực tổ chức sản xuất, vùng nguyên liệu đến chế biến và xúc tiến thương mại. Dù đã có những HTX kiểu mới thành công, nhưng việc giải quyết ổn thoả mối quan hệ giữa HTX – Doanh nghiệp, cũng như việc nâng cao chất lượng hoạt động các HTX trên quy mô cả nước vẫn là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Trong bối cảnh đó, để tìm ra một “dấu nối” chắc chắn và hiệu quả giữa 3 thực thể “Hợp tác xã”, “Doanh nghiệp”, “Hội Nông dân”, đã có không ít người cho rằng như là điều mơ ước, có chăng chỉ là hợp tác, phối hợp giữa các tổ chức, chứ rất khó có thể thống nhất được mô hình hoạt động của các thực thể này vào “3 trong 1”.

Thế nhưng, đột phá thường lại bắt đầu từ điểm tưởng chừng như không thể.

Cái “rất khó” ấy giờ đây đã bắt đầu được hiện thực hoá ở quy mô mô hình và bước đầu nhân rộng. Đó chính là Chi hội Nông dân “3 trong 1”. Tại mỗi chi hội ấy, hội viên nông dân được kết nối với nhau thông qua 3 loại hình: Chi hội Nông dân nghề nghiệp – HTX – Doanh nghiệp.

“Hạt giống tốt lành” ấy không phải bắt đầu đuộc gieo từ các tổ chức của hợp tác xã, hay từ các hiệp hội doanh nghiệp, mà bắt đầu chính từ thực tiễn sản xuất kinh doanh của hội viên nông dân, được các cấp Hội NDVN thí điểm, nghiên cứu, tổng kết và nâng lên thành chương trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội.

Mốc thời gian có ý nghĩa cho sự hình thành hạt giống ấy, là vào ngày 23-6-2016, khi Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN ban hành Đề án 24 về thí điểm xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Chi tổ hội nghề nghiệp được hình thành trên cơ sở lựa chọn, vận động những hội viên nông dân cùng sản xuất một loại giống, cây, con… hay cùng kinh doanh, cùng làm một dịch vụ, một nhóm ngành nghề, lĩnh vực, có điểm chung về sử dụng tư liệu sản xuất, công cụ lao động, phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thu hoạch, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản hàng hoá… vào tham gia cùng sinh hoạt ở một chi hội.

Sau 3 năm thực hiện và tổng kết Đề án 24, ngày 5-8-2019 đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc hiện thực hoá bước chuyển về chất trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội trong thời kỳ mới. Dưới sự chủ trì của đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp trên phạm vi cả nước, vì mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

Cho dù cần có thêm thời gian để hiển thị những kết quả mới, nhưng ngay từ bây giờ đã có thể thấy rằng, đây là một thời điểm lịch sử trong công tác tổ chức xây dựng Hội, đánh dấu thực tiễn được tổng kết, nâng lên thành lý luận, dẫn đường cho những bước phát triển nhanh và mạnh mẽ của công tác Hội và phong trào nông dân cả nước trong những năm tới.

Từ những mô hình thí điểm đầu tiên, đến 31/12/2019 cả nước đã có 14.818 tổ hội nghề nghiệp được thành lập với 174.697 hội viên tham gia. Trong đó có 9.584 tổ về trồng trọt; 3.503 tổ về chăn nuôi, khai thác, nuôi trồng thủy sản; 1.731 tổ về tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề dịch vụ khác. Về chi hội, trong 3 năm thực hiện Đề án 24, cả nước đã có 693 Chi hội Nông dân nghề nghiệp được thành lập với hơn 24.000 hội viên nông dân tham gia, nâng tổng số các Chi hội Nông dân nghề nghiệp trong cả nước lên 1.126 chi hội. Trong số đó, đã có 98 Chi hội Nông dân nghề nghiệp có hợp tác xã, có 69 Chi hội trưởng đồng thời là Giám đốc hoặc Chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã… Những con số này dù chưa nhiều nhưng là những “cánh én” báo hiệu mùa Xuân rộng dài phía trước.

Bên cạnh “số lượng” tích cực, thì “chất lượng” của chi hội “3 trong 1” mới thực sự tạo nên cảm hứng và sức sống mới cho mô hình đổi mới này. Qua một dẫn chứng sau đây, có thể thấy rõ điều đó: Chi hội chăn nuôi vịt xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, với 40 thành viên, quy mô diện tích sản xuất là 55ha. Lợi nhuận trung bình của các thành viên chi hội là 70 tỷ đồng/năm (riêng năm 2019 đạt đến 148 tỷ đồng), tạo việc làm cho 100 lao động, với thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng. Chi hội này đã được Hội hướng dẫn thành lập hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp.

Các thành viên Chi hội nghề nghiệp bản Tẩu Pung 1 (Điện Biên) thường xuyên chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi. Ảnh: T.L

Theo phân tích của đồng chí Thào Xuân Sùng, quá trình vận hành của các chi tổ hội nghề nghiệp với quy mô gọn, quy chế chặt chẽ, nội dung thiết thực, gắn với đòi hỏi của thực tế cuộc sống của hội viên nông dân, nên tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt và gắn bó với Hội cao hơn. Từ đó mà chất lượng đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở được nâng lên rõ rệt, nhất là cán bộ chi, tổ hội. Thực tiễn sinh động đó đã từng bước xuất hiện những cán bộ chi tổ hội năng nổ nhiệt tình, trách nhiệm, có tư duy kinh tế, có kỹ năng và phương pháp vận động quần chúng, có nhận thức chính trị và uy tín trong nhân dân, tạo nguồn cán bộ cho Đảng xem xét kết nạp Đảng, bố trí làm trưởng thôn, từng bước rèn luyện thử thách để bố trí làm bí thư chi bộ. Từ mô hình “3 trong 1” (chi hội nghề nghiệp – HTX – doanh nghiệp), có thể hướng đến mô hình “4 trong 1” (chi hội nghề nghiệp – HTX doanh nghiệp đồng thời là trưởng thôn); mô hình “5 trong 1” (chi hội nghề nghiệp – HTX doanh nghiệp, đồng thời là trưởng thôn, đồng thời là bí thư chi bộ). Thông qua đó, vai trò của cán bộ, hội viên nông dân và tổ chức Hội được khẳng địn trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đổi mới sáng tạo của Hội Nông dân Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức liên quan… Mới đây nhất, ngày 5-3-2020, T.Ư Hội NDVN, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên minh HTX Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, Hợp tác xã kiểu mới và chi Hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 -2025. Sự đồng thuận, đồng hành, cùng cam kết và cùng chịu trách nhiệm ở cấp lãnh đạo cao nhất của các tổ chức này, một lần nữa cho thấy dấu ấn chủ động, sáng tạo của Hội NDVN trong việc thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”.

Những đổi mới sáng tạo của Hội NDVN trên cơ sở cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành các chương trình, hoạt động hợp với lòng dân, khâu tổ chức thực hiện tạo được sự phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức kinh tế, xã hội khác. Như vậy có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng, việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HNDTW chắc chắn sẽ thành công, thu được kết quả to lớn trong 5 năm tới.

Hoàng Sơn

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Bàn tròn
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông