20:43 - 05/08/2020

Bình Dương: Ký kết Chương trình hợp tác sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị

Ngày 04/4, tại tỉnh Bình Dương, các tổ chức đoàn thể gồm Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương đã ký kết Chương trình phối hợp trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại; hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 – 2025.

Quang cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Vân Nguyễn

Chương trình phối hợp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) hiện hữu, phối hợp vận động thành lập mới các HTX, THT có thế mạnh tại các địa phương. Xây dựng các Chi tổ hội Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên nghề nghiệp vững mạnh tạo nền tảng phát triển các loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cho biết: Xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại và hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ của hệ thống chính trị, trong đó các đoàn thể chính trị – xã hội, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cùng với Liên minh Hợp tác xã có vai trò rất quan trọng. Xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp làm tiền đề và nền tảng lực lượng để xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị góp phần xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại.

Chương trình sẽ đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, phong trào hay, hiệu quả như phong trào: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, “chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Hợp tác xã sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị”, “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, thành viên, đoàn viên. Vận động xây dựng đời sống mới, chủ động phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.

Đồng hành, vận động các tổ chức cá nhân hộ gia đình, doanh nghiệp hiến đất, góp công, góp của xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng xã hội nông thôn mới, văn minh, hiện đại. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, thành viên. Phối hợp xây dựng và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị.

Hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp tiếp cận vốn vay sản xuất để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, các vật tư thiết yêu đầu vào sản xuất như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

Phối hợp xây dựng mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp 3 trong 1 (Chi hội nông dân nghề nghiệp – hợp tác xã – doanh nghiệp) trong cùng địa phương, chung nhiều đối tượng theo nguyên tắc “5 tự” là tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm; nguyên tắc “5 cùng” là cùng lĩnh vực sản xuất, cùng mối quan tâm, cùng chia sẽ, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi.

Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết có liên quan đến nội dung Chương trình phối hợp; đề xuất và kiến nghị với UBND tỉnh, Tỉnh ủy những vấn đề mới nảy sinh nhằm hoàn hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp.

Các bên đi đến thống nhất, Chương trình định kỳ hàng năm, 5 năm, sẽ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích, sáng kiến thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp.

Vân Nguyễn

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Sự kiện, Tin tức hội
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp: Tiền đề phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

    Phát huy vai trò của Hội Nông dân (ND) trong việc định hướng phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn, Hội ND tỉnh Hải Dương đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động […]

  • Nam Định: Giải pháp hiệu quả để nâng chất các tiêu chí

    Hoàn thành Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (NTM) sớm hơn một năm so với mục tiêu đề ra, tỉnh Nam Định đã kiến tạo những dấu ấn nổi trội trong nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, những thành tựu này tiếp tục được “nâng chất” bằng những giải pháp hiệu quả của tỉnh […]

  • Thái Bình: Hỗ trợ nông dân vượt khó trong dịch Covid-19

    Sau khi xảy ra đại dịch Covid-19 đến nay, các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Thái Bình đã tích cực vào cuộc hỗ trợ người dân vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản giúp bà con vượt khó, thu nhập ổn định. Nhiều chương trình hiệu quả Trao […]