21:43 - 04/03/2019

Bộ Giao thông vận tải nói gì về các công trình giao thông vừa đưa vào khai thác đã mau hư hỏng?

Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long về việc các công trình giao thông do nhà nước đầu tư khi đưa vào khai thác sử dụng kém chất lượng, mau hư hỏng và đề nghị có biện pháp chấn chỉnh lại vấn đề này, mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản trả lời về vấn đề này.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, trong thời gian qua các dự án xây dựng giao thông hoàn thành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả, đáp ứng sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và các vùng, các địa phương nơi có công trình, dự án triển khai. Tuy nhiên, tại một số dự án, công trình khi đưa vào sử dụng đã xuất hiện một số tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng ở một số hạng mục hoặc bộ phận công trình làm hạn chế khả năng khai thác sử dụng của công trình.

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan là do nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, chủ đầu tư còn có lúc, có nơi chưa tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu kỹ thuật của dự án. Ảnh: Internet.

Theo đó, có nhiều nguyên nhân gây ảnh hưởng tới chất lượng công trình, trong đó phải kể đến một số nguyên nhân như: Do khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên phải phân kỳ đầu tư dự án thành nhiều giai đoạn nên chưa đáp ứng được các yêu cầu sử dụng, khai thác; do công tác giải phóng mặt bằng chậm chễ, việc bàn giao mặt bằng “xôi đỗ” gây khó khăn cho việc triển khai thi công đồng loạt và kiểm soát chất lượng, đặc biệt tại nhiều đoạn tuyến phải xử lý nền đất yếu, việc bàn giao mặt bằng không kịp thời nên khó đảm bảo thời gian gia tải chờ lún; do sự tăng đột biển về lưu lượng xe và đặc biệt tải trọng trục nặng nằm ngoài kết quả dự báo nên ảnh hưởng tới chất lượng khai thác, sử dụng…

Bên cạnh các nguyên nhân, khách quan nêu trên, còn nguyên nhân chủ quan là do nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, chủ đầu tư còn có lúc, có nơi chưa tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu kỹ thuật của dự án hoặc việc lựa chọn công nghệ, giải pháp thiết kế, thi công ở một số công trình chưa thực sự phù hợp. Để khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chủ đầu tư kiểm tra đánh giá đúng nguyên nhân, chỉ đạo khắc phục triệt để và xử lý trách nhiệm đối với các chủ thể tham gia, đối với các nguyên nhân do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn kinh phí khắc phục.

Để khắc phục tình trạng trên, vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình như: Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan tham mưu; phân định cụ thể trách nhiệm của từng chủ thể tham gia dự án (chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát…) trong quá trình thực hiện đầu tư nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện từ khâu lập dự án đầu tư, khảo sát – thiết kế đến thi công xây lắp.

Đồng thời, rà soát, kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật và chế độ chính sách để tăng cường công tác quản lý chất lượng và công tác lựa chọn nhà thầu; rà soát, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ, ứng dụng công nghệ mới… đảm bảo thực hiện có chất lượng từ giai đoạn lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế đến giai đoạn thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát quản lý chất lượng, góp phần đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải cũng đã ban hành các quy định đánh giá kết quả thực hiện và xếp hạng, phân loại các chủ thể tham gia quá trình thực hiện các dự án: Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án để tiến hành thực hiện nghiêm túc, khách quan công tác đánh giá, xếp loại các chủ thể làm căn cứ để lựa chọn các đơn vị tham gia thực hiện dự án; Chủ động kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa các yếu tố ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, kiên quyết xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có vi phạm; Tăng cường công tác kiểm định, giám định chất lượng tại các dự án có nghi ngờ về chất lượng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh đảm bảo chất lượng công trình.

Xuân Thảo

Tin cập nhật
Sự kiện
  • Hội nghị Trung ương 10: Những định hướng quan trọng cho Đại hội XIII

    Hội nghị Trung ương 10 là bước định hướng những vấn đề căn bản để xây dựng đề cương các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII. Sáng 18/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, […]

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị T.Ư 10

    Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.  Được sự phân công của Tổng Bí thư, […]

  • Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

    Lãnh đạo Đảng, Nhà nước yêu cầu “tránh tình trạng sắp đến Đại hội chỉ lo nhân sự mà sao nhãng công việc thường xuyên”. Video VTV Ngày 15/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, cho ý kiến về công […]

Tam nông